Министър Иванов: Започваме поредица от срещи с бизнеса за обсъждане на Националния стратегически план

„В следващите дни ще проведем поредица от срещи с бизнеса, на които да обсъдим Националния стратегически план. Нашите планове са да има разговори с представители на браншови организации от различни сектори, преди провеждането на следващото заседание на Тематичната работна група. Очакваме то да се организира на 17-и януари и на него да се дискутират едни от най-спорните въпроси“. Това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов по време на първата работна среща с браншови организации. Участие в нея взеха и заместник-министрите Атанас Добрев, Момчил Неков, Иван Христанов и Стефан Бурджев.

Аграрният министър подчерта, че внасянето на Стратегическия план се е забавило по обективни причини. „Нужно е той да бъде така разписан, че да отговаря в максимална степен на очакванията на всички земеделски производители за следващия програмен период“, посочи още д-р Иванов.

По думите му, Министерството на земеделието ще работи в максимално взаимодействие с браншовите организации и съвместно ще търсят най-добрите решения на всички въпроси. Според него този подход ще бъде поддържан в работа на този екип на ведомството, което е в унисон и със заявената политика за прозрачност и диалогичност с целия сектор.

По време на срещата, представителите на браншови организации поставиха секторни въпроси, на които следва да се търси съвместно решение. Те изразиха своята подкрепа за регламентиране на дейността им чрез създаването на Закон за браншовите организации.

Представителите на сектор „Плодове и зеленчуци“ информираха за икономическата ситуация, в която се намира сектора, предвид повишената цена на енергийните носители, като алтернатива предложиха намаляване на ДДС ставката за продуктите от малката потребителска кошница. Особен акцент беше поставен върху необходимостта от подпомагане на производителите на оранжерийна продукция, предвид увеличаването на разходите за производство и необходимостта на осигуряването на българска оранжерийна продукция през следващите месеци.

Биологичните производители запознаха екипа на министерството с визията им за развитие на сектора и необходимостта от осигуряване, както на финансови средства, така и на политическа ангажираност, за популяризиране на сектора в съответствие с целите на Зелената сделка.

Представителите на животновъдния сектор изложиха своите проблеми, свързани с увеличените цени на фуражите, нерегламентирания внос на суровини и храни от животински произход и поискаха предприемане на мерки във връзка с осигуряването на пасища за животновъдите от общинския и държавен поземлен фонд.

Участниците в срещата, представляващи сектора на преработвателите, акцентираха върху връзката между производството на суровини, с цел преработка и осигуряване на продоволствената сигурност.

Министър Иванов и екипът му поеха ангажимент срещите с браншови организации да продължат до края на седмицата по сектори – 12.01.2022г.- „Растениевъдство“; 13.01.2022г. – „Животновъдство“; 14.01.2022г. – политики по агрохранителната верига и преработка на суровини и храни от животински произход.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини