ДФЗ изплати близо 14 млн. лв. първи транш по ПНДЖ 3

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) преведе първи транш в размер на 13 847 372 лв. на 5 227 животновъди с приключили административни проверки по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3), за Кампания 2021.
   Плащанията към стопаните вървят в срок, съгласно одобрения индикативен график. Подпомагането по схемата се предоставя на два транша, като ставката се определя със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Ставката за първото плащане за едно допустимо за подпомагане по ПНДЖ 3 животно е в размер на 25,37 лв.
    Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и за кози-майки имат кандидати, които отглеждат в стопанствата си 50 или повече животни и отговарят на изискванията на чл. 39 от Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.
     Преходна национална помощ се отпуска само за секторите, за които са предоставяни национални доплащания през 2013 г., като максималният бюджет представлява намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за схемите за национални доплащания за посочената година.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини