Повече от половината стопани с винени лозя у нас са в два български района

Над 50 на сто от стопанствата, отглеждащи винени сортове лозя в България, са съсредоточени в два от икономическите райони на страната.

Това става ясно от агростатистически данни за структурата на лозята в България, публикувани от Министерството на земеделието. Всъщност, те включват окончателните данни за състоянието на сектора през 2020 година, но финалните резултати от проучването бяха оповестени преди дни.

Общо 44 289 са стопанствата с винени лозя в страната, като най-много от тях са концентрирани в Южния централен район – 27%, и в Югоизточния район – 25 на сто. В същите райони са и най-много от площите с лозови насаждения, вписани в лозарския регистър – те са общи 66 169 ха, заедно с площите за производство на посадъчен материал. Най-слабо е застъпено това производство в Югозападния район – едва 5%.

В сравнение с предходното изследване на структурата на лозята, разпределението на площите на стопанствата, отглеждащи винени сортове по райони, ситуацията остава непроменена.

От общите площи 20 660 ха са със сортове за производство на вина със защитено географско указание, 15 911 ха – за вина със защитено наименование за произход, а най-много са тези за други вина – 23 309 ха.

Най-предпочитан сорт у нас е Мерло – неговият дял от общите площи е 16%, следвано от Каберне Совиньон с 14%, и Памид с 10%. Най-слабо застъпени са пък Мавруд, Совиньон Блан и Широка мелнишка лоза – с по 2 на сто.

От всички 60 169 ха винени лозя плододаващи са 58 309,77 ха. В това число са 15 153,68 ха със сортове, подходящи за вино със защитено наименование за произход, и площите със сортове със защитено географско указание – 19 733,67 ха. 23 177,19 ха пък са лозята, неотговарящи на тези характеристики. Площите с грозде с двойно предназначение са едва 245,23 ха, а такива за производство на стафиди не са отчетени в агростатистиката. Данните сочат, че в страната ни има също 1838,88 ха все още неплододаващи лозя и 20,36 ха с посадъчен материал.

От стопанствата най-много са тези с 0,1 до 0,49 ха лозя – общо 20 097, грижещи се за общо 4209,27 ха площи, следвани от най-малките, с до 0,1 ха лозя, които са 13 487 на брой и стопанисват общо 793,24 ха. Най-крупните стопанства с по 10 или повече хектара пък са 1054 и отглеждат лозя общо на 39 736,27 ха земя.

Стоимена Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини