Иновор®* – отличният избор за Т1 фунгицидно третиране

Двукомпонентният продукт, който е на пазара за сезон 2022 г., има мощно предпазно, стопиращо и лекуващо действие

С настъпването на пролетта идва време и за избор на фунгицид в първо третиране при зърнено-житните култури. Климатичните услови през последните години станаха изключително благоприятни за развитието на болести още от есента. Минималните температури през изминалата есен в голямата си част бяха положителни, като в комбинация с преваляванията предоставиха перфектни условия за зараза и поява на симптоми на заболявания (основно септория и брашнеста мана) след поникване на младите житни растения. Ето защо е необходимо възможно по-скоро да се вземат ефективни мерки.
За справяне с тези проблеми и защита от болестите тази година, екипът на
Corteva Agriscience™ Ви представя – Иновор®*
Иновор®* съдържа две активни вещества – пираклостробин и флуксапироксад. Тази фунгицидна комбинация със своето мощно предпазно действие защитава от проникването на патогените в тъканите на растенията. Със своето стопиращо действие двукомпонентният фунгицид унищожава вече развитите спори, като със своето лекуващо действие блокира развитието на гъбните патогени и спира растежа на хифите, които вече са проникнали в растителните тъкани.
Уникалната комбинация на тези две активни вещества допринася за:
 По-продължително предпазно действие и максимален период на защита
 Бързо абсорбиране след третиране
 Силен зелен физиологичен ефект
 Здраво свързване на фунгицида към третираната повърхност
 Транслоциране към нетретираните части и новия прираст
 Отлично решение както за първо, така и за второ третиране
След третиране с Иновор®* върху листата се образуват миниатюрни депа, от които фунгицидът се отделя бавно, което допринася за дълготрайна защита от патогени.
Иновор®* контролира безупречно видове септория, видове ръжди, мрежести петна, листен пригор, дрешлера, брашнеста мана, като препоръката за доза на употреба са – Т1 – 75 мл/дка и Т2 – 90-100 мл/дка. Най-ефективно е Иновор®* да се прилага превантивно в първо фунгицидно третиране Т1 на житните култури, тъй като осигурява дълъг период на защита на културата от всички икономически важни болести и то на добра цена. Освен това допълнителният физиологичен ефект, който Иновор®* притежава, подпомага културата да се справи с абиотичния стрес, който при суха пролет и големи температурни амплитуди затормозява културата в критични фази, когато се залагат генеративните органи и се формира бъдещият добив.
–––––––––––

  • Иновор™* е продукт и регистрирана търговски марки на BASF, дистрибутирана от Corteva Agriscience™

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини