Изкуствен хумус: нови възможности за фермерите?

Хумусът се счита за вълшебно вещество в селското стопанство и опазването на климата. Но не пада от небето, изграждането му отнема време. Изследователите искат да дадат тласък на почвите с изкуствен хумус.

Хумусът е отговорът на много въпроси за бъдещето на нашата планета. Плодородие на почвата, опазване на екосистемата, съхранение на въглероден диоксид и вода. Това означава, че хумусът е в основата на земеделието за фермерите. Но образуването на хумус е труден процес. Изкуственият хумус вече може да помогне. 
Изследователи от Института Макс Планк (MPIKG) в Потсдам-Голм са разработили процес за производство на хумусни вещества в лаборатория. Това открива нови възможности за фермерите и обществото.

По-лоши почви, но скоро ще нахранят 10 милиарда души
Изискванията към почвите са огромни. Предполага се, че спасяват климата и осигуряват здравословна храна. Но от 4,8 милиарда хектара обработваема и пасищна земя на планетата, близо два милиарда хектара почви са с влошена структура. Те страдат от ерозия, липса на вода и засоленост. „С оглед на все по-лошото качество на почвата в световен мащаб, ние трябва да бъдем по-бързи от природата, защото след няколко години 10 милиарда души ще трябва да бъдат нахранени и климатичната криза също ще трябва да бъде преодоляна“, казва проф. Маркус Антониети, Директор на MPIKG.

Изкуствен хумус може да се получи от зелени отпадъци
Хумусът би помогнал на почвите. Но тъй като възниква от разпадането на органичната материя, понякога са необходими години, за да се натрупа хумус. Изследователите са открили начин да произвеждат хумусни вещества за половин ден. Те използват топлина, високо налягане, основа като пепел и органични отпадъци като зелени резници, листа или кора. Продуктът се държи като естествен хумус и фермерите биха могли да го разпръснат върху земята си. „Реакцията протича във вода при по-високи температури и след това – спонтанно,“ казва Антониети, „с подходящо управление на топлината процесът е много евтин.“

 Изкуствените хумусни вещества подобряват почвата като естественият хумус. Според изследователите те също предоставят големи предимства: „Два милиарда хектара обработваема земя всъщност се нуждаят от два милиарда тона хумусни вещества, но след това свързват до 350 милиарда тона CO2 чрез връщането на почвената биология“, казва Антониети. Това е приблизително количеството, което е било изхвърлено в атмосферата от човечеството през последното десетилетие.

Хумусът или хумусните вещества са полимери, т.е.  сложни молекули, в които е свързан въглерод. Те са в състояние структурно и химически да обновяват почвата.
topagrar

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини