Три подобрения ще доведат до икономии на енергия и вода в модерна оранжерия

С три подобрения собствениците на оранжерия за декоративни растения в пазарджишкото село Братаница смятат да намалят значително разходите си за енергия и вода. Това предвижда инвестиционното им предложение, внесено в РИОСВ-Пазарджик, по което експерти са се произнесли, че не е необходима оценка на въздействието върху околната среда.

Проектът предвижда модернизация на съществуващо земеделско стопанство чрез въвеждане на системи за създаване на оптимални оранжерийни условия. Подобренията ще се реализират в оранжерия за отглеждане на разсад. Тя е с размери 32,22 на 51,14 метра, изпълнена от стоманена конструкция със стъклено покритие и площ от 1647,7 кв. м.

В нея ще бъде монтирана система за управление на поливния процес – автоматизирана, за напояване с микродъждуване, за осигуряване на необходимата концентрация на торове и автоматичен избор на рецепти. Второто нововъведение ще бъде система за управление на микроклимата – също с електронно управление на напояването и отоплителна система с топловъздушни апарати. Третото е автономна фотоволтаична централа с батерии, която ще се използва за собствени нужди за захранване на помпените агрегати и автоматичната линия за разсад.

Командните устройства за всяка от предвидените системи ще бъдат разположени в сервизно помещение, долепено до източната фасада на оранжерията, там ще бъде и автоматичната линия за презасаждане на декоративни растения. За отопление на залата на оранжерията и на сервизното помещение ще се изградят отоплителни тела, монтирани към специални конструкции към фермите на оранжерията на разстояние 10 метра едно от друго. Ще се захранват чрез оразмерена попътна тръба – тихелман, при която се осигурява еднакъв път на топлоносителя, преминаващ през всяко тяло.„

За осигуряване на необходимото количество циркулираща гореща вода за затопляне на оранжерията в сервизното помещение ще бъде инсталиран котел с номинална мощност 650 kW, работещ на природен газ – в имота има точка на присъединяване към газоразпределителната мрежа. Котелът ще бъде свързан с комин и димосмукателен вентилатор, които ще се част от комплексна доставка с отоплителното съоръжение.

За захранване на помпените агрегати и автоматичната линия за разсад се предвижда инсталиране на автономна фотоволтаична централа с батерии и мощност 36 kWp.

Водата за напояване ще се събира в съществуващ резервоар, разположен вътре в оранжерията, като се осигурява от собствен водоизточник – сондаж. За нуждите на растенията ще се използват минерални торове, които се купуват при нужда и не се складират. Те ще се прилагат под формата на разтвори, за които са предвидени съдове от полипропилен, системи за автоматично разбъркване на разтворите и филтърна система.

Електрозахранването на оранжерията сега е от съществуващи разпределително табло, а занапред – от планираната фотоволтаична централа, чиято енергия ще се ползва само за собствени нужди.

Декоративният разсадник е създаден през 2004 година по холандски модел. Произвежда контейнерни растения – над 300 вида декоративни храсти и дървета, подбрани съобразно климатичните условия в страната ни. Към днешна дата разсадникът е разположен на 70 декара площ. Върху половината от нея се отглеждат растения на терен. Производственият процес е механизиран.

Стоимена Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини