През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия в по-голямата част от страната ще се определят от горещо време. Прогнозираните високи максимални темеператури, на места в югоизточните райони достигащи до 35 С, ще въздействат негативно върху цъфтежа и оплождането на зеленчуковите и пролетните култури. В Източна България валежи не се очакват, което ще налага прилагането на подходящ поливен режим при зеленчуците.

В Западна България прогнозираните валежи през периода ще подобряват овлажнението на горните почвени слоеве и условията за вегетацията на пролетните култури. През първото десетдневие на месеца при царевицата в зависимост от ранозрелостта на хибридите ще се наблюдават фазите листообразуване, изметляване, цъфтеж на метлицатаи изсвиляване.

При слънчогледа ще протича цъфтеж, при фасула и соята - образуване на бобове. Периодът е подходящо време за подготовка на площите предвидени за засаждане на разсада за производството на късно зеле. Почвата трябва да бъде добре почистена от растителните остатъци на предшестващата култура ако е отглеждана такава. За да получат младите растения достатъчно хранителни вещества от почвата с провеждането на почвообработките трябва да се внесат около 50 кг/да амониева селитра, 40-50 кг/да суперфосфат и 25 кг/да калиев тор.

През периода прибирането на зърното в източните райони на страната ще се извършва в условия на повишен риск от възникване на пожари. За ограничаване разпространението на огъня и намаляване на щетите (при възникване на евентуален пожар), непосредствено след прожънване блоковете трябва да бъдат разделени на по-малки парцели чрез изораване на защитни бразди.

Растителнозащитните пръскания срещу болестите и вредителите (срещу маната и оидиума при лозата, при овощните култури срещу плодовите червеи и акарите) трябва да се провеждат през по-хладните часове от деня.

Драгомир Атанасов

Агрометеорлог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

През първата половина от първото десетдневие на юли развитието на земеделските култури ще протича при наднормени топлинни условия. В началото на месеца в по-голямата част от страната, с изключение на крайните северозападни (агростанция Бъзовец) и югозападни райони (агростанция Сандански), вегетацията на пролетните култури ще се осъществява при наличие на добри почвени влагозапаси в 50  и 100 смслой (над 75-80% от ППВ) - следствие от падналите значителни, наднормени, юнски валежи надвишили наместа 90-100l/m²( (Монтана – 96 l/m², В.Търново – 132 l/m², Русе – 90 l/m², Силистра – 135 l/m², Добрич – 105 l/m², Варна – 103 l/m², Казанлък – 104 l/m², Хасково – 92 l/m², Кърджали – 171 l/m², Ст.Загора – 115 l/m²).

През първото десетдневие при царевицата, в зависимост от ранозрелостта и, ще протичат различни фази: листообразуване, изметляване, цъфтеж на метлицата и изсвиляване. При слънчогледа в полските райони ще преобладава фаза цъфтеж, а при посевите във високите полета – формиране на съцветие. При зърнено-бобовите култури (фасул, соя) ще се наблюдава образуване на бобове.

През второто и началото на третото десетдневие развитието на земеделските култури ще протича с умерени темпове, при температури около и малко под нормата за периода. Прогнозираните чести валежи през този период ще се отразят благоприятно на намиращите се в репродуктивен стадий от развитието си пролетни култури, при които водопотреблението рязко се повишава (при царевицата през междуфазния период изметляване - млечна зрелост дневният водоразход достига до 6-7 м3/дка). В края на второто и началото на третото десетдневие на юли част от ранните хибриди царевица в полските райони ще встъпят във фаза млечна зрелост. При слънчогледа ще протича формиране и наливане на семената. В края на месеца при част от посевите в Дунавската равнина и в южните райони ще се наблюдава начало на фаза узряване.

През последната седмица на юли агрометеорологичните условия ще се определят от относително сухо, топло и горещо време, което ще налага прилагане на подходящ поливен режим при късните хибриди царевица и зеленчуковите култури от късното полско производство. Прогнозираните високи температури и ниска относителна влажност ще бъдат предпоставка за повишаване риска от зарази и развитие на брашнести мани при овощните и зеленчуковите култури, оидиум по лозите.

През юли при овощните култури не трябва да се подценяват растителнозащитните пръскания срещу второто поколение на плодовите червеи, листните въшки и акарите. По-подходящи условия за провеждане на растителнозащитните пръскания ще има през повечето дни от първото и третото десетдневие, през по-хладните часове на деня.

През най-горещите периоди от юли, с максимални температури до 38-39оС, ще се повишава риска за възникване на пожари при прибиране на зърнената реколта.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

Най-широко използваният начин за присаждане при овощните дървета е присаждането на спяща пъпка. Лятното присаждане е най-успешно.

Върху успеха от присаждането голямо влияние оказва срокът на извършването му. При различните подложки този срок не е еднакъв. Освен от биологичните особености на подложките, оптималният период за присаждане зависи до голяма степен и от почвените и климатични фактори на даденото месторастене.

. При черешовите сортове с по-тънки леторасти най-добрият срок за присаждане е целият месец юли и първото десетдневие на август, а когато сортовете са с по-силнорастящи леторасти - от последното десетдневие на юли до около средата на август.

. При ябълките оптималният срок е месец юли до второто десетдневие на август, а за крушите – юли и август.

. Прасковата се присажда най-успешно през юли и първото десетдневие на август.

Винаги е за предпочитане да се придържате към по-ранните срокове, тъй като камбиалната дейност на подложките тогава е най-активна.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 12 Юли 2018 09:10

След градушка в лозето през юли

След формиране на зърната и затваряне на гроздовете, резитба на зелено за възстановяване след градушка не трябва да се извършва!

Това може да стане по изключение, когато градушката е паднала през юли или е била много силна и е изпочупила напълно леторастите. Когато повредите по зелените леторасти са незначителни, не се препоръчва резитба, защото от летните пъпки покарват колтуци, които до края на вегетацията не могат да достигат нормална дължина и не узряват добре.

Когато след градушка не се извърши резитба на зелено, необходимо е през следващата година за плодни звена - стрелки и особено чепове, да се подбират пръчки, които са повредени по-слабо.

Във всички лозя, които са пострадали от градушка независимо от степента й е необходимо: да се торят правилно; да се напояват при нужда; да се правят своевременни почвени обработки; да се провежда своевременна борба с болестите и неприятелите.

Всички тези мероприятия ще помогнат за нормалното възстановяване на лозите и за по-добро узряване на дървесината.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Ефектът от юлско-августовските поливки ще бъде пълен, когато е отдадено дължимото внимание на предхождащите го предцъфтежно и следцъфтежно напояване и напояване след юнското опадване на завръзите.

Според засушаването през юли и август при ябълката обикновено се налагат 2-3 поливки с поливна норма по около 60-80 л/м2 вода. Първата е през втората половина на юли, което е около 3 седмици след обилното юнско напояване, а следващите - през 2-3 седмици според засушаването

Ще бъде много добре ако успеете 15-20 дни преди узряването на плодовете от даден сорт да полеете. Тогава напояването се отразява най-добре върху наедряването на плодовете

На крушите през този период 2-3 поливки с по 40-45 л/м2 вода също ще окажат благоприятно въздействие

Прасковата реагира много добре на напояването и 2-3 поливки през юли-август с по 40-42 л/м2 правят плодовете едри и сочни. За на не влошат обаче качеството си, последната поливка трябва да е не по-късно от 2 седмици преди узряването

Ягодите се поливат 2-3 пъти с по 30-60 л/м2. Тези поливки се отразяват много благоприятно върху залагането на цветни пъпки за идната година

След като привърши беритбата на малините и премахването на плододавалите леторасти, полейте според почвата и засушаването с поливна норма от 40 до 70 л/м2. Така ще израснат нормално новите и ще заложат плодни пъпки.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Сряда, 10 Август 2016 14:54

Напояване през юли и август

Според засушаването през юли и август при ябълката обикновено се налагат 2-3 поливки с поливна норма по около 60-80 л/м² вода. Първата е през втората половина на юли, което е около 3 седмици след обилното юнско напояване, а следващите - през 2-3 седмици, според засушаването. Ще бъде много добре, ако успеете 15-20 дни преди узряването на плодовете от даден сорт да полеете. Тогава напояването се отразява най-добре върху наедряването на плодовете

На крушите през този период 2-3 поливки с по 40-45 л/м² вода също ще окажат благоприятно въздействие.

Прасковата реагира много добре на напояването и 2-3 поливки през юли-август с по 40-42 л/м² правят плодовете едри и сочни. За да не влошат обаче качеството си, последната поливка трябва да е не по-късно от 2 седмици преди узряването.

Наред с всички други грижи след беритбата, ягодите се поливат 2-3 пъти с по 30-60 л/м². Тези поливки се отразяват много благоприятно върху залагането на цветни пъпки за идната година.

След като привърши беритбата на малините и премахването на плододавалите леторасти, полейте според почвата и засушаването с поливна норма от 40 до 70 л/м². Така ще израснат нормално новите издънки и ще заложат плодни пъпки.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 22 Юли 2016 12:00

Полезни съвети за юли

  • Плевелите по пътеките в двора и алеите на градината ще унищожите по-лесно с химически препарати, отколкото по механичен начин.

  • Ако се налага да отрежете клон от орехово дърво, най-добре е да направите това през юли. Ореховите дървета не понасят резитба, пък и в повечето случаи тя не им е нужна. Но ако се наложи да се премахне лошо стоящ или запречващ пътя клон, направете го през юли. Същото се отнася и за изсъхналите орехови клони. Раната от отрязвнето заравнете с остър нож и намажете добре с овощарски мехлем.

  • Не бързайте да оберете предсрочно зреещите през юли праскови, защото ще пострадат вкусът и ароматът им.Оберете ги от дървото, едва когато добият характерния за сорта цвят.

  • Едно поливане на малините ще се отрази много благоприятно върху добива и качеството на плодовете.

  • Юли е време за интензивен растеж на нови издънки, наедряване на плодовете подготовка на растението за следващата реколта. Ето защо едно лятно поливане има изключително значение.

  • Втората половина на юли е времето, когато трябва да приберете плодовете на черното френско грозде (касиса).

  • Ако искате да превърнете в тревна площ място, което преди това сте ползвали за други цели, треябва да го засеете този месец. При юлската сеитба е най-важно засятата площ да се полива редовно и достатъчно, за да се получи равномерно поникване на посева.

    Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Ябълковият плодов червей продължава да застрашава плодовете. При топло и сухо лято, на каквото сме свидетели сега и силно нападение, повредите могат да стигнат 90-95% .

Летежът на второто поколение на враг №1 при ябълката започна последната деседневка на юни - началото на юли, понякога той е разтеглен и продължава до октомври.

Най-късно до първата половина на юли във всички райони ще трябва да се изведе първо пръскане срещу второто поколение на ябълков плодов червей. Това трябва да стане преди гъсениците да се вгризат в плода.

Препоръчително е да се използват инсектициди с по-дълъг карантинен срок като Дурсбан 4 ЕК , Нуреле Дурсбан , Ламбада 5ЕК и др. Тези инсектициди имат карантинен срок от 2 до 3 седмици. Пиретроидите не са подходящи за пръскане при високи температури на въздуха.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 09 Юли 2015 13:10

Юлски овощарски грижи

. През юли нтензивно нарастват плодовете при овошки, малини, капини - дръвчетата и ягодоплодните храсти имат висока потребност от вода.
. При силно засушаване може да наблюдавате некротични петна по листата, може да се наблюдава увяхване и опадване от основата към върха на леторастите.
. При силно засушаване плодовете на плододаващите дървета могат да се спаружат или напукат.
. При много силно засушаване е възможно младите дръвчета напълно да изсъхнат.
. За да се запази влагата в почвата, не са за забравяне летните обработки - с тях се отстраняват плевелите и се разбива почвената кора.
. През юли може да се направи наклоняването на скелетните клони -  така при млади дръвчета по-лесно ще формирате короната.
. Продължават пръсканията срещу неприятели - не забравяйте борбата с плодовите червеи.

Публикувана в Овощната градина
Зеленчуците изпитват все по-често се нуждаят от вода поради летните горещини. Правят се плитки окопавания след всяка поливка. Така рохкавият повърхностен слой намалява изпарението на водата от почвата и се удължава периода между отделните поливки. Преустановява се поливането на лука за глави, дините и пъпешите.
 
Не трябва да се окопават дълбоко освободените зеленчукови лехи от ранни пролетни култури като тиквички, краставици, ранни картофи и др. Тези лехи се разрохкват леко за да се запази структурата и влагата на почвата.
 
За да се осигури нормална реколта от зелен фасул за късна консумация и за консервиране,  сеитбата му трябва да стане преди 15 юли. Най-важните грижи при фасула са напояването и окопаването. Когато започне цъфтежът на фасула трябва да се спре окопаването, защото цветът му много лесно опадва.
 
Когато искаме патладжаните да са едри и сочни, то е необходимо през юли те да се подхранят два пъти с листен тор, който да съдържа по равни количества трите основни хранителни елемента – азот, фосфор и калий.
 
При краставиците поливането и торенето са едни от най-важните мероприятия през юли. Краставиците са топлолюбива култура и затова не трябва да се поливат със студена чешмяна вода. Трябва да се създадат условия за поливане с престояла вода. Колкото по-рано се откъснат плодовете на краставицата, толкова по-бързо ще се развиват следващите. За семе трябва да се оставят плодовете на един цял корен. Краставиците трябва да се отрязват с нож, а не се късат с ръка.
 
Доматите през юли трябва да се поливат по-често и по-обилно. През юли почвата се засушава по-бързо. Започва масовото зачервяване на доматите. Най-добре е да се полива веднъж седмично. Когато се забележи, че най-долните листа на доматите са заболели, то те трябва да се премахват веднага, за да не се разпространи заболяването върху цялото растение. Това благоприятства и по-доброто огряване на първия завръз от слънцето. Когато листата са здрави, те не бива да се премахват.
 
В края на месец юли или началото на август трябва да се засява зимната ряпа. В период на засушаване е добре няколко дни преди сеитбата мястото да се полее, за да се може да се ускори поникването.
 
През месец юли се прибира лукът. Той е узрял и готов за прибиране, когато шийката на лъжливото стъбло до луковицата омекне и листата започнат да полягат. Този признак показва, че растежът на луковиците е завършен, а външните люспи вече са добили характерния си червеникав цвят.
 
В началото на месеца трябва да се засади късния алабаш, късното зеле и карфиола. Те се засаждат при междуредово разстояние 60-70 см, а вътре в реда на 50 см. След разсаждането трябва редовно да се плеви, окопава и полива. Когато предшественикът на зелето не е торен основно, то е добре да се внесат по 2-2,5 т/дка угнил оборски тор, 40-50 кг/дка суперфосфат и 15-20 кг калиев тор. Торовите норми се определят в зависимост от планирания добив и резултатите от химичния анализ на почвени проби.
 
Късните краставици и тиквички, за есенно производство, се засяват през втората половина на юли.
 
Трябва да се водят постоянни наблюдения за поява на кафяви листни петна, картофена мана по доматите, на кубинска и брашнеста мана по краставиците и други растения от семейство тиквови. Много опасно заболяване за пипера е маната, която се проявява в две форми - коренова и стъблена. Опасни са и листните въшки, които вредят не само пряко, но и косвено, защото пренасят различни вирусни болести. Трябва да се наблюдава популация на земните бълхи, защото те могат да унищожат разсада за късното зеле.
 
Борба с по-важните болести и неприятели по зеленчуците
 
Патладжаните, картофите и средноранните домати се пръскат срещу колорадски бръмбар с Циперкал 100 ЕК - 25 мл/дка - при масово излюпване на ларви от първа възраст.
 
В края на месеца се увеличава плътността на паяжинообразуващите акари при пипера, патладжана, доматите, краставиците, което налага да се направят 2-3 пръскания през 7-10 дни Талстар - 0,3%
 
Когато чушките на фасула за зърно започнат да пожълтяват, се пръска срещу фасулевия зърнояд с Актелик - 0,15%.
 
Срещу бактерийните болести по зеленчуковите култури може да се пръска с медсъдържащите фунгициди - Фунгуран ОН 50 ВП, Шампион ВП и др.
 
При поява на мана по тиквовите култури да се третира с Ридомил голд, Куадрис 25 СК и др.
 
При поява на бактериен пригор (ъгловати петна) по краставиците използвайте Шампион ВП, Фунгуран ОН 50 ВП. Краставиците са фитотоксични към бордолезов разтвор.
 
Мана по пипера - болните се изскубват, а останалите се третират с Ридомил голд или Акробат МЦ.
 
Срещу бактерийно гниене по пипера пръскайте с бордолезов разтвор, Шампион ВП, Фунгуран ОН 50 и др. медсъдържащи фунгициди.
 
Срещу цикадата, пренасяща столбур може да се извърши третиране с Нуреле Дурсбан, Вазтак нов 100 ЕК.
Публикувана в Зеленчукопроизводство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта