Текущи новини

Министерството на земеделието и храните извърши редуциране и актуализация на част от изискуемите документи за плащане от бенефициентите с изпълнени проекти по подмярка 6.1...
Държавен фонд „Земеделие“(ДФЗ) изплати над 4,2 млн. лв. (4 211 082.81лв.) по агроекологичната интервенция „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) – (Паша)“  за Кампания...
Тъй като земеделието е една от стратегическите дейности и цели, то също попада в годишните доклади на ДАНС. За 2023 г. агенцията е установила, че...
Според актуализираната оценка на APK-Inform, през май 2023/24 MY от Украйна са изнесени 714 хиляди тона слънчогледово олио (+14% спрямо април), което е максималният...
В системата за електрони услуги (СЕУ) вече са налични писмата за одобрение по агроекологичните и биологичните интервенции за кампания 2023. Кандидатите за подпомагане, могат...
Проектът на наредба за изменение на Наредба 12 от 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита, вече е...
Индия очаква рекордна реколта от пшеница през 2024-25 пазарна година при по-високи от първоначално очакваните добиви в северните щати на страната поради благоприятното време...
Националният капацитет за съхранение на зърно в Китай надхвърли 700 милиона тона до края на 2023 г., което е с 36% повече от 2014...
Египетското правителство си е поставило за цел да намали вноса на пшеница с около 17 процента до пет милиона тона през настоящата година, заяви...
Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) внедрява нова географска карта, част от Географска информационна система (ГИС), действаща в Системата за електронни услуги (СЕУ). Новите функционалности към...
interagri 1/11/23
X
X