Загадките на мастното тяло

Как да се определи степента му на развитие, в зависимост от сезона
А. Охрименко, „Пасека Росии“
През 1958 г. Мурицио разработва метод, който позволява под микроскоп относително бързо да се определи степента на развитие на мастното тяло при пчелите. Оттогава степента на развитие на работните пчели пчеларите подразделят на 5 класа.
ПЪРВА СТЕПЕН НА РАЗВИТИЕ
Мастното тяло е недоразвито, то е толкова прозрачно, че през него ясно прозира хитина на гръбната черупка. Към този клас се отнасят току-що родените пчели, на възраст до 3 дни, а също износените стари или лошо презимували. Тези пчели зле защитават гнездата си, а също почти не посягат към захарната подхранка.
ВТОРА СТЕПЕН
Мастната тъкан е еднослойна, плоска, клетките са синкаво бели, без ясно видими включвания. Това е класът на младите кошерни пчели, занимаващи се с отглеждането на пилото, а също и на добре презимувалите. Лятната активност на този клас пчели е доста слаба, неохотно вземат захарната подхранка, слабо защитават гнездото от крадци.
ТРЕТА СТЕПЕН
Мастната тъкан е еднослойна, с няколко гънки, клетките са бели, закръглени, без добре забележими включвания. Това е класът на относително младите летни пчели, отгледани в благоприятни условия, с много белтъчна храна, неизтощени от отглеждането на пилото. Те добре вземат захарната подхранка и защитават гнездото. Тези пчели са способни да създават значителни запаси от мед.
ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН
Мастната тъкан е многопластова, нагъната, клетките са кръгли с добре забележими включвания. Това е класът на анатомичните търтовки, намиращи се в предроево и роево състояние в зависимост от процентното им количество в семейството. Почти не изграждат пити, лятната активност е слаба, защитават гнездата при необходимост добре. Да се изведат от това състояние и да преминат в третото е възможно чрез белтъчен глад, натоварване със спешна работа – разширяване на гнездото, преместване на рамките, премахване на запечатаното пило, а също усилване на преработката на захарната подхранка, замърсяване на гнездото и др.
ПЕТА СТЕПЕН
Мастната тъкан е многослойна, с многобройни гънки, клетките са големи, кръгли, жълти на цвят, запълнени с включвания. Това е класът на физиологичните търтовки, снасящи неоплодени яйца. Тяхната поява е сигнал за липсата на майка в семейството. Придаването на други майки е затруднено. В такива семейства цари пълен хаос, храна не се събира, гнездата не се защитават.
Да се изведат пчелите от това състояние е възможно с помощта на продължителен белтъчен глад, с последващо присъединяване към нуклеус, или отглеждане на голямо количество незапечатано пило с последващо отглеждане на свищева майка.
ИЗВОДИ
Най-продуктивна е третата степен на развитие. Предзимните пчели трябва да се намират в трета, а най-добре в четвърта степен, презимувалите пчели не могат да достигнат четвърта степен, тоест да станат търтовки.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини