Пчела и кошер

Всяка теория има изключения, дори при заселването на пчелните роеве И. С. Невский, „Пасека Росии”Известно е, че роевете се стремят да се отдалечават от родния...
Особено вредни са системните инсектициди – неоникотиноидите
Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране”Инспекцията за здравословно състояние започва с оглед пред пчелните семейства, активност на полетите,...
Да опазим малките пчели, на които се крепи големият свят! Проф. Георги Цанков, акад. Атанас Атанасов, инж. Илия ЦоневМисли глобално, действай локално! (Френска мъдрост)Извършваните проучвания...
Случайно или не, сега излизат наяве редица проблеми в сектора, нерешавани дълги години Зооинж. Михаил МихайловИзползване на неподходящи ПРЗНерегламентираният внос на препарати за растителна защита и...
interagri 1/11/23
X
X