Агрометеорологична прогноза за февруари

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ
След очакваното краткотрайното застудяване в началото на февруари през повечето дни от първото и началото на второто десетдневие агрометеорологичните условия ще се определят от температури над климатичните норми, но под биологичния минимум необходим за възобновяване на вегетационните процеси при зимните житни култури.
Прогнозираните температури през втората половина от февруари в по-голямата част от страната ще бъдат близки до обичайните за периода и ще поддържат в покой зимуващите земеделски култури. Изключения ще се наблюдават на места в южните и югоизточните райони, където през третото десетдневие ще се създават условия за протичане на слабо изразена вегетация при пшеницата и ечемика, но тя няма да доведе до промяна във фенологичното състояние на посевите.
През месеца в полските райони не се очаква образуване на трайна, защитна, снежна покривка за есенните посеви. В условия без снежна покривка прогнозираните минимални температури, до минус 13 – 14оС, при по-продължително задържане отново ще застрашават от измръзване късно засетите, във фазите поникване и 1-3 ти лист, зимни житни култури. Тези стойности са над критичните за зимуващите във фаза братене посеви.
Очакваните валежи през февруари, около и под нормата, ще увеличават влагозапасите в еднометровия и в двуметровия почвен слой. През януари в по-голямата част от страната почвените влагозапаси в еднометровия слой, измерени при зимните житни култури, бяха над 90% от ППВ (пределната полска влагоемност). Изключения имаше на отделни места в източните и южните райони, където нивата на влагозапасите са по-ниски – под 80% от ППВ.
През месеца по-подходящи условия за провеждане на резитби в лозовите и овощните масиви ще има в средата на първото, началото на второто и през третото десетневие. През третото десетдневие се очаква да настъпи подобрение на условията за подхранване на есенните посеви с азотни минерални торове, за провеждане на предсеитбени обработки на площите, предвидени за засяване с ранни пролетни култури (грах, фий, овес, пролетен ечемик).

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини