Агрометеорологична прогноза за 27.12.2021 – 02.01.2022 г.

Падналите повсеместни наднормени валежи през първото и второто десетдневие на декември (в някои райони с количества над 100 l/m2 – Варна, Шабла, Калиакра, Кюстендил, Благоевград, Пловдив, Кърджали, Гоце Делчев, Хасково) увеличиха нивата на влагозапасите в дълбоките почвени слоеве. В края на годината, в голяма част от полските райони на страната, при есенните посеви и угарите почвената влажност в еднометровия слой е над 90 %, а на отделни места и до пределната полска влагоемност (ППВ).

През първата половина от следващия седемдневен период се прогнозират наднормени средноденонощни температури, които ще надвишават биологичния минимум, необходим за възобновяване на вегетацията при зимните житни култури и зимната рапица. Очакваното понижение на температурите през втората половина от периода ще запази покоя и ще предотврати нежелателното протичане на вегетационните процеси при пшеницата и ечемика и разкаляването на есенните посеви.

През периода зимните житни култури ще се намират в различни фенологични фази в зависимост от сроковете на сеитба. Във фаза братене са посевите на места в Северна България и в част от източните райони – агростанциите Новачене, Павликени, Долни чифлик, Карнобат, Ямбол. По-късно засетите, през ноември посеви са във фаза трети лист. Най-късно засетите посеви са във фаза поникване – Казанлък, Кюстендил, Николаево, Бъзовец.

През периода в дните без валежи условията ще позволяват извършване на фитосанитарните дейности при трайните насаждения, а в районите без преовлажнение на орния слой и провеждане на сезонните почвообработки. Критични минимални температури за земеделските култури не се прогнозират.

Драгомир Атанасов

Агрометеоролог при НИМХ

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини