Пчеларство Плевен 2022

Доказана и осъществена традиция за обмен на знания и пряко договаряне

Тази година провеждането на пчеларското изложение стана, въпреки пандемичната обстановка в страната. Усилията на организаторите и смелото участие на изложителите си каза думата – без съмнение надделя традиционното пчеларско „любопитство“ и търсенето на нови решения в тази необичайна обстановка.
Това за необичайната обстановка все повече клони към по-скоро ежедневното привикване с капризите на вируса и постоянно променящите се държавни мерки за ограничаването му.
Хубавото е това, че българските пчелари си гледат работата, не очакват нищо съществено от „държавните помощи и компенсации по време на криза“ и вероятно ще се справят с предизвикателствата на времето сами.

Традиционната пресконференция дадоха (отляво надясно) областният управител г-н Янев, зам. мин. на земеделието Момчил Неков, председателят на ОПС Плевен д-р Юлиан Станчев и началник отдел „ Пчеларство, мляко и интервенции“ в ДФ „Земеделие“, Симеон Благоев може да се обобщи накратко така:
 ще има нови подпомагания за пчеларите, свързани с опрашването и подвижното пчеларство в „Програмата за развитие и възстановяване“ (за тях ще коментираме в следващи броеве);
 според подадените заявления за участие в Националната пчеларска програма, интересът надминава всички досегашни години. Макар и последно по стария шаблон, тазгодишното пчеларско подпомагане ще е най-голямото от всички досега.

Очевидно беше по-слабото участие на производители и търговци на пчеларски инвентар – причините са ясни. Все още пандемията плаши със своите мащаби на въздействие и поражения върху хората.
От друга страна обаче между изложителите не личеше ни най-малко притеснение или специални затруднения спрямо ограниченията. В редица случай спокойно можем да отбележим, че разнообразието и качеството на представените пчеларски пособия беше на равнището на предишните изложения.
Потокът от пчелари и консуматори на пчелни продукти също беше по-малък от обикновено. Тоова не трябва да ни учудва – изненади почти нямаша. Просто личното предпазване и ограничените физически контакти си казват думата.
Странно беше това дефиле на винаги търсещите пчелари и добре обясняващи изложители зад щандовете, „маскирани“ прилежно според епидемиологичните изисквания, но някак си преодолели вътрешното притеснение и (това е много важно).
Откриващи най-хубавото в директния разговор, описание на стоката, в опипването на детайлите и разбира се в споделянето на видяното
Организацията беше достатъчно добра, за да не позволи своеволия и нарушаване на общоприетите изисквания.
„Пчеларство Плевен 2022“ успя да докаже още някои много важни за психологията и битността на българския пчелар елементи:
 можем да бъдем достатъчно дисциплинирани, щом обстановката го налага – това важи за всички участици в изложението;
 макар и в по-ограничени измерения, всички добили своите традиционни образи мероприятия, се проведоха, което е най-важното за подобен род изяви;
 вниманието на институциите Министерство на земеделието и ДФ „Земеделие“, както и от страна на местната служба за съвети в земеделието, беше налице, а представените позиции вдъхват оптимизъм.
Позатихналите пчеларски страсти заради всеобщите ограничения и поражения от вируса, някак си показаха че не само тлеят, но и ще се разгарят в хода на настъпващия сезон. Дори само с тази индикация „Пчеларство Плевен“ е полезно и окуражаващо!

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини