53,1 милиарда евро за Общата селскостопанска политика в бюджета на ЕС за 2022 г.

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз, по предложение на Европейската комисия, постигнаха в понеделник през нощта неофициално политическо споразумение относно бюджета на ЕС за 2022 г., второто в рамките на многогодишната финансова рамка на ЕС за 2021-2027 г. Споразумението е за поети задължения от 169,5 милиарда евро и плащания от 170,6 милиарда евро.

Разпределението на бюджетните пера е както следва:

  • 49,7 милиарда евро за поети ангажименти за подпомагане на възстановяването чрез стимулиране на инвестициите в икономическо, социално и териториално сближаване;
  • 53,1 милиарда евро за Общата селскостопанска политика и 971,9 милиона евро за Европейския фонд за морско, рибарство и аквакултури, за европейските земеделски стопани и рибари, но също и за укрепване на устойчивостта на секторите на селскостопанския храни и рибарството и за осигуряване на необходимата възможност за управление на кризи;
  • 12,2 милиарда евро за Horizon Europe, за подкрепа на научните изследвания на ЕС в области като здравеопазване, цифрови технологии, индустрия, космос, климат, енергия и мобилност; и 613,5 милиона евро за Програмата за единния пазар, подпомагаща конкурентоспособността и МСП, включително в туристическия сектор;
  • 839,7 милиона евро за програмата EU4Health в подкрепа на здравния съюз на ЕС и за предоставяне на цялостен отговор на здравните нужди на европейските граждани;
  • 1,2 милиарда евро по фонда за справедлив преход, за да се гарантира, че преходът към климатична неутралност работи за всички, и 755,5 милиона евро по програмата LIFE за подкрепа на действията в областта на околната среда и климата;
  • 2,8 милиарда евро за Механизма за свързване на Европа за актуална, високоефективна транспортна инфраструктура за улесняване на трансграничните връзки;
  • 3,4 милиарда евро за Еразъм+ за инвестиране в младите хора, както и 406 милиона евро за културните и творческите сектори чрез програмата „Творческа Европа“;
  • 1,1 милиарда евро за фонда за убежище, миграция и интеграция и 809,3 милиона евро за фонда за интегрирано управление на границите за засилване на сътрудничеството по управление на външните граници, включително 25 милиона евро за защита на границата с Беларус, както и политиката в областта на миграцията и убежището , което включва и допълнително финансиране за обещания за презаселване;
  • 227,1 милиона евро за фонд за вътрешна сигурност и 945,7 милиона евро за Европейския фонд за отбрана в подкрепа на европейската стратегическа автономия и сигурност;
  • 15,2 милиарда евро за подкрепа на нашите съседи и международно развитие и сътрудничество. Споразумението включва целеви увеличения за Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество (NDICI) – Глобална Европа (190 милиона евро), с фокус върху Афганистан и Сирия, както и за програмата за хуманитарна помощ (211 милиона евро) за справяне с кризисни ситуации.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини