Браншовици: Осигуряването за малки фермери трябва да е на половин минимална работна заплата

Осигурителният праг за малките земеделци – физически лица, регистрирани по Наредба №3/1999 г., да бъде не повече от 50% от размера на минималната работна заплата за страната, или 355 лева, ако тя нарасне до 710 лева. За това настояват от Националната биоасоциация, обединяваща производители на плодове и зеленчуци. Позицията на организацията е изпратена до министър-председателя Кирил Петков, министъра на труда и социалната политика Георги Гьоков, министъра на финансите Асен Василев, министъра на земеделието Иван Иванов, Народното събрание и ресорните комисии в него с отношение към темата.

В писмото, подписано от председателя на асоциацията д-р Слави Трифонов, се припомня, че винаги в годините назад фермерите – физически лица са получавали едно разбиране чрез възможността да си осигуряват върху суми, по-ниски от минималната работна заплата за страната. Тази мярка засяга само микро, малки и средни стопанства, за които осигурителната тежест се явява значителна спрямо техните доходи.

Към момента те правят вноски за социално и здравно осигуряване върху 420 лева, или малко над 130 лева месечно. Допълнително обаче всеки стопанин дава още толкова всеки месец за счетоводно обслужване, както и поне 20 лева за банкови операции и трансфери, за да извърши плащанията. По изчисления на Националната биоасоциация, приблизителният ежемесечен разход е 280 лева, или 3360 лева на година – сума, която се явява непосилна за микро, малките и средните стопанства, казва се в позицията.

От организацията се обосновават с пример. По мярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ отпусканата финансова помощ е 15 000 евро, или 29 337,45 лева. За да ги получат, фермерите се задължават да поддържат регистрацията си като земеделски стопани 5 последователни години, да направят определени инвестиции, с която да разширят стопанството, да назначат поне един работник по проектното предложение. На фона на това за осигуровки при сегашните условия за 5 години по 3360 лева са необходими общо 16 800 лева. С останалата сума трябва да се наеме работник, на когото също да се плащат осигуровки и заплата, както и да се направи инвестиция аз разширяване на стопанството.

Очевадно е, че осигурителната тежест спрямо тези лица е прекомерна – казва се още в писмото. В него се прогнозира, че ако спешно не се предприемат мерки, с които да се облекчи осигурителната тежест на най-малките фермери, които реализират на пазара основно своя непреработена продукция, те ще бъдат принудени да прекратят регистрацията си като земеделски производители.

Стоимена Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини