686 млн. евро от кризисния резерв ще бъдат възстановени на фермерите в ЕС

Европейската комисия прие на 26 ноември 2021 г. регламент, който позволява на държавите-членки да възстановят 686 милиона евро на европейските фермери.

През бюджетната 2021 година 879,8 милиона евро бяха приспаднати от директните плащания на земеделските производители в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП), за да се финансира резервът за криза в селското стопанство и да се гарантира, че общият таван на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) не е надвишен. Последното се дължи на факта , че таваните на директните плащания трябваше да бъдат установени преди да бъде сключено споразумение относно бюджета на ЕС за 2021-27 г.

Кризисният резерв от 487,6 милиона евро не беше използван през 2021 г. и заедно с някои допълнителни бюджетни кредити, налични за възстановяване, голяма част от сумите, приспаднати от директните плащания тази година, ще бъдат възстановени на земеделските производители от държавите-членки от 1 декември 2021 г.

През миналата година България възстанови на 37 305 фермери общо 19,2 милиона евро при корекционна ставка за Кампания 2020 г. в размер на 1,432635 % от оторизираните суми за плащане.

Концепцията за селскостопанския кризисен резерв и неговият механизъм за възстановяване бяха договорени в реформата на ОСП от 2013 г. Механизмът беше приложен за първи път през бюджетната 2014 година. Приспадането се прилага само когато подпомагането на доходи е над 2000 евро и все още не се прилага за Хърватия. Това се дължи на процеса на постепенно въвеждане на нивата на подкрепа след присъединяването на държавата към ЕС. За Хърватия, след като се присъедини към съюза през 2013 г., подпомагането на доходите по ОСП все още не е напълно въведено.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини