Възобновяемата енергия не работи: времето е виновно – или не?

Германия използва повече енергия. Но тя не идва от възобновяеми източници. Напротив.

Германия използва повече енергия. Причината: икономическият бум след пандемията и вълна от „електрификация“. Но растежът не идва от възобновяемите енергийни източници. Напротив, техният дял дори намалява.

Използвани са значително повече въглища, природен газ и ядрена енергия, въпреки че капацитетите за тези видове енергия непрекъснато се намаляват. Това  е една от причините за рязко нарастващите цени на тези  оскъдни енергийни източници.

Но едно след друго: Очаква се потреблението на енергия в Германия да се увеличи с цели 3 процента тази година. Поне това очаква Германската работната група по енергийни баланси въз основа на данните за потреблението през първите девет месеца на текущата година. Увеличението беше приблизително очаквано от икономисти и енергийни експерти, защото икономическото възстановяване през 2021 г. непременно ще трябва да доведе до повишено потребление.

Но всеки, който сега е очаквал бум на възобновяемите енергийни източници, ще разтрие очите си невярващо. Без изкопаема енергия и ядрена енергия светлините щяха да изгаснат на много места или производството би трябвало да бъде задушено – какъвто беше случаят в Китай, например, който страда от огромен недостиг на енергия. Там огромната липса на електричество доведе до затваряне на заводи, прекъсвания на производството и много краткосрочна работа – независимо от веригата за доставки и логистичните проблеми, които така или иначе съществуваха.

Въглища: Плюс 20 до 26 процента

Но да се върнем на числата: Най-голям плюс в официалната статистика на потреблението отчитат въглищните електроцентрали, които са наследствени от гледна точка на климатичната политика и чийто капацитет вече е значително намален. Потреблението на каменни въглища нарасна с 20% през първите девет месеца на настоящата година.

При използването на каменни въглища за генериране на електроенергия и топлина се наблюдава увеличение от 28 процента в резултат на хладното време и липсата на вятър в сравнение с предходната година. Използването на кокс и въглища в стоманодобивната промишленост също се увеличи, с цели 15 процента. През първите девет месеца на 2021 г. потреблението на лигнит дори се е увеличило с 25,6% спрямо предходната година.

Увеличението се обосновава от Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen с факта, че свързаното с времето високо подаване на електроенергия от вятърни турбини през предходната година беше значително по-ниско през тази година и че „има различна конкурентна ситуация на пазара на електроенергия“. Тук се има предвид и експлозивните цени на електроенергията, които сега също доведоха до значителни проблеми за по-малките зелени енергийни компании (вечнозелени) – до  драстични увеличения на цените на електроенергията.

Голям плюс за ядрената енергия и природния газ

И има още един изненадващ победител: а именно ядрена енергия. За първите девет месеца на 2021 г. Работната група по енергийни баланси изчисли увеличение на производството на ядрена енергия от 8,2 процента. Но тук скоро ще има голяма празнина, която не може да бъде запълнена скоро. Поради решението за постепенно спиране на ядрената енергия електроцентралите Grohnde, Brokdorf и Grundremmingen C с общо над 4000 мегавата (MW) мощност за производство на електроенергия ще бъдат спрени в края на 2021 г.

Делът на природния газ в енергийния микс също се увеличава значително – въпреки драстично по-високите цени. В крайна сметка потреблението на природен газ се е увеличило с 8,5 процента. А зимата 2021/22 тепърва предстои. Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen обяснява бума със значително по-хладното и по-малко ветровито време през първите пет месеца, което доведе до увеличеното използване на природен газ както за производство на топлинна енергия, така и за електроенергия.

От средата на годината нататък екстремното увеличение на цените доведе до засилено използване на други енергийни източници при производството на електрическа и топлинна енергия. От друга страна се наблюдава ясен спад в потреблението на минерално масло поради цените и пандемията с около 7 процента. Разходът на бензин е с 1,1%, а на дизеловото гориво с 3,7% по-малко. Продажбите на  мазут са паднали с 38 процента. Продажбите на авиационно гориво са нараснали с 15,5 процента в края на пандемията.

Възобновяеми енергийни източници на червено – лошо време?

Възобновяемите енергии са явните губещи в енергийния микс. Техният принос към потреблението на първична енергия в Германия намаля с общо 2 процента през първите девет месеца. На фона на нарастването на потреблението делът на възобновяемите енергийни източници в общото потребление на енергия (енергиен микс) спадна до 16,1%. Докато водноелектрическите централи успяха да се увеличат с 14 процента, имаше спад на вятърните турбини на сушата с 18 процента и в морето с 14 процента.

Производството на електроенергия от фотоволтаични системи почти достигна нивото от същия период на предходната година. Биомасата, която съставлява повече от 50 процента от общите възобновяеми енергийни източници, регистрира увеличение на потреблението от 3 процента.

Според анализ на Министерството на икономиката на Германия потреблението на електроенергия в страната ще се увеличи значително до 2030 г. Според това брутното потребление на електроенергия се оценява на 658 тераватчаса през 2030 г. Това е с около единадесет процента повече в сравнение с 2018 г., според анализ, представен от изпълнителния министър по икономическите въпроси Петер Алтмайер (ХДС). Така изчисленията от средата на юли бяха прецизирани. По това време резултатът беше, че консумацията на електроенергия през 2030 г. ще бъде между 645 и 665 тераватчаса.

Допълнителното електричество трябва да идва предимно от възобновяеми енергийни източници като вятър и слънце. Според анализа основните двигатели за огромното увеличение на потреблението на електроенергия са нарастващият дял на електронната мобилност и електрическите термопомпи в сградите – както и генерирането на електролизен водород и производството на батерии. Така че човек наистина може да бъде любопитен как би трявало  да работи това. В случай, че времето отново е лошо.

agrarheute.com

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here