loader image

Борси и цени

Фермерите в ЕС продължават да са изправени пред много предизвикателства, водени от горещото и сухо време, въздействието на войната в Украйна върху цените на...
Вероятността част от реколтата от царевица в Украйна да остане в нивите за зимата нараства. Обилните есенни дъждове забавиха прибирането и повишиха влажността на...
Пазарите на маслодайни семена продължават низходяща тенденция, тъй като високото производство в много страни износителки надвишава ефекта от войната върху големия производител на слънчоглед...
X
X