Агрометеорологична прогноза 20.12-26.12.2021

Настъпилото съществено понижение на температурите в средата на декември доведе до затихване и прекратяване на вегетационните процеси при зимните житни култури. Падналите значителни валежи през първата половина от месеца, надвишили на много места в страната месечните норми (Кюстендил – 116 l/m², Благоевград – 144 l/m², Г.Делчев – 110 l/m², Пловдив – 85 l/m², Кърджали – 110 l/m², Хасково – 91 l/m²), преовлажниха, а на места в южните райони наводниха есенните посеви, което е предпоставка за повреди – изкисване, а при замръзване на горния почвен слой – и изтегляне на посевите.

През повечето дни от следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от температури под климатичните норми, които ще поддържат в покой зимните житни култури и трайните насаждения. Есенните посеви ще встъпят в зимата в различни фенологични фази. Късно засетите, в края на есента, зимни житни култури са неукрепнали – във фаза поникване. При ноемврийските посеви преобладава фаза трети лист. Във фаза братене, подходящата фаза за зимуване, са малкото засети в агротехнически срок посеви с пшеница и ечемик на места в Дунавската равнина и в крайните източни райони на страната (агростанциите: Новачене, Павликени, Провадия, Д.Чифлик, Карнобат). Причина за съществените различия във фенологичното състоянието на зимните житни култури са закъснелите сеитби, поради неблагоприятните агрометеорологични условия в началото на есента (сушата и последвалите наднормени валежи през периодите съвпадащи с агротехническите срокове за сеитбата на културите).

През следващия период прогнозираните стойности на минималните температури, на места до минус 10°С, в условия без снежна покривка, ще представляват опасност само за къснозасетите, във фаза поникване, есенници.

Следващият период е подходящ срок за предзимни сеитби на студоустойчиви зеленчукови култури (моркови, грах и др.) в личното стопанство в южните райони на страната. Продукцията от засетите в края на есента моркови се реколтира близо месец по-рано в сравнение с тази – от пролетната сеитба. За отглеждане на моркови са подходящи леките, структурни и пропускливи почви (наносни, глинесто-песъкливи, структурни черноземи). На по-големи площи се препоръчва редова сеитба на бразди през 10-12 сm, на дълбочина 1,5-2 сm. На малки площи сеитбата може да се извърши разпръснато при посевна норма 1-1,5 g. за 1m2.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини