Подобно на ябълковият, сливовият плодов червей развива две поколения годишно, а в някои години и частично трето. Зимува като възрастна гъсеница, в плътен пашкул, в основата на стъблата, в пукнатините на кората, в повърхностния почвен слой, под растителните остатъци, в плодохранилищата. Какавидира през пролетта при средна денонощна температура над 10°С. Какавидирането съвпада с бутонизацията на късните сортове.

Летежът на пеперудите при сливовия плодов червей е по-разтеглен.

Пеперудите имагинират през първата половина на април (около седмица преди пеперудите на ябълковия плодов червей). Летежният период продължава до края на юни. Пеперудите летят рано сутрин, при температура на въздуха не по-ниска от 13°С. Яйцата си снасят главно върху плодчетата, по-рядко по листата и клоните.

След излюпването гъсениците пропълзяват по плода в продължение на няколко минути и се вгризва под кожицата. В мястото се наблюдава отделяне на капчица смола. Гъсеницата започва да се храни, като издълбава ход в месото на плода, първоначално по посока на дръжката. По този начин се прекъсва притокът на хранителни вещества към плода.

Повредените плодове спират растежа си, оцветяват се във виолетово и опадват, често заедно с гъсениците, които продължават да се хранят. Когато плодчетата са малки, за да завърши развитието си, една гъсеница поврежда 2-3 плода. Продължителността на ларвния стадий е 24-30 дни. Изхранилата се гъсеница напуска плода и какавидира през юни-юли. Развитието на първото поколение протича средно за 35-40 дни.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Динамиката на развитие на плодовите червеи е в пряка връзка и влияние от метеорологичните фактори. Валежите, които наблюдавахме доскоро в повечето райони на страната оказаха влияние за по-продължителен и разтеглен летеж, излюпване и вгризване на ларвите от второто поколение на сливовия и ябълковия плодов червей. Това прави борбата малко трудна и за опазването на плодовете ще са нужни по-чести третирания.

Сега трябва да се обърне по-голямо внимание на ябълкови и дюлеви дръвчета в градините и вилите, които са в близост до прасковени насаждения. Там те са застрашени от нападение и от източен плодов червей. След беритбата на ранните и средно ранни праскови е възможно неприятелят да се прехвърли и да причини червясване на ябълките и дюлите.

За пръсканията сега срещу ябълковия и сливовия плодов червей подбирайте инсектициди, които действат и на други вредители, като листни и щитоносни въшки и други.

Много важно в малките градини със смесен сортов състав и различен срок на зреене е изборът на продукта да бъде съобразен с карантинния срок на препарата и времето на беритба и консумация на плодовете!

Когато ще пръскате ранни сортове ябълки, круши, сливи и праскови, които скоро ще узреят, избирайте препарати с кратък карантинен срок. Такива са Децис 2,5ЕК, Вазтак Нов 100ЕК, Карате зеон 5 КС и др. За късните (зимни) сортове ябълки и круши е по-добре да се използват продукти с дълъг карантинен срок катоДурсбан 4 ЕК, Калипсо 480 СК, Релдан 22 ДМ, Агрия 1050 и др.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

След вгризването на гъсениците, във вътрешността на плодовете и в семенната кутийка, препаратите не могат да им въздействат.

По-ранното третиране може да доведе до необходимостта от по-голям брой пръскания, а закъснението често е с фатално за реколтата.

При условията на нашата страна, ефикасна схема за борба с ябълковия и сливовия плодови червеи е провеждането на две пръскания срещу второ поколение на неприятелите. В зависимост от конкретните условия (метеорологични фактори през годината, степен на нападение, срокове за прибиране на реколтата и вида на използваните препарати), броят на третиранията може да се намали или увеличи.

Срещу излюпващите се гъсеници може да напръскате с контактни препарати, каквито са:

. Дурсбан 4ЕК– 15 мл;

. Мадекс топ – 1мл

. Суми алфа 5ЕК– 2мл

. Шерпа 100 ЕК и други.

Дозите са за 10 литра вода.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Развитието на плодовите червеи – ябълков, сливов и източен е пряко свързано с метеорологичните условия. В ранното лято често тези условия са промвенливи и се редуват периоди със силно затопляне, застудяване и превалявания. Всичко това се отразява върху неравномерното развитие на популацията на неприятелите и води до разтегляне на периода на масовото им излюпване.

Ограничаването на вредната дейност на плодовите червеи под прага на вредност не може да се постигне с едно единствено пръскане. Налага се да се вземат допълнително мерки чрез второ пръскане, в случая срещу първото поколение на неприятелите. По този начин се засягат по-голяма част от новоизлюпените гъсенички преди те да се вгризат в плодовете и да станат недостъпни за препаратите.

Второто пръскане срещу първото поколение на плодовите червеи трябва да се направи най-късно до първата половина на юни. Използват се същите препарати, които сте използвали и за първо пръскане.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Продължителните периоди на летеж, яйцеснасяне и развитие на гъсениците, от двете поколения на ябълковия и сливовия плодови червеи, налагат борбата срещу тях да се провежда с многократни пръскания. От изключително значение е установяването на точния момент за прилагане на химичните препарати. За да защитите дръвчетата, напръскайте срещу плодовите червеи в интервала от 15 до 25 май. Повторете пръскането още веднъж според карантинният срок на използвания инсектицид.

Ако имате възможност да използвате хормонални препарати, пръскането трябва да се направи малко преди излюпване на яйцата. Тези препарати блокират растежа и не позволяват преминаването на ларвните стадии да се развият нормално.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Подобно на ябълковият, сливовият плодов червей развива две поколения годишно, а в някои години и частично трето. Зимува като възрастна гъсеница, в плътен пашкул, в основата на стъблата, в пукнатините на кората, в повърхностния почвен слой, под растителните остатъци, в плодохранилищата. Какавидира през пролетта при средна денонощна температура над 10°С. Какавидирането съвпада с бутонизацията на късните сортове.

Летежът на пеперудите при сливовия плодов червей е по-разтеглен.

Пеперудите имагинират през първата половина на април (около седмица преди пеперудите на ябълковия плодов червей). Летежният период продължава до края на юни. Пеперудите летят рано сутрин, при температура на въздуха не по-ниска от 13°С. Яйцата си снасят главно върху плодчетата, по-рядко по листата и клоните.

След излюпването гъсениците пропълзяват по плода в продължение на няколко минути и се вгризва под кожицата. В мястото се наблюдава отделяне на капчица смола. Гъсеницата започва да се храни, като издълбава ход в месото на плода, първоначално по посока на дръжката. По този начин се прекъсва притокът на хранителни вещества към плода.

Повредените плодове спират растежа си, оцветяват се във виолетово и опадват, често заедно с гъсениците, които продължават да се хранят. Когато плодчетата са малки, за да завърши развитието си, една гъсеница поврежда 2-3 плода. Продължителността на ларвния стадий е 24-30 дни. Изхранилата се гъсеница напуска плода и какавидира през юни-юли. Развитието на първото поколение протича средно за 35-40 дни.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

През септември завършват развитието си гъсениците на много от плодовите червеи. Подготвяйки се за зимуване, голямачаст от тях търсят укрития, където да образуват пашкулчетата с какавидите. Вредителите най-често какавидират под старата напукана кора, пълзейки от короната към стъблото.

За да елиминирате част от популацията им и съответно повредите за следващата година, може да приложите един елементарен, но ефикасен механичен метод за унищожаване на част от неприятелите.

Заложете елементарни ловни пояси, широки около една педя, които могат да бъдат от велпапе. За да бъдат по-ефикасни от вътърешната им страна - към стъблото, намажете с незасъхващо лепило, което можете да намерите в селскостопанските аптеки. Обвийте добре около стъблото и завържете отвън със здрав канап или сезал.

При застудяване на времето свалете ловните пояси и ги изгорете заедно с полепналите по тях какавиди на плодови червеи.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Развитието на плодовите червеи – ябълков, сливов и източен е пряко свързано с метеорологичните условия. В ранното лято често тези условия са промвенливи и се редуват периоди със силно затопляне, застудяване и превалявания. Всичко това се отразява върху неравномерното развитие на популацията на неприятелите и води до разтегляне на периода на масовото им излюпване.

ЗА ДА СЕ ОГРАНИЧИ ПОПУЛАЦИЯТА

Ограничаването на вредната дейност на плодовите червеи под прага на вредност не може да се постигне с едно единствено пръскане. Налага се да се вземат допълнително мерки чрез второ пръскане, в случая срещу първото поколение на неприятелите. По този начин се засягат по-голяма част от новоизлюпените гъсенички преди те да се вгризат в плодовете и да станат недостъпни за препаратите.

ПОДХОДЯЩОТО ВРЕМЕ

Второто пръскане срещу първото поколение на плодовите червеи трябва да се направи най-късно до първата половина на юни. Използват се същите препарати, които сте използвали и за първо пръскане. Подходящи са Релдан 40ЕК – 12 мл, Нуреле Д – 5 мл, Дурсбан 4Е – 15 мл, Алсистин 25ВП – 4 г, Димилин 480СК – 4 мл, Суперсект 10ЕК - 3мл и др. Дозите са за 10 литра вода.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Моментът за първото вегетационно пръскане срещу щитоносните въшки е през последната десетдневка на май. Тогава трябва да направите и първото пръскане срещу плодовите червеи. Използваните инсектициди за летните пръскания срещу останалите неприятели - ябълков плодов червей, листозавивачки и др. са ефикасни и срещу щитовките. Могат да се комбинират и с фунгициди за едновременна борба и с болестите.

ВАЖНО!

. Изпръсквайте работният разтвор под формата на финна мъгла.

. Пръскайте целите дървета, включително и върховете, без да ги обливате, защото в този случай разтворът се събира на едри капки, които не се задържат по напръсканите части, а се стичат на земята.

. В зависимост от възрастта на дърветата, растежната сила на подложката и формировката на короната за едно дърво се изразходват от 2-6-8 литра работен разтвор.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Продължава излюпването и вгризването на плодовите червеи – сливов и плодов. Предвид на това, че първото поколение на тези неприятели е най-разтеглено във времето, се налага борбата да се извежда не с едно, а с няколко пръскания. В края на май ви препоръчахме първото пръскане срещу тях, но трябва да направите още едно пръскане, с което да ограничите повредите по младите плодчета.

След вгризването на гъсениците, във вътрешността на плодовете и в семенната кутийка, препаратите не могат да им въздействат.

По-ранното третиране може да доведе до необходимостта от по-голям брой пръскани

я, а закъснението често е с фатални последици за реколтата.

В зависимост от конкретните условия (метеорологични фактори през годината, степен на нападение, срокове за прибиране на реколтата и вида на използваните препарати), броят на третиранията може да се намали или увеличи.

Може да напръскате със следните инсектициди:

. Дурсбан 4Е – 12 мл;

. Нуреле дурсбан – 5-7 мл;

. Суми алфа 5ЕК – 2 мл и др.

Дозите са за 10 литра вода.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 3

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта