Новини на часа

Обнадеждаващи резултати за реколта ‘21 от есенниците

Петък, 07 Май 2021 09:38
Впериода 19-23 април, 2021 г., на територията на страната бе проведено второтоизвадково 10%-но обследване на есенните културиза оценка на моментното им състояние.Резултатите от проведеното обследване показват, че посевите с пшеница и ечемик в страната са в добро състояние.Обобщената оценка за състоянието на посевите на този етап от развитието им е добра до много добра при 85,7% от площите с пшеница и 84,8% от площите с ечемик.Наблюдава се повишениес 6,2%на площите в добро и много добро състояние при пшеницата и със 7,0%при ечемика спрямо предходното обследване от месец март.В средно състояние са 13,4% от площите с пшеницаи 14,6% с ечемик. Площите…

Въпроси и отговори по подмярка 4.1

Петък, 07 Май 2021 09:33
Министерството на земеделието, храните и горите публикува отговори на постъпили въпроси по процедура BG06RDNP001-4.012 , подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2021/05/05/1_qa_table_4_012_20-2504.pdf?fbclid=IwAR0Dc5cVT1jOZyuIq1OOgzfIU2wAIhN-gj-U9zgJxe5UNezsgF1SBsqEuPk Разяснения по процедурата можете да намерите и в ИСУН 2020, където са поместени и документите към Условията за кандидатстване: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/6a2da899-7587-42d9-9b7f-b095a88282cb?fbclid=IwAR107QG01WswmYPVstHaJ3Mhi_EldEkTapdL3QRAr2g0YdAe5uF2rcYclo8

Само седмица до изтичане на краен срок за национална помощ

Петък, 07 Май 2021 09:26
Агр. Петър Кръстев На вниманието на всички земеделските производители (овощари), които до 5 март 2021 година са подали заявления към ДФЗ-РА за участие в помощта по „Нацианалната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период“, за 2021 година. Право на тази помощ имат земеделски производители на трайни насаждения - овощни насаждения, малини, ягоди и маслодайна роза, които са кандидатствали по Програмата в посочения по горе срок. Вторият епат е отчитане на заверени декларации и проверени фактури за извършените растителнозащитни мероприятия след преминаване на студовете до набъбване на пъпките. Крайният срок за предоставяне на документите за отчитане на…

Гергьовден - покровител на земеделците и най-вече на овчарите и стадата

Четвъртък, 06 Май 2021 10:53
В българския народен календар Гергьовден е един от най-големите празници през годината и най-големият пролетен празник. Празникът е календарно обвързан – празнува се на 6 май и се чества във всички територии, населени с българи. С него започва лятната половина на стопанската година, завършваща на Димитровден. Това разположение в празничния календар определя и изключително богатата му обредност, обхващаща всички области от стопанския и социален живот на хората. Св. Георги традиционно е схващан като повелител на пролетната влага и плодородието (отключва изворите и влагата, побеждавайки ламята; обхожда и наглежда полята и посевите), покровител на земеделците и най-вече на овчарите и стадата.…

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта