Регенеративно земеделие: могат ли производителите да си позволят да не направят промяната?

Преминаването от конвенционално земеделие към регенеративна селскостопанска система със сигурност е скъпо. Но според редица експерти, ако не го направите, може да ви струва вашата ферма.

Повече от век евтината енергия и бързите резултати съблазняват фермерите да произвеждат повече и да се грижат по-малко за земята. Но е дошло времето да се плати сметката и тя може да изкара много фермери от бизнеса.

Това е мнението, изразено от група учени и фермери, привърженици на регенеративните селскостопански практики.

„Термините „сеитбообръщение“ и „угар“ са толкова стари, колкото и самото земеделие“, казва ентомологът проф. Ерик Холм.

Холм, съветникът по околната среда на ZZ2 и бивш ръководител на катедрата по ентомология в Университета в Претория, говори на скорошен уебинар за цената на регенеративното земеделие.

„Регенеративното земеделие може да играе огромна роля. Този вид земеделие е известен още като консервационно земеделие и е природосъобразен начин на производство.

Проблемът никога не е бил технологията, а начинът, по който е била използвана. Земеделието, основано на природата, обхваща най-добрите технологии в хармония с естествените науки.”

За съжаление, тази промяна във философията на селското стопанство е скъпа и изисква основен ремонт на цялата технология на производство, за да се въведе регенеративното земеделие.

И все пак приблизително 25% от земеделските производители на култури в Южна Африка вече са в преход, докато около една трета от всички производители вече са преминали от конвенционална обработка на почвата към консервационна, според д-р Хендрик Смит, фасилитатор на консервационното земеделие в ASSET Research и Maize Trust.

Дългосрочен поглед
Друг лектор на уебинара, проф. Джеймс Блигнаут от отдела за управление на околната среда на Училището за обществено лидерство към университета Стеленбош, се съгласява, че първоначално е скъпо да се премине към регенеративно земеделие, което възпрепятства степента на неговото приемане. В дългосрочен план обаче консервационно земеделие е далеч по-рентабилно.

Изследванията показват, че средно парче земя, което се обработва чрез регенеративни земеделски техники, ще направи годишна печалба от около R758/ha след 30 години. Но земята, която се обработва конвенционално, ще претърпи годишна загуба от около R3 297/ha след 30 години. (1 южноафрикански ранд е равен на 0.11 лв)

„Това е разлика в рентабилността от около R4 000/ха“, казва Блигнаут.

„Това показва, че консервационното земеделие не е просто популярна фраза; това е жизнеспособна алтернатива за поддържане на устойчиви ферми. Всъщност, ако не сме в състояние да ограничим текущите разходи за земеделие, проучванията показват, че това ще бъде смъртоносна целувка за селското стопанство.“

Блигнаут стига до това заключение, след като проучва финансовите последици от преминаването от конвенционални към регенеративни земеделски техники.

„Когато погледнем нарастването на разходите за вложени средства в земеделието в Южна Африка между 1986 и 2014 г., както е отчетено от правителството [виж графика 1], виждаме промяна от 9% годишно. През същия период цените на производител на полски култури нарастват с годишен темп от 7%.

Това показва разлика от 93% през 2020 г. между нарастването на цените на суровините и това на цените на производител. Това означава, че увеличението на вложените разходи е почти два пъти от увеличението на производствените цени през последните 35 години.

Що се отнася до производствената стойност на южноафриканските борсови култури и общите селскостопански разходи, те са нараснали съответно с 8,2% и 11,1% годишно (виж графика 2), което се свежда до усложнена разлика от 156% за 35 години .

„По принцип селското стопанство е станало неустойчиво и конвенционалните ферми не виждат реален производствен растеж. Стойността на капиталообразуването е само 5,7%. Поради нарастващите разходи, няма пари за реинвестиране или обновяване на сектора.“

Това, подчертава Блигнаут, пречи на развитието на сектора. „Единственият жизнеспособен вариант за избягване на тази ситуация е да се намалят разходите, да се създадат множество потоци от доходи и да се инвестира в природен капитал.

За да установи дали регенеративното земеделие ще бъде жизнеспособен заместител на конвенционалните практики, Блигнаут взима резултатите от стопанствата, споменати по-рано от Смит, за да определи дългосрочната жизнеспособността на регенеративното земеделие. Той също така разглежда разходите за необходимото оборудване.

„Нетният резултат показа, че паричният поток се увеличава, когато фермерът премине към консервационно земеделие, казва той. Но фермерите трябва да осъзнаят, че има първоначална по-висока цена за преминаване към този тип земеделие [вижте графика 3], защото трябва да променят прилагането си и да купуват допълнителни животни.“

Въпреки това производителите в крайна сметка ще спестят от разходите за подмяна на оборудване, тъй като то не се използва толкова интензивно, както при конвенционалното земеделие.

Според друг лектор на уебинара, американският агроеколог д-р Джонатан Лундгрен, главен изпълнителен директор на Blue Dasher Farm в Южна Дакота, техните проучвания на американски производители на бадеми са показали, че регенеративното земеделие е два пъти по-рентабилно от конвенционалното земеделие. „Филтрацията на водата е шест пъти по-добра в тези [регенеративни] ферми, а здравето на почвата се е увеличило с 30%.”

Лундгрен смята, че американското селско стопанство е в криза поради липсата на разнообразие в земеделието и прекомерно разчитане на пестициди. Изследванията му го водят до мнението, че тези фактори са имали редица негативни ефекти, включително намаляването на опрашителите като пеперуди и пчели.

„В САЩ наблюдаваме нарастваща пропаст между науката и земеделските общности, защото първата не разглежда въпроси, които са от значение за фермерите. Учените трябва да бъдат част от селскостопанската общност, за да разберат проблемите, които наистина имат значение на място.

Производителите трябва да променят начина си на земеделие. Ако не го направите, това ще ви струва вашата ферма.“

В собствената си земеделска дейност Лундгрен не използва хербициди като глифозат.
„Ние използваме биологична конкуренция, за да управляваме всякакви нежелани вредители или растения“ .


Според Смит, една от основните промени, за които фермерите трябва да се подготвят, когато преминават към консервационни и/или регенеративни земеделски практики, е промяната в моделите на плевелите.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини