ЕК с мерки за подобряване здравето на почвата

Мисията е част от инициативата „Хоризонт Европа“ и цели до 2030 година да спре деградацията на обработваемите земи в ЕС

Европейската комисия (ЕК) продължава кампанията си за ангажиране на европейските граждани в петте мисии, които са част от Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.). Мисиите са структурирани в следните тематични области:
Борба с рака: мисията е възможна
Адаптиране към изменението на климата, включително промени в обществото
Здрави океани, морета, крайбрежни и вътрешни води
Интелигентни градове: преход към неутралност по отношение на климата
Здраве на почвите и храните
Ще се спрем по-конкретно на петата мисия. Понастоящем 60% до 70% от почвите в ЕС се считат за нездравословни. Комисията приема, че около 70% от земеделските земи в ЕС използват прекомерни количества агрохимикали с отрицателно въздействие върху качеството на водата и биоразнообразието. Около 25% от земята в Южна, Централна и Източна Европа са изложени на висок или много висок риск от опустиняване. Според комисията деградацията на почвата в ЕС струва повече от 50 милиарда евро годишно.
На този фон Европейската комисия си поставя амбициозна цел: до 2030 г. да се ​​гарантира, че 75% от почвите са здрави и ще могат да предоставят основни екосистемни услуги.
За постигането на тази цел ЕК определи четири градивни елемента:
Нова програма за изследвания и иновации с фокус към почвите, която трябва да бъде съобразена с местните нужди и да е насочена към трансформиране на политиките по отношение на стопанисването на почвите, управленските практики и производството и управлението на земята в цяла Европа.
Инвестиране в мрежа от иновационни лаборатории във ферми и гори – това ще даде възможност на стопанисващите земи, публичните власти и гражданите да работят в тясна връзка с изследователи за справяне с пропуските в знанието по отношението здравето на почвите. Предлага се да се създадат от 5 до 10 лаборатории във всеки регион на ЕС с намерение техният брой да стигне до 2000 лаборатории, които да насърчават изследванията на почвите в цяла Европа.
Мониторингова програма за здраве на почвите във всяка държава членка.
Насърчаване ангажираността на гражданите с проблема за здравето на почвите.
Бюджетът на „Хоризонт Европа“ от близо 100 млн. евро е разпределен в четири стълба. Първият е посветен на укрепването на потенциала за изследвания и иновации. Вторият осигурява финансиране за научни проекти по приоритетните области. Третият стълб подкрепя воденото от науката предприемачество, а четвъртият финансира изследователските мрежи и сътрудничеството. Предвидените средства за селско стопанство и околна среда са 9 млрд. евро.
За да се подпомогне изпълнението на мисията по Програмата за периода 2021-2023 г., са предвидени 320 милиона евро финансиране.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини