Минималният осигурителен доход за земеделски стопани се вдига на 710 лв. със задна дата от 1 януари 2022 г.

Минималният осигурителен доход за земеделски стопани и тютюнопроизводители да се увеличи от 420 лева на 710 лева. Увеличението е с 69%. 710 лева ще бъде също минималната работна заплата и минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.

Това е записано в мотивите към Законопроекта за държавния бюджет за 2022 г. Днес проектът бе представен от вицепремиера и финансов министър Асен Василев.

В мотивите относно политиката по доходите е записано следното:

„Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. предвижда увеличение на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2022 г. от 650 на 710 лв., като размерът й ще се запази през 2023 и 2024 г.

За 2022 г. се предвижда увеличение с 5% на средствата за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения в бюджетния сектор, включително и на средствата за осигурителни вноски, за всички структури, в които персоналът не е нает на минимална работна заплата.

За 2022 г. е разчетено увеличение на средствата за заплати и възнаграждения на персонала за изборните длъжности и за заетите в системата на съдебната власт, за които законодателно е регламентиран механизъм за формиране на възнагражденията.

Осигурителна политика.

Новите моменти са, както следва:

 Увеличаване на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица за целия период от 3 000 лв. на 3 400 лв.;

 Увеличаване на минималния осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводители за целия период от 420 лв. на 710 лв., до размера на МРЗ, приравнено на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица;

 Увеличаване на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица за целия период от 650 лв. на 710 лв.;

 Увеличаване на минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности и квалификационни групи професии на нивото на минималната работна заплата за 2022 г. – 710 лв., като се извършва корекция само по отношение на позициите, които са под определения размер.“

В проекта на Държавния бюджет за 2022 г. е записано още, че ще бъдат осигурени 100 млн. лв. държавна помощ за земеделието за акциза върху горивата.

„Напоителни системи“ЕАД ще получат 29 300,0 хил. лв. за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на „Напоителни системи“ .

За Селскостопанска академия са обявени разходи в размер на 49 764,3 хил. лв. и нетен трансфер от 33 764,3 хил. лв.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини