Текущи новини

Със заповед на министъра на земеделието и храните е утвърдена Методиката за прилагане на предварителните условия в Република България за периода 2023-2027 г., във...
Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе общо 21 707 137.80 лв. на 4972 животновъди, заявили  подкрепа по интервенцията „Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки,...
Норвегия обяви отпускането на 250 милиона норвежки крони (21,2 милиона евро) за продоволствената сигурност на Украйна. Това съобщиха от пресслужбата на норвежкото правителство. "Норвегия ще продължи да подкрепя...
Зърнените храни и млякото са ключови селскостопански продукти в ЕС. Стойността на общото производство на зърнени култури в ЕС е 64,4 милиарда евро през...
Комисията по бюджет и финанси отхвърли две предложения на бранша за промяна в данъчните закони. Първото искане е за отпадане на Данък печалба върху...
„За първи път създаваме Консултативен съвет в лозаро-винарския сектор. С това отговаряме на желанието на сектора, като структурираме съвета по модела на включване на...
До 31 декември кандидатите, подали планове за управление на хранителните вещества по Еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на...
Правителството прие изменение на ПМС № 185 от 2011 г. за изменение на ПМС № 125 от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник...
От 1 до 15 декември ще се проведе първият прием по двете интервенции „Информиране в държавите членки“ и „Популяризиране в трети държави“ в лозаро-винарския...
Със заповед на министъра на земеделието и храните Кирил Вътев е определена ставката по интервенцията за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана...
interagri 1/11/23
X
X