Текущи новини

Дирекциите на националните паркове – Рила, Пирин и Централен Балкан, не са приложили условия и ограничения, свързани с надморската височина. Предоставен е целият допустим пасищен...
Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира земеделските стопани в засегнатите райони на страната с обявено бедствено положение – пожар, че съгласно разпоредбите на чл. 19...
Трусовете в земеделския сектор зачестиха, а днес вече се превърнаха в земетресение. В днешния ден НАЗ изпрати толкова мейли до аграрните медии, колкото за...
В Украйна усилията на правителството и международните неправителствени организации са съсредоточени за разчистване на мини, но скоростта на работата не удовлетворява фермерите и  спешните...
Общинският съвет на Свиленград на извънредно заседание по предложение на кмета арх. Атанас Карчев гласува отпускане на средства за пострадали при пожарите в общината ...
На последната среща на зърнопроизводителите и земеделският министър Георги Тахов разбрахме че министърът е поощрил фермерите да идат на среща с МОСВ, „с което...
В Гърция има много местни породи селскостопански животни, някои от които са редки и малко познати на широката общественост. Това са говеда, овце, кози,...
С 8,6 милиарда евро са подпомогнати неземеделските дейности в селските райони на ЕС  за периода 2014-2022 г., като подходът Лидер е допринесъл за създаването...
Според оценките на Националното статистическо бюро на Китай, въпреки негативното влияние на силните горещини, регистрирани в някои от ключовите зърнопроизводителни райони по време на...
Доходите от земеделие във Великобритания се сринаха с над 1 милиард паунда миналата година, според последните правителствени статистически данни. Общият доход от земеделие (TIFF) -...
interagri 1/11/23