Какво да направим, за да не се натрупват нитрати в почвата?

Най-често срещаният начин за отстраняване на нитрати от почвата е внасяне в почвата на пресни дървени стърготини. Микроорганизмите, обитаващи почвата се заемат активно да разлагат дървесината, която за тях се явява богата на въглерод храна. Но за този процес се изискват обилни количества азот, които бактериите активно консумират, „почиствайки“ почвата от нитрати.

Но няма нужда да се прекалява, защото липсата на азот е толкова пагубна за растенията, колкото и излишъка. При липса на азот растенията изглеждат слаби, бледи, листата им често пожълтяват, а зелените надземни органи се развиват слабо. Следователно, достатъчно е да се добавят около 0,5-1 литра обем пресни дървени стърготини   на квадрат на леха преди култивирането или окопаването.

Свежите дървени стърготини от иглолистни сериозно вкисляват почвата, поради което се внасят само след компостиране.

При леки, песъчливи почви, за да се отървете от излишния азот, полейте обилно почвата с много вода еднократно. Азотът ще се отмие към долните слоеве на почвата.

След постъпването на нитрати в растенията , те ще се превърнат в амонячен азот, който до голяма степен зависи от активността на фотосинтезата. От своя страна фотосинтезата зависи от светлината, нивото на въглероден диоксид във въздуха, благоприятната температура и интензивното захранване с влага.

Естествено, зеленчуците на открито с добро осветяване са много по-добре от тези в оранжериите. Въпросът е не само, че от замърсеното стъкло и филм се затруднява пропускането на светлина, но най-често културите се отглеждат прекалено гъсто в оранжериите, защото производителите искат да използват всеки сантиметър от ценна защитена почва. Гъстият посев намалява активността на фотосинтеза. В действителност, при условия, при които светлината едва е достатъчна за основните дихателни процеси, растенията нямат достатъчно енергия, за да преработват нитратния азот в амоняк.

Петър Кръстев

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини