Текущи новини

Със заповед на Министъра на земеделието от 08. 05. 2024 г, публикувана на официалния сайт на земеделското министерство на 17 май, т. г., е...
След като още в началото на мандата си министър Тахов се срещна с всички браншови организации, следват по секторни срещи, на които се обсъждат...
Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) реши да бъде предоставена помощ de minimis за 2024 г. на производителите на картофи, черупкови плодове и...
До 15 юни 2024 г. гроздопроизводителите могат да подават заявления за финансиране по интервенция „Застраховане на реколтата“ от Стратегическия план за развитие на земеделието...
В Селско, горско и рибно стопанство средната брутна работна заплата продължава да е сред най-ниските в страната: 1 543 лева за първото тримесечие на 2024 г. Тя...
От 15 май 2024 г. областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) приемат заявления от производителите на картофи по схемата за държавна помощ за...
От 15 май до 14 октомври 2024 г. Държавен фонд Земеделие (ДФЗ) ще приема документи по схемата “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани,...
Държавен фонд „Земеделие“(ДФЗ) изплати 5,6 млн. лв. (5 632 510 лв.) по агроекологичната интервенция „Опазване на местни автохтонни породи, важни за селското стопанство“ (ОМП)...
Съветът на ЕС одобри решението за отпадане на вносните мита и тарифните квоти върху износа на Украйна и Молдова за ЕС за още една...
От утре, 15 май 2024 г., Министерството на земеделието и храните стартира прием на заявления за подпомагане по интервенциите – „Плащания за земеделски земи...
interagri 1/11/23
X
X