Гъбата причинител на струпясване по крушата е Venturiapirina (Bref.) Ade. Оптимални условия за развитие на болестта са температура около 20°С , наличие на млади тъкани и влага. Струпясването по крушата напада листата, цветовете, завързите плодовете и леторастите.

Повредите по листата са дребни до средно големи, неправилно закръглени кафеникавозелени плесенови налепи. Листата се деформират, пожълтяват и окапват преждевременно.

Силно заразените цветове и млади завързи също окапват преждевременно.

Химичната борба срещу струпясването по крушата се води по същия начин, както при ябълката. Препоръчва се борба с фунгициди с лекуващо действие. Подходящи препарати са Дитан М 45, Силит 544 СК, Скор 250 ЕК , Луна експирианс и др.

Продукти с различен механизъм на действие се редуват през 10-15 дни.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

По растежа и плододаването, по листните и плодните пъпки, по различните видове клончета и тяхното развитие, включително и по торбестите и сложните (разклонените) плодни клонки, крушата и ябълката много си приличат. Повечето от крушовите сортове обаче имат по-добра пробудимост на пъпките, но по-слаба разклоняемост, поради което, общо взето, крушите образуват по-редки, по-светли корони в сравнение с ябълките.

Централният клон (водачът) при крушата е по-добре развит. Скелетните клони са му по-добре подчинени и короната обикновено има по-пирамидален и по-строен вид, отколкото при ябълката.

При крушата е по-добре изразена и подчинеността на скелетните разклонения от различните разреди,  в сравнение с ябълката. Разклоненията и скелетните клони при крушата се покриват по-добре с обрастващи клонки, чиито разклонения са и по-приближени до скелетните оси, отколкото при ябълката.

Короната на силно растящите крушови дървета се формира обикновено по етажните системи. Може да бъде формирана и по безетажни системи.

При повечето крушови сортове короната е малко по-остро конусовидна в сравнение с ябълковите дървета. При резитбата за формиране на короната на крушовите дървета водачът се оставя да надвишава малко повече скелетните клони, отколкото водачът при ябълковите дървета. Така подчинеността на скелетните клони по отношение на водача при крушата е по-добре изразена, отколкото при ябълката. Може обаче и приформирането на короната на крушата да се спазят същите съотношения на дължините на водача, скелетните клони и скелетните разклонения, както при ябълката. Чрез резитбата на крушите трябва да се повиши разклоняемостта при повечето от крушовите сортове, за да се подберат необходимите скелетни разклонения, както и за да се предизвика развитието на по-силна обрастваща дървесина за надебеляване и плододаване. Съкращаванията на продължителите на скелетните клони и разклонения трябва да бъдат умерени, за да не се предизвиква прекомерно разклоняване и сгъстяване на короната от голям брой излишни силни разклонения. Продължителите на скелетните клони и разклонения по време на формиране на короната се съкращават обикновено с около 1/5 до 1/4 от дължината им, а някои от тях се съкращават по-малко или никак.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Събота, 26 Януари 2019 19:16

Резитба на круша

При резитбата на възрастните крушови дървета редовно се извършва прореждане на короната и периодично съкращаване за леко подмладяване на скелетните клони и разклонения, а така също и съкращаване за подмладяване на обрастващите клонки. Възрастните дървета на голям брой от крушовите сортове образуват прекомерно много разклонени обрастващи клонки с много голям брой застарели, засъхващи или със слаб растеж и слабо продуктивни къси клонки. Необходимо е една част от обрастващите клонки, а именно най-слабите и засъхващите да бъдат премахнати, а останалите да бъдат силно съкратени за подмладяване. Най-добре е по-възможност поне през година или най-малко на 3-4 години веднъж да се прави такава подробна (детайлна) резитба на възрастните крушови дървета. Особено необходимо е тя да се прави по-редовно (ежегодно или през година) при сортове, които образуват прекомерно много разклонени обрастващи клонки, като Зимна деканка, Пас Красан и др.

През втората половина или към края на периода на намаляващото плододаване се извършва резитба на крушата за подмладяване на короната. Крушата реагира добре на резитбата за подмладяване и при добри грижи (отначало главно за прореждане) тя възстановява бързо короната си и започва отново да дава добри добиви.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 05 Май 2017 11:59

Струпясване по крушата

Струпясване при крушата се причинява от гъба - Venturia pirina ( Bref.) Ade. Оптимални условия за развитие на болестта са температура около 20С , наличие на млади тъкани и влага. Струпясването по крушата напада листата, цветовете, завързите плодовете и леторастите.

Повредите по листата са дребни до средно големи, неправилно закръглени кафеникавозелени плесенови налепи. Листата се деформират, пожълтяват и окапват преждевременно.

Силно заразените цветове и млади завързи също окапват преждевременно. При по-късно нападение от гъбата плодовете се деформират и напукват.

Спазването на определени агротехнически изисквания при отглеждането на крушите може до голяма степен да намали заразяването от струпясване.

Химичната борба срещу струпясването по крушата през вегетацията се води по същия начин, както при ябълката.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Борбата с крушовата листна бълха трябва да започне много рано напролет – още през първите топли дни на февруари или март, когато температурите се задържат за три и повече дни над 5-80С. През този период тя е насочена срещу възрастното преди яйцеснасяне. Може да се използват контактни инсектициди, от всички групи (органофосфорни, пиретроиди и др.).

В началото на вегетацията - фенофази от “разпукване на пъпките” до “бял бутон” се провежда първото вегетационно пръскане срещу ларвите и възрастните.

Във фенофаза „бутонизация“ и „цъфтеж“ неприятелят образува първите колонии.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 23 Февруари 2017 13:41

Загиване на крушата

Болеста има две форми на проявление - бързо развиваща се и бавно развиваща се. Бързоразвиващата се форма е изразена най-добре при засушаване. Тогава напролет младите дървета закъсняват с развитието си, растат слабо, а листата им са дребни, по- малко на брой и бледозелени. Дърветата цъфтят, но цветовете са кафяви и засъхват без да опадват. При леторастите се открива некроза по кората и дървесината. Като резултат от всичко това дърветата загиват още същата година или напролет.

При бавно протичащите симптоми през късната пролет или есента листата се оцветяват в червено или жълто и опадват преждевременно.

Поява на некротична линия между присадника и подложката е съпътстващ симтом, но той може да се дължи и на естествена несъвместимост между тях. Такива са случаите, когато за подложка се използват дюлеви семеначета.

Да се използват слабо чувствителни подложки и сортове и редовно напояване и торене на насажденията.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 23 Февруари 2017 10:34

Резитба на круша

Короната на силно растящите крушови дървета се формира обикновено по етажните системи, но може да бъде формирана и по безетажни.

При повечето крушови сортове короната е малко по-остро конусовидна. При резитбата за формиране на короната на крушовите дървета водачът се оставя да надвишава малко повече скелетните клони. Така подчинеността на скелетните клони по отношение на водача при крушата е по-добре изразена. Чрез резитбата на крушите трябва да се повиши разклоняемостта при повечето от крушовите сортове, за да се получат необходимите скелетни разклонения, както и за да се предизвика развитието на по-силна обрастваща дървесина за надебеляване и плододаване. Съкращаванията на продължителите на скелетните клони и разклонения трябва да бъдат умерени, за да не се предизвиква прекомерно разклоняване и сгъстяване на короната от голям брой излишни силни разклонения. Продължителите на скелетните клони и разклонения по време на формиране на короната се съкращават обикновено с около 1/5 до 1/4 от дължината им, а някои от тях се съкращават по-малко или никак.

При резитбата на възрастните крушови дървета се извършват редовно прореждане на короната и периодично съкращаване за леко подмладяване на скелетните клони и разклонения, а така също и съкращаване за подмладяване на обрастващите клонки. Възрастните дървета на голям брой от крушовите сортове образуват прекомерно много разклонени обрастващи клонки с много голям брой застарели, засъхващи или със слаб растеж и слабо продуктивни къси клонки. Необходимо е една част от обрастващите клонки, а именно най-слабите и засъхващите, да бъдат премахнати, а останалите да бъдат силно съкратени за подмладяване.

През втората половина или към края на периода на намаляващото плододаване се извършва резитба на крушата за подмладяване на короната. Крушата реагира добре на резитбата за подмладяване и при добри грижи (отначало главно за прореждане) тя възстановява бързо короната си и започва отново да дава добри добиви.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Ларвите на крушовия пъпкопробивач се излюпват през втората половина на февруари и началото на март, изхранват се с пъпките, в които са снесени яйцата и завършват развитието си през втората половина на април.

Възрастното се появява в края на април и първата половина на май и се храни с листата на крушата. Ларвите унищожават напълно цветните и листните пъпки. Клоните на силно повредените дървета придобиват уродлива форма, защото от повредените пъпки не се развиват леторасти.

Пръсканията срещу неприятеля може да се извършат през пролетта, след втората половина на февруари и началото на март с подходящи инсектициди, като Нуреле Дурсбан – 0,06 % (6 мл на 10 л вода), Вазтак Нов 100 ЕК – 0,02 %, Карате Зеон – 0,02 %, Децис 2,5 ЕК – 0,03 % и др.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 07 Октомври 2016 11:18

Ръжда по крушата

Ръждата по крушата се среща в места, където наблизо има хвойна, която е основен гостоприемник на гъбата, която предизвиква заболяването, а крушата е междинен гокстоприемник - т.е. там се развива само една част от жизнения цикъл на гъбата. Паразитът се развива в райони с повишена влажност на въздуха.

КОНТРОЛ НАД БОЛЕСТТА
За да не се развие силно ръждата по крушата трябва да се пръска още при първи признаци на заразяване. Подходящи са широкоспектърните фунгициди, някой от които се използват и за борба със струпясването по крушата, като Топсин М - 10 г, Флинт макс ВГ - 3 г, Фоликур 250ЕВ - 7,5 мл и др. Дозите са за 10 литра вода.

След листопад наесен препоръчително е пръскането с 2% бордолезов разтвор. Обирането и унищожаването на опадалите болни листа също ограничава инфекцията.

ПОВЕЧЕТО СОРТОВЕ СА ТОЛЕРАНТНИ
Повечето сортове круши са устойчиви и толерантни към ръждата. Такива са Дилова масловка, Пас Красан, Вилямова масловка, Клапов любимец, Попска, харденпонтова масловка и др.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Крушовите сортове се присаждат на спяща пъпка чрез окулиране на крушови семеначета от дива круша или на вегетативни (клонови) дюлеви подложки, а дюлите върху клонови дюлеви подложки (в т.ч. и издънки). При сухи условия е подходящо присаждането на дюля върху глог. Периода е при активно сокодвижение през летните месеци – юли, август.

СТАРИ ДИВИ КРУШОВИ ДЪРВЕТА

Възрастни диворастящи крушови дървета се облагородяват с резници – на разцеп, на кози крак или под кора преди започване на сокодвижението – края на февруари-март.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 3

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта