loader image

Растениевъдство

Царевицата се нуждае от азот в продължение на целия вегетационен период, но в различна степен. „Затова трябва да осигурите достатъчно количество азот за всички...
Дори при много голям, но недостатъчно озърнен клас, добивът е нисък Пшеницата има водещо място в растениевъдното производство у нас. Потенциалният добив на културата в...
По статистически данни, които се публикуват в началото на всяка стопанска година, се наблюдава тенденция за увеличаване на засетите площи с царевица за зърно...
X
X