В последната прогноза на експерти и анализатори от Strategie Grаins се отбелязва, че през 2015 г. в страните от Европейския съюз ще падне брутния добив от рапица с 11% - до 20,700 милиона тона в сравнение с 23 милиона тона през миналата година. Тази корекция се дължи на очаквания спад в доходността на маслодайните култури до 32% от хектар, в сравнение с 37% през текущата година. Освен това, посевната площ в Европейския съюз през 2015 г. също ще бъде по-малко с 210 хиляди хектара, което се дължи на спад в производството на рапица. Реколтата от слънчоглед през 2015 г. в Европейския съюз се очаква да бъде 8,6 милиона тона (по-малко с 5%). Добивите от соя ще останат на ниво 2014 – 1,7 милиона тона.

Публикувана в Растениевъдство
Понеделник, 03 Ноември 2014 16:30

Вносът на рапица достигна рекордно ниво

През месец август 2014-та вносът на рапица е по-висок в сравнение със същия период на миналата година и едновременно с това отбелязва рекордни стойности. Най-големият доставчик в света e Полша. Значително по-големи количества на рапица, в сравнение със същия месец на миналата година, са внесени от Франция, Великобритания, Румъния, България,  Латвия и Холандия. От ноември 2013-та, големи количества отново се внасят и от Украйна. През август 2014-та е внесено по-малко количество соя и по-малко слънчоглед, тъй като обработката е фокусирана върху рапицата.

По отношение на маслодайните семена, данните за внесеното и изнесеното количество през месец август са значително коригирани. Докато вносът е намалял с 10% процента, износът се е увеличил с 5,5%. Износът на растителни масла през август също се е увеличил, обемът им надвишава както данните от предходната година, така и годишното ниво. Ръст в количеството бележат предимно маслото от соя и палмовото масло.

Източник: https://www.topagrar.com

Публикувана в Растениевъдство

Европейският парламент прие решение за засяване на около 6,6 милиона хектара рапица на територията на страните-членки на Европейския съюз. Това е почти 4% по-малко, отколкото е било засято през 2014 г.

Основната причина за това е ниския обем на възвръщаемост – доходността е в пъти по-малко в сравнение с другите зърнени култури. Отглеждането на пшеница тази година, въпреки огромното предлагане както в световен мащаб, така и в европейски, е много по-изгодно от рапица.

Сеитбата на рапица за 2015 г. в ЕС е вече завършена. Поради лоши метеорологични условия в Полша, Франция и Великобритания има частично задържане в развитието на засетите растения и увеличаване опасността от заболявания. Експертите на Европейския съюз към днешна дата прогнозират добиви от рапица около 24,20 милиона тона.

Публикувана в Растениевъдство
Вторник, 21 Октомври 2014 10:03

Има ли сметка да сеем рапица?

Площите намаляват не само в България, но и в Европа. Интересът към културата спадна след отпадане на изискванията за 5% биодизел и най-вече заради ниските пазарни цени

Петър Кръстев
Тъкмо рапицата започна да се харесва на българските земеделци, икономически причини накараха интересът към нея през последните три години трайно да намалява. Площите у нас от 3 млн. дка през 2012 г. намаляха с близо 40%, стигайки миналата година до 1,7 млн. декара. Колко са засетите площи с маслодайната култура тази година – няма кой да каже. Според експертите от НАЗ площите са още по-малко и от миналата година, като в Южна България са драстично намалени поради есенното засушаване и страха на производителите от провал. По същите причини и фермерите в Добруджа не засяха планираните площи, защото времето не беше подходящо за сеитба на рапица – дъждовете там паднаха късно, в края на септември. Не на последно място причините за намаляване на площите с рапица са свитият пазар и ниската изкупна цена. Тази година културата беше търгувана за 620 лв./т в началото и накрая падна на 580 лв/т. За сравнение – миналата година изкупуването на рапица започна от 720 лв/т и стигна до 680 – 690 лв./т в края на кампанията. Намалението от 100 лв./т е значително и е достатъчен аргумент фермерите да загубят интерес към културата.  
Тенденцията за намаляване на площите с рапица е характерна не само за България, но и за целия Европейски съюз. Културата беше най-предпочитана от маслодайните в Европа, защото от нея се произвеждат много неща – биодизел, хранително масло, храна за животните и др. Напоследък обаче тя загубва значението си по различни причини. Първо, отпадна изискването за 5% биодизел в горивото. Второ, културата е много пряко зависима от климатичните условия, които невинаги са подходящи. тъй като икономическите стимули се изместват към алтернативни култури, за които фермерите ще получават допълнителни субсидии. Такива са маслодайните култури соя, лен, грах и др. И фермерите вече предпочитат да ограничат площите с културата дотолкова, доколкото са им необходими за поддържане на сеитбооборота.
Според френската консултантска компания ODA общата площ, засята с рапица в ЕС, тази година може да падне с 5% в сравнение с миналогодишните площи, които бяха 6,310 милиона хектара. За Франция предвижданият процент на намаление дори е по-голям – 7, което е под средното за последните 5 години. „По време на сеитбата на рапица изкупните цени вече бяха ниски и земеделските производители се опитват да разпределят своите рискове, като намалиха площите“, заяви Фабиен Лагард от френския маслодаен съюз Cetiom.

Публикувана в Растениевъдство

Площите намаляват, фермерите търсят алтернатива

В началото на октомври водещата европейска аналитична агенция  Strategie Grains за пореден път увеличи прогнозата си за добива от рапица в ЕС. Летвата беше вдигната с  600 хил. т – до 23,8 млн.т. Участниците в търговията обаче не обърнаха съществено внимание на тази оценка, тъй като високите добиви от рапица в ЕС през настоящия сезон не бяха изненада.   Конструктивно влияние върху пазара обаче оказа прогнозата на европейските аналитици за намаление на площите за рапица в ЕС за  реколта 2015 година с 5 на сто. Причината е в ниските изкупни цени на рапицата  и финансовите загуби на производителите от вредители, вследствие на забраната за използване на  неоникотиноидни инсектициди.

Анализаторите от Strategie Grains изтъкват, че през юли цената на рапичното семе на борсата в Париж (Matif) се срина до най-ниското равнище от четири години насам - EUR296.50 за тон.  След това наблюдавахме възстановяване на цените на рапицата на европейския пазар под влияние на възходящия устрем на соята и ново рязко понижение през септември – до EUR309/тона 22.09.14 г. От 22 септември насам  цената на рапичното семе на борсата в Париж започна да се покачва под влияние на влошените прогнози за производство през следващия сезон, като на  9 октомври борсата затвори на равнище EUR 326,25 за тон.

Прогнозите за Франция и Германия са доста песимистични. Европейските експерти са на мнение, че площите за реколта 2015 г. ще бъдат редуцирани и в  двете държави основни страни производителки на рапица в ЕС с 5-7 на сто. Британската аграрна асоциация HGCA говори за намаление на площите за зимна рапица с около 3 но сто.

Германската браншова фермерска организация DBV (Der Deutsche Bauernverband) заедно с френските и британските колеги остро постави въпроса за  „големите щети” нанесени на младата реколта от вредните насекоми, пред които фермерите се оказаха безпомощни след като Европейската комисия забрани използването на неоникотиноидни инсектициди. DBV настоява за бързо преразглеждане на забраната и предупреждава, че ако това не се случи, то  "производството на рапично семе ще намалее значинтелно още  през близките години". На същото мнение е и Националния съюз  на братанските фермери - NFU (UK's National Farmers Union). Под натиска на фермерското лоби британското правителство временно (за 120 дни) отмени действието на забраната за използване на неоникотиноидни инсектициден спрей  InSyst.

Фабьен Лагард от френския институт за  маслодайни култури Cetiom споделя, че по време на посевната кампания цените на рапицата са били доста ниски и „фермерите са опитали да преразпределят рисковете” чрез увеличение  на посевите с други маслодайни култури.

За справка. Hеоникотиноидните инсектициди са забранени заради доказани вреди и смърт, които нанасят върху пчелите, както и заради съмнение за остатъчни ефекти по останалата хранителна верига. Регламентът за изпълнение на Европейската комисия (ЕК) № 485/2013 забранява употребата на котианидин, тиаметоксам и имидаклоприд за всички култури, привлекателни за пчелите. Забранява се и използването им за третиране на семената, обработката на почвата или листното приложение за царевицата, рапицата, соята, ечемика, просото, овеса, ориза, ръжта, соргото и пшеницата./farmer.bg

Публикувана в Растениевъдство
Вторник, 14 Октомври 2014 20:01

Рапична листна оса

Неприятелят вреди по рапица, репица, репко и др.Развива три поколения годишно, като третото поколение напада дивия синап и зимната маслодайна рапица. Масовия летеж на осите съвпада с поникването на рапицата. Осите снасят яйца по семеделите и първите същински листа на растенията. Летежа на осите продължава до края на октомври. Повреди нанасят младите лъжегъсеници, които се хранят по долната страна на листа, като нагризват първоначално долнияепидермис под формата на малки ямички, а по-късно прогризват отвори или правят периферни нагризвания. При масово нападение могат за много кратко време, могат да нанесат повреди с икономическо значение за културата, като при топла и суха есен повредите са по-големи. Затова през есента е необходимо редовно обследване на посевите.

Химична борба се провежда при установяване на плътност над прага на икономическа вредност – 2-3 броя лъжегъсеници на кв.м.

Публикувана в Растениевъдство
Вторник, 14 Октомври 2014 10:36

По-малко рапица в ЕС

Площта засята с рапица в ЕС за реколта 2015-та ще бъде по-малка в сравнение с миналата година. По данни на Stratégie Grains, общата площ на страните-членки се равнява на около 65 милиона декара. Това ще бъдат около три процента по-малко, отколкото през 2014-та година. Основната причина за намаляването на площите според експертите е по-ниската доходност на рапицата в сравнение с другите култури. В допълнение, отглеждането на пшеница през тази година, въпреки добрата за целия ЕС наличност, е по-доходно в сравнение с маслодайна рапица.  

Есенната сеитба на рапица за реколтата през 2015 г. вече е приключила в повечето държави-членки на ЕС. Неблагоприятните климатични условия във Франция, Великобритания и Полша доведоха до забавено развитие на растенията и до повишено ниво на заболявания сред тях. Към момента Stratégie Grains оценява европейската реколта от рапица на 23,8 млн. тона, което е близо 600.000 тона повече, в сравнение с миналия месец.

Източник: https://www.topagrar.com

Публикувана в Растениевъдство

Навреме засетите посеви с маслодайна рапица в страната вече са във фаза котиледони и 1-а-2-а двойка същински листа. Агрометеорологичните условия са подходящи за развитие на културата, защото тя е хладолюбива и влаголюбива. В същото време ускореното развитие на рапицата провокира и нейните неприятели, които никак не са малко. В ранни фази културата представлява апетитна храна за редица вредители. През есента по рапичните посеви най-често вредят рапична стъблена бълха, рапична листна оса, рапичен бръмбар, рапичен скритохоботник, зелева коренова муха, зелева листна въшка, зелев молец, галообразуващ зелев хоботник и други, а от болестите - сухо стъблено гниене (фома). Вниманието на земеделските производители, отглеждащи рапица трябва да бъде насочено към основните от тях.
 Рапичен бръмбар – Entomoscelis adonidis
Възрастните индивиди на рапичния бръмбар нападат рано засятата рапица и се хранят с листата. При висока плътност бръмбарите могат да разредят посева значително. Ако есента е дълга и топла, с малко валежи, вредят ларвите. Те се хранят с листната маса на рапицата, като я унищожават напълно и оставят само жилките.
Борба с рапичния бръмбар се провежда при икономически праг на вредност 2-3 броя бръмбари/ кв.м. във фаза поникване на културата.
 Рапична листна оса - Anthalia rosae
Рапичната листна оса развива три поколения годишно, от които най-опасно е третото, есенно поколение. Осата снася яйцата си по долната страна на петурите, около нерватурата. Младите лъжегъсеници се хранят по долната страна на листата, като нагризват първоначално долния епидермис под формата на малки ямички. По-късно прогризват отвори по листната петура или правят периферни нагризвания. При масово нападение нагризват също листните дръжки и вегетационния връх, в резултат на което силно повредените растения загиват още през есента.
Посевите трябва да се наблюданат и при необходимост да се премине към извеждане на борбата. Прагът на икономическа вредност за неприятеля е 2-3 броя лъжегъсеници на 1 кв. м или 2-3 броя повредени растения на 1 кв.м.
 Рапична стъблена бълха – Psylloides chrysocephala L.
В посевите с поникнала рапица, вече са констатирани повреди от рапична стъблена бълха. В някой региони е отчетена плътност около и над прага на икономическа вредност – 1-4 бр. възрастни/кв.м. Към извеждане на борба трябва да се премине при достигнат праг на икономическа вредност (ПИВ), който във фенофаза ,,поникване” е 2-4 бр. възрастни/кв.м.
 Черен рапичен скритохоботник - Ceuthorrynchus picitarsis
Възрастните на черния рапичен скритохоботник се появяват през октомври и снасят яйцата си в ямички, издълбани в листните дръжки и в централните нерви. След излюпването си ларвите правят ходове в листните дръжки, а после преминават в централното стъбло, без да излизат навън. При по-слаби растения с къси и тънки листни дръжки те бързо навлизат в стъблото и се вгризват в него. Още през есента достигат вегетационния връх и се вгризват в него. Там ларвите правят обща галерия и се хранят в нея до завършване на развитието. Такива растения загиват още през зимата или ако оцелеят до пролетта не образуват централно стъбло, а само странични. При буйно развиващи се растения ларвите не навлизат в стъблото, а се хранят само в листните дръжки. Силно нападнатите растения изостават в развитието си и дават слаби добиви. Химичната борба се извежда срещу възрастните индивиди преди яйцеснасянето им при икономически праг на вредност 2-4 хоботника/1 кв.м.
За всички тези неприятели няма регистрирани продукти за растителна защита, но могат да се използват инсектициди от различни групи – органо-фосфорни, пиретроидни и др. От съществено значение за намаляване на плътността им е правилно изведената борба с плевелите. (ГФ)

Публикувана в Растениевъдство
Четвъртък, 25 Септември 2014 11:11

Рекордно производство на рапица в ЕС

Strategie Grains, авторитетната френска агенция за анализи, повиши прогнозата за производството на рапица в държавите на ЕС за 2014/15 маркетингова година до 23,2 млн. тона. Новата прогноза за 2,1 млн. тона е повече от фактическата реколта от маслодайната култура през 2013/14 маркетингова година.

Ако прогнозата е вярна, то реколтата от рапица в ЕС за сезон 2014/15 година ще бие исторически рекорд.

Увеличението на прогнозата за производство на рапица в общността е свързано както с ръста на в посевните площи в Европа, така и с очакванията за нейните средни добиви.

Прогнозата за европейската реколта от слънчоглед също е повишена до 8,6 млн. тона.

Растящите перспективи за европейската реколта от рапица за сезон 2014/15 г ще предизвикат спад в световните й цени - Евросъюзът е един от крупните световни производители на рапица.

Публикувана в Растениевъдство

В много части на Австралия в периода на тамошните зимни месеци – от май до юли, дъждовете са били много малко. По тази причина оценката на реколтата от рапица била преизчислена към снижаване. Прогнозният добив от рапица за 2014 година, изчислен на 3,4 млн. тона вероятно ще бъде с 10% по-нисък от очаквания по-рано. Това е почти с 10% по –малко и в сравнение с миналата година.

Посевната площ на зимната рапица от 2,7 млн. ха тази година е почти с 59 хиляди ха по-малко от 2013/14 г., съобщава австралийският Департамент по селско стопанство.

Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта