Искаме достойна оценка на нашия труд

Да опазим малките пчели, на които се крепи големият свят!

Проф. Георги Цанков, акад. Атанас Атанасов, инж. Илия Цонев
Мисли глобално, действай локално! (Френска мъдрост)
Извършваните проучвания определено показват, че освен меда и пчелните продукти особено ценна е опрашителната дейност на пчелите. По този повод нашата ННАП направи предложение до ръководството на ЕС за допълнително заплащане на отглеждащите пчели. Въпреки, че беше одобрено нашето предложение, на практика не бяха взети съответните решения. Предлагаме по този въпрос, както двата пчеларски вестника, така и другите пчеларски организации да оказват необходимата подкрепа.
Изходът от тежката ситуация в пчеларството е само един – пчеларите да се обединим в общия си интерес и заедно да се борим, докато все още има макар и много малко време. А времето е малко да се включат средства за заплащане на опрашителната дейност на нашите пчели под формата на заплащане на екосистемната услуга „опрашване“ в Стратегическия план на страната за Общата селскостопанска политика (ОСП). Предлагаме заплащането да е в размер не по-малко от 120 лв (60 евро) годишно на всяко регистрирано средно по сила пчелно семейство със средства главно от Европейския съюз (ЕС).
Тези пари нашите пчели са ги заработили чрез опрашването и добива на по-голяма и по-висококачествена селскостопанска продукция. Според разчети на експертите, стойността на продукцията получена в резултат на опрашването е 15–20 и повече пъти по-голяма от стойността на добития пчелен мед. В момента цялата печалба от продукцията отива при фермерите, а за това, че отглеждаме най-важните опрашители засега никой нищо не плаща. Крайно време е това положение да се промени.
За пример ще посочим колко се заплаща в САЩ на едно пчелно семейство за опрашване на някои култури, в т.ч.: за слънчоглед – 50 – 60 $; за ябълки – 51$; за рапица – 50 – 60$; за боровинки – 53 – 88$; за дини и пъпеши – 58 – 80$; за бадеми – 122 – 167$.
По данни от Резолюция на Европейския парламент (ЕП) от 01.03.2018г в САЩ за опрашване ежегодно се дават 2 милиарда евро за опрашителна дейност.
За сравнение в Европейския съюз (ЕС) от 2021г. за пчеларството се отделят меко казано скромните 60 млн. евро за всички страни членки. Тази сума е предвидена за ежегодно предоставяне до 2027г. Това значи, че ЕС отделя 33 пъти по-малко пари за пчеларството отколкото САЩ. Това ако не е парадокс. От една страна в Стратегията за биоразнообразието е записано, че опрашителите са много важни, а на пчеларите се подхвърлят трохи. Време е да се борим за достойна финансова и организационна подкрепа на пчеларството!
Както фермерите, така и управляващите, така и цялата общественост трябва най-после да осъзнаят, че опрашването не е даденост и не е безплатно. За да има пчели, които да опрашват, многохилядна армия от пчелари целогодишно се труди и се грижи за тях.
Пчеларите създават условия за живот на пчелите, лекуват ги, подхранват ги при необходимост, полагат тежък физически труд, харчат много средства. Допреди няколко години някак с добива на мед се връзваха двата края, но последните години положението става финансово все по-лошо и няма изгледи за подобрение. Външните (независещи) от пчеларите условия бързо и драматично се променят в ущърб на пчеларите. Това изисква незабавни действия. За да опазим пчелите си, бизнеса си или хобито си, трябва да предприемем решителни действия.
Призоваваме ви заедно да преосмислим остарялата вече парадигма, че пчелите се отглеждат само за мед и да възприемем наложително промяната, че
Естествената и основна функция на пчелите в природата е опрашване на ентомфилните растения
А добивът на мед и други пчелни продукти са допълващи техни функции. Това е труден и бавен процес, но ние нямаме друг избор, ако искаме да опазим пчелите без които е невъзможно биологичното разнообразие, екологичното равновесие и продоволствената сигурност у нас и по света. Мед пак ще добиваме както и досега, но той ще е само допълнение към основните ни доходи от опрашването.
Представете си една везна с две блюда. На едното блюдо има 1 кг злато, а на другото има 20 кг злато. Вие кое ще изберете? Засега огромната част от пчеларите упорито избират блюдото с 1 кг злато. Защо? Събудете се, размърдайте си мозъка и преценете кое е повече – 1 кг злато, което е равно на добивания мед или 20 кг злато, което е равно на опрашването от нашите пчели. Мислете и избирайте бързо, защото утре вече може и да няма пчели. Хората са казали „С умни хора пари да делиш, с глупави хора камъни да вадиш“. Вие от кои искате да бъдем?
Време е за действие. Ние ви подкрепяме. Готови сме да обсъждаме, да обясняваме, да защитаваме каузата и с общи усилия да се поздравим с успех!

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини