Алегро СК® – фунгицид за второ третиране при житни през пролет 2021

Иван Дражев, маркетинг мениджър „Балкани“ и продуктов мениджър „Семена България“ Corteva Agriscience, препоръчва приложение на продукта на момента и дозата на приложение

Климатичните условия, които наблюдаваме в цялата страна тази пролет, са много различни от предходната, а именно – наличие на обилна почвена и атмосферна влажност и чести превалявания. От своя страна житните културите са с интензивно развитие и буйна вегетативна маса, което е отлична предпоставка за получаване на максимални добиви.
Но предвид високата почвена и атмосферна влага, съчетани с температура, очакваме бързо развитие на силен и висок инфекциозен фон от най-важните болести. При пшеницата вече се наблюдават на отделни места проява на септория и кафява ръжда. При ечемика още от есента на места имаше наличие на мрежовидни петна. Сега те са масово налични и се развиват бързо, поразявайки листната маса с повишаване на температурите.
Масово в първо пръскане бяха използвани чисти триазолови фунгициди, при които защитното действие при висок инфекциозен фон е до 12 – 15 дни, тоест пробивите на болести след тяхното приложение се наблюдават още от средата на април.
Затова ние, специалистите от Corteva Agriscience, считаме за абсолютно необходимо и задължително приложение на фунгицид в Т2, който да има предпазно и лечебно действие и максимално дълъг период на защита. Третирането в Т2 има за цел да опази флаговия и подфлаговия лист, формиращи 90% от добива.
Такъв добър ефект може да се получи само от комбиниран фунгицид, съдържащ две активни вещества с различен механизъм на действие с предпазно и лечебно действие и взаимнодопълващ се спектър на контролирани болести. Фунгицид с такова действие е задължителен за приложение в настоящите непредвидими метеорологични условия и висок инфекциозен фон.
Затова нашето обосновано предложение към Вас, земеделците, за Т2 (второ третиране) е АЛЕГРО СК® – фунгицид от концепцията AgCelence®, доказал се с отлична ефикасност през дългите си години в практиката. Той съдържа едни от най-добрите триазолни и стробилуринови активни вещества, които контролират всички най-важни болести (брашнеста мана, мрежовидни петна, септориоза, видове ръжди) при пшеница и ечемик и ще Ви осигури ефикасна и продължителна защита срещу тях.
АЛЕГРО СК® е с предпазно, контактно, системно и лечебно действие. Притежава силно изразен зелен физиологичен ефект, който стимулира и удължава процеса фотосинтеза на растението за по-дълго време. Всичко това позволява по-добро развитие на културата във важните фази за наливане на зърното, като краен резултат се получава и по-висок добив.
Нашата препоръка за доза на приложение в Т2 (второ третиране) на АЛЕГРО СК® е 90 мл/дка, приложен превантивно, или при поява на първи единични признаци на болест, или най-късно до 5% нападната листна повърхност. Предвид това, че климатичните условия са изключително благоприятни за развитие на болести – приложете АЛЕГРО СК® превантивно, за да сте спокойни.
* Алегро® и AgCelence® са регистрирани търговски марки на BASF

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини