Е-платформа свързва агропроизводители и търговци в Европа и Китай

База данни е създадена и се поддържа от Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ) с цел улесняване на бизнес контактите между агропредприемачи и търговци от тези държави. Интернет платформата 16plus1cloud представлява дигитален логистичен хъб за селскостопански и други продукти от Централна и Източна Европа и Китай. Чрез интегрираните си свойства платформата дава възможност всеки производител да свърже собствения си сайт за електронна търговия с клауда (високопроизводителна облачна платформа) на ЦНСССКЦИЕ.

Дигиталният продукт е бил представен на среща между председателя на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов с новия изпълнителен директор на ЦНСССКЦИЕ д-р Момчил Станишев и д-р Христина Теодосиева – експерт, съобщиха от пресцентъра на палатата.

Д-р Станишев е говорил за капацитета на центъра да подпомага контактите на страните от Централна и Източна Европа с Китай в областта на селското стопанство с с помощта на демонстрационен център за стоки в Аграрния университет в гр. Пловдив, демонстрационна зона в Тракия икономическа зона, както и офис за връзки и специален павилион за стоки в гр. Нинбо, Китай. Понастоящем основната цел на центъра е да промотира тези три бази сред бизнеса. ЦНСССКЦИЕ предвижда през следващата година да обучава млади предприемачи в областта на селското стопанство, за да се използват перспективите в земеделието за стартъп компании и малки и средни предприятия.

Домакинът на срещата Цветан Симеонов пък е представил инициативи, в които двете организации имат общи интереси – като Балканския винен фестивал, който БТПП подкрепя вече 10 години. И е изразил готовност да продължи вече изградената практика за постоянен обмен на информация, полезна за бизнеса, която да се разпространява по информационните канали на палатата и центъра.

Според председателя на палатата, ЦНСССКЦИЕ може да разшири партньорството си със Селскостопанската академия към БАН, за да се използват капацитета на бизнеса и науката за коренни промени в износа на земеделска продукция от България (сортове семена, шафран, вино, пчелни продукти и др.).

Стоимена Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини