През юли вносът на четирите основни вида растителни масла в държавите-членки на Европейския съюз е намалял с 20% спрямо същия месец на миналата година до 513 хил. тона, обявиха експерти на германската компания за пазарни анализи и прогнози Oil World, цитирани от електронното издание АПКИнформ. Това е първо свиване на внасяните количества за последните 11 месеца, а причината е в спада на търсенето на растителни масла в държавите-членки.

В най-голяма степен са намалели доставките от чужбина на соево масло – до едва 48 хил. тона от 101 хил. тона през юли 2015 г. Отстъплението при палмовото масло също е значително – до 487 хил. тона от 675 хил. тона.

При слънчогледовото олио и рапичното масло обаче е регистриран ръст на вноса – до 110 хил. тона от 79 хил. тона при олиото и до 36 хил. тона от 12 хил. тона при рапичното масло.

Публикувана в Бизнес

През юли държавите-членки на Европейския съюз са свили над 2,5 пъти внасяните количества рапица спрямо същия месец на 2015 г. и те са достигнали 59 хил. тона от 149 хил. тона – най-ниският резултат за този месец за последните 6 години, сочат данни на германската компания за пазарни анализи и прогнози Oil World, цитирани от електронното издание АПК-Информ.

Освен това е сложен край и на тенденцията от последните няколко години основен доставчик на маслодайната култура да бъде Украйна, като главен вносител този път е била Канада с 21 хил. тона при доставени едва 2 хил. тона през юли миналата година. От Украйна са били внесени 12 хил. тона при 44 хил. тона година по-рано. Други 13 хил. тона са доставени от държави-членки на ОНД, най-вече от Молдова. През юли не е била внесена рапица от Австралия, докато през същия месец на миналата година доставките са достигнали 63 хил. тона.

Същевременно износът на рапица от ЕС е нараснал над 2 пъти до 176 хил. тона от 85 хил. тона през юли 2015 г., най-вече за сметка на рекордната реколта в Румъния. Почти целият износ е осъществен за само 2 държави – за Обединените арабски емирства са изпратени 84 хил .тона при 26 хил. тона година по-рано, а за Турция – 80 хил. тона при 57 хил. тона през юли миналата година.

Публикувана в Бизнес

За да поникне при благоприятни условия, маслодайната култура се сее рано

Aгр. Петър Кръстев

Рапицата е един от най-предпочитаните предшественици, макар самата да не предявява големи претенции към културата преди нея. Подходящи за нея са площи освободени от зърнено-житни и зърнено-бобови култури. Те се прибират сравнително рано, което е предпоставка за добра предсеитбена обработка. Обработката на почвата трябва да се направи така, че да осигури добра влагозапасеност, твърдо легло, рохкав повърхностен пласт, без буци и плевели. Начинът на обработка зависи от състоянието на почвата, предшественика и срока на засяване. Валирането преди и след сеитбата е задължително.

В сухо време рапицата се сее рано

Най-благоприятния срок за сеитба на зимната рапица е от 25 август до 10 септември при междуредово разстояние 12-15 см и дълбочина на сеитбата 2-3 см. Сеитбена норма е 0,4-0,5 кг/дка, осигуряваща 85-100 семена на м2. Завишаване на посевната норма води до етиолиране (изтегляне) на растенията, намаляване на разклоненията, броя на чушките и добива.

Специалистите препоръчват в суха година, каквато е настоящата, ранна сеитба на рапицата. По-късно през есента се очаква условията да се нормализират, което ще даде възможност за навременно и дружно поникване на семената.

Културата има висока потребност от хранителни вещества

Рапицата, както всички маслодайни култури, е силно взискателна към хранителните вещества в почвата. Торенето трябва да е съобразено със запасеността на почвата. Рапицата се нуждае от два пъти повече азот, фосфор и калий в сравнение с пшеницата. Примерни торови норми: 15-18 кг/дка азот, 8-10 кг/дка фосфор и 4-8 кг/дка калий. Фосфорът и калият се внасят преди основната обработка, а азота 30% предсеитбено. Останалото количество от азотния тор се внася през пролетта във фаза бутонизация на културата.

Публикувана в Растениевъдство
Четвъртък, 18 Август 2016 16:00

20% ръст при рапицата тази година

Реколтата от рапица тази година бележи ръст от 20%, до 492,7 хил. тона през тази година. Това сочат данните на министерството на земеделието за хода на жътвата към 17 август т.г.  По-добра от миналогодишната е и реколтата от пшеница. По оперативни данни, прибраното количество хлебно зърно е с 14,2% повече от 2015 г., достигайки 5,3 милиона тона. През миналата година бяха прибрани малко над 4,8 млн. т. 

Към 17 август в страната са ожънати 99% от площите с пшеница и 100% с ечемик и маслодайна рапица. При продукцията от ечемик се наблюдава по-слабо увеличение на годишна база - с около 2%, до 717,6 хил. тона, като намалението на реколтираните площи е компенсирано от повишение на средния добив.

Реколтата от ръж тази година е 11 921 тона, като до този момент са прибрани 87% от площите с тази култура. Реколтата от тритикале пък достига  44 286 т. 

Със 17% намалява реколтата от овес. За този период са прибрани 13 386 т. Спад от 66% има и при пролетния ечемик – прибрани са едва 7 762 т.

Данните при зеленчуците показват, че към 11 август в страната са прибрани 39,5 хил. тона картофи, 32,4 хил. тона домати, 5,8 хил. тона пипер, 32,3 хил. тона дини и 7,5 хил. тона пъпеши.

Продукцията от картофи и домати е съответно с 24,3% и 20,2% над нивата, отчетени по същото време на 2015 г. При динии пъпеши се отчита спад около 15%, а при пипера - с цели 62,7 на сто.

Публикувана в Бизнес

Рапицата е култура с доказана рентабилност и отдавна е извоювала своето място в българското земеделие. Резултатите при тази култура обаче зависят в голяма степен от две основни групи фактори. Едната група – това са факторите, на които не можем да влияем, а именно: валежи, температура и други абиотични фактори. Втората група фактори – това са условията, които създаваме така, че културата да развие добивния си потенциал (подготовка на почвата, избор на хибрид, програма за растителна защита, торене и др.). За постигането на оптимални резултати производителите е необходимо правилно да отчетат местните условия и прецизно да изведат нужните агротехнически мероприятия за създаване на благоприятна среда за развитието на културата. Следващата стъпка е избора на устойчива във времето технология, предотвратяваща създаването на резистентни плевелни видове в сеитбооборота. Не на последно място е и изборът на подходящ хибрид, адаптиран към спецификите на околната среда. Синджента е компанията предоставяща на производителите технология, съчетаваща устойчива растителнозащитна прогама и хибриди с характеристики подходящи за съответните райони на страната. Цялостният и завършен подход при отглеждането на рапица е залегнал в основите на стратегията на фирмата.

От години екипът на Синджента България работи за внедряването на най-подходящите за условията на страната хибриди от патентованата SAFECROSS генетична линия, осигуряваща по-високи добиви и отговаряща на нуждите на пазара за хибриди с висока устойчивост на болести и на неблагоприятни климатични условия.

Благодарение на опита си и системните изпитвания в различни области на страната, Синджента предлага на производителите правилните хибриди рапица. През изминалия сезон фирмата пусна на пазара новия хибрид СИ ВЕЗУВИО. Хибридът оправда очакванията на производителите, представяйки се отлично в различните области на България. Тук трябва да се споменат и постигнатите резултати: 568 кг в Майор Узуново, Видин; 530 кг в Дропла, Добрич и 512 кг в Карнобат, Бургас. Добре познатият на българските земеделци хибрид НК КАРАВЕЛ продължава с традиционно доброто си представяне, като постигнатите от хибрида добиви достигнаха 562 кг в Майор Узуново, Видин и 559 кг в Карнобат, Бургас. Продуктовата листа на Синджента в рапица включва още и ранния хибрид НК ТЕХНИК с отчетен добив от 483 кг в Попово, Търговище. Включвайки го в производството си, фермерите постигат една добре разпределена във времето жътва и спокойствие при прибирането на добива. НК ОКТАНС попълва листа на компанията, с добрата си толерантност към болести, с висок потенциал за маслено съдържание и добив от 492 кг в Белица, Силистра и 482 кг в Тервел, Добрич. Добивът от хибрида НК КОЛУМБ достигна 599 кг в Майор Узуново, Видин.

Цялостната технология за отглеждане на рапица предлагана от Синджента доказа за поредна година своите предимства в постигането на високи резултати. Технологията осигурява добър старт на рапицата и отлична гарнираност на посевите чрез прилагането на почвения хербицид ТЕРИДОКС (широкоспектърен хербицид за борба с едногодишни широколистни и житни плевели, в това число див синап). ТЕРИДОКС е важен инструмент за предотвратяване възникването на резистентни плевели, устойчиви на цели групи хербициди със сходен механизъм на действие (ALS инхибитори), които все по-масово се използват във всички по-важни култури (житни, слънчоглед, царевица, рапица).

В по-късен етап на развитие, срещу самосевки от житни култури и житно заплевеляване е подходящо да се третира с високоефективния вегетационен системен хербицид ФУЗИЛАД ФОРТЕ.

Наложеният вече в производството и добре познат растежен регулатор и фунгицид ТОПРЕКС ограничава растежа на стъблото, стимулира корена, повишава студоустойчивостта и добивния потенциал. Не е за пренебрегване и факта, че ТОПРЕКС през 2016та се предлага на много конкурентна цена.

КАРАТЕ ЗЕОН осигурява отлична защита срещу комплекса от неприятели, причиняващ вреди през есента.

Оптималното развитие на културата зависи и от навременното внасяне на хранителни елементи в критичните за рапицата фази. ВУКСАЛ Микроплант спомага за преодоляването и бързото коригиране на недостига от хранителни вещества. При есенното приложение ВУКСАЛ Микроплант повишава устойчивостта на студ и слана.

С цялостната си технология Синджента предоставя на българските земеделци формула за най-висок добив и максимална рентабилност. 

Публикувана в Растениевъдство
Понеделник, 18 Юли 2016 09:57

Слаба реколта от рапица в ЕС

Министерството на земеделието на САЩ през миналата седмица сведе прогнозата си за производството  на рапично  семе в ЕС през 2016/17 г. до 21,2 млн.т, а това е с 600 хил. т по-малко, в сравнение с очакваното само допреди един месец и с 1,8 млн.т под резултата от предходния сезон.

Основните виновници  за влошените  прогнозни данни са Полша и Франция. Полската реколта  пострада от липсата на достатъчно влага, а френската - от поройните  дъждове.

Германия, най-големият производител на рапица в ЕС,  се очаква да произведе 5,2 млн.т от маслодайната култура. За Франция перспективите  са по-скромни - 4,9 млн.т. Поляците разчитат да ожънат 2,5 млн.тона рапично семе, Великобритания -  2,1 млн. т, Чехия -1,3 млн.т  и Румъния - 1,2 т.

Публикувана в Бизнес

Европейската Агенция за наблюдение на селскостопанските ресурси понижи слабо прогнозата си за производството на пшеница в ЕС през тази година, след като нежелани дъждове удариха по Франция и Германия, съобщи електронното издание Agrimoney. От агенцията коригираха и предвиждането си за реколтата от рапица в посока на понижение заради липсата на влага в някои производствени региони и прекалено влажното време в други. И при двете култури обаче очакванията са все още за добиви над средните, след като оценката за Източна и Югоизточна Европа бе подобрена.

„Хубавото време преобладаваше в Румъния, Унгария и особено в Испания, но в края на май и началото на юни неблагоприятните метеорологични условия задържаха развитието на посевите в голяма част от Западна Европа. През посочения период силни дъждове се изсипаха над северната част на Франция, над Белгия и южната част на Холандия, както и над южна Германия и северозападна Австрия. Вследствие на това нарасна натиска от страна на вредители и болести точно в периода на цъфтеж на зърнените култури, а това е един от най-чувствителните етапи в целия цикъл на развитието им”, обявиха от агенцията. Въпреки влошената прогноза обаче „перспективите пред реколтата на ниво ЕС остават определено над средните стойности за последните 5 години”, добавиха оттам.

Очакваното понижение на реколтата от пшеница в Германия и Франция надхвърля леко положителните корекции за Южна Европа, смятат експертите на ведомството. „Промените в посока на понижение за Германия и Франция не бяха компенсирани напълно от положителните корекции за Испания, Италия и Португалия”, изтъкват те. При меката пшеница очакванията за добивите са понижени с 30 килограма на хектар до 6,07 тона от хектар. Дори при това положение обаче добивите биха останали с 4% над средния резултат от последните 5 години.

От Европейската агенция за наблюдение на селскостопанските ресурси отчитат, че силните дъждове във Франция „увеличават риска от заболявания и полягане на посевите”. „Периодът на валежи доведе до липса на достатъчно слънчева светлина в етапа на наливане на зърнените култури, засадени през есента, което ще намали потенциала на добивите”, обясняват от агенцията. Въпреки по-слабите очаквания за реколтата от пшеница във Франция обаче „прогнозата остава близка до средните 5-годишни стойности”, добавят оттам. Колкото до Германия, „при пшеницата, засята през есента в южната част на страната, започна наливането на зърното, но етапът на цъфтежа бе засегнат от силни дъждове, увеличаващи риска от зарази, така че прогнозата за добивите бе леко понижена”, смятат експертите на ведомството.

Най-силни са перспективите пред Испания, където местната Асоциация на търговците със зърно очаква значителен ръст от 33,9% на реколтата от мека пшеница, съобщи електронното издание Efeagro. Очаква се средните добиви от есенниците да нараснат с 46,6% до 37,1 центнера от хектар, което да доведе до реколта от 7,262 млн. тона мека пшеница. При твърдата пшеница се очаква увеличение на реколтата с 19,4% до 1,082 млн. тона, а при ечемика – с 61,1% до 10,307 млн. тона.

При рапицата оценката за реколтата на ниво ЕС бе коригирана в посока на понижение, като ще остане под резултата от миналата година заради занижените очаквания за Франция, Германия и Полша, изтъкват от агенцията. Оттам очакват добиви от 3,24 тона от хектар, докато през май предвиждането бе за 3,29 тона от хектар. Дори при това положение обаче реколтата би била по-силна от средната за последните 5 години. Силните студове в края на април и настоящото разпространение на болести са причината за понижаване на перспективите пред реколтата във Франция. В Германия пък прогнозата бе понижена заради сухото време в северната част на страната.

Публикувана в Бизнес

Експертите от изданието Agrimoney съобщават, че дъждовете, които се наблюдават в производствените региони на Австралия повишават перспективите за прибиране не само на висок добив от пшеница, но и доста добра реколта от рапица. Според първите прогнози на Австралийската федерация на преработвателите на маслодайни, брутният добив от рапица в текущата година ще са 3,39 млн. тона (+300 хил. тона към обема от миналата година).

Тази оценка е по-висока от прогнозата на Международния съвет по зърно, а така също и на Министерството на земеделието на САЩ, което прогнозира брутен добив от 3,3 млн. тона. Австралийското бюро по мониторинг на реколтата (Abares) очаква добив от рапица от 3,27 млн. тона. При тази посевна площ, по оценка на Федерацията, тя е намалена спрямо миналата година и е 2,16 млн. ха. МЗ на САЩ и Abares очакват нейното увеличение до 2,6 млн. ха и 2,53 млн. ха, съответно.

Високият добив на рапица в Австралия ще способства активния износ в сезон 2016/17, тъй като перспективите за реколтата от рапица в другите страни износители (ЕС, Канада, Украйна) не е толкова оптимистична. Във връзка с това, оценката за експорта на рапица от Австралия през 2016/17 сезон се очаква да е на най-високо ниво за последните три години – 2,7 млн. тона.

Публикувана в Растениевъдство

Площите засети с маслодайни култури в ЕС-28 ще намалеят с 2,6%. Най-драстично намалява площта в Обединеното кралство - 14%, което се дължи главно на забраната за използване на неоникотиноиди. Според ръководителя на COPA-COGECA Арно Русо, този сектор е в сериозна опасност, и забраната трябва да се вдигне, докато не се появи надеждна алтернатива. През 2013 г. Европейската комисия забрани използването на три вида неоникотиноидни инсектициди, поради факта, че те имат пагубен ефект върху пчелите. Тъй като другите средства за борба с вредителите при рапицата са неефективни, европейските фермери изоставят отглеждането на тази култура.

Публикувана в Растениевъдство

По прогнози на анализаторите за периода януари-юни 2016 г. обемът на рафинирана рапица в света намалява с 4,2 млн. тона годишно, поради значително намаляване на запасите на продукти в началото на месец януари (-3,7 млн. тона). Най-големият спад в този показател ще се наблюдава в ЕС и Китай.

Като цяло, обемът на преработка на рапица 2015/16 г. се очаква да достигне 61,93 млн. тона при 66,27 млн. тона през последния сезон, което е най-ниската стойност за последните 3 години.

Важно е да се отбележи, че намаляването на доставките на рапица и продуктите от преработката му, ще доведе до увеличаване на разликата в цените между тези продукти и соя, соево масло и брашно.

Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта