Борба срещу широколистни плевели в житни култури с Квелекс®

Новият системен хербицид на Corteva AgriscienceTM за вегетационно приложение контролира голям брой двусемеделни плевели

Времето за избор на широколистни хербициди в житни култури дойде. Омръзна ли ви да правите план кога да третирате според фазата на културата, каква ще е културата, която ще идва след това в сеитбооборота, дали може да смесвате с фунгицид, дали хербицидът е ефективен срещу упорити плевели, дали температурата позволява третирането и няма ли да стресира културата. И… след като направите правилния избор, условията рязко да се променят и отново да се чудите какво да правите.
Е, това вече не е проблем с Квелeкс® – нов системен хербицид за вегетационно приложение за контрол на голям брой широколистни плевели, включително устойчивите на сулфонилуреи и хормоноподобни хербициди.
Ето какво да очаквате като гъвкавост на приложение:
 Квелекс® е регистриран за употреба в пшеница, ечемик, овес, ръж и тритикале, което ще ви спести време да проверявате дали е селективен към тази култура
 Като заговорихме за селективност, не може да не споменем, че Квелекс® е 100% селективен към културата, защото съдържа добре познатия флорасулам, както и Arylex™ Active – ново активно вещество, което е първият член в нова активна група, които са бързоразградими и щадящи околната среда и културата. За да може всеки да спи спокойно, Квелекс® съдържа и антидот – клоквинтоцет киселина
 Още една важна характеристика във ваша помощ е изключителната гъвкавост на приложение от 1-ви до флагов лист
 А ето и добавения ефект, който никой друг конкурентен продукт не притежава – безпроблемната употреба на продукта в температурни граници между от +2°С до +27°С, което го прави префектен за употреба през пролетта и есента
 Дори и сценарият, в който сте третирали в топло време и през нощта температурите паднат с 10°С, вече не е проблем, защото Квелекс® не се влияе от температурни амплитуди и действието му остава същото.
 Със сигурност ви се е случвало да се чудите дали хербицидът е смесим с фунгицида и да се притеснявате за потенциала на културата след третиране. Е, и тук вече няма да имате проблем, защото Квелекс® е смесим с други хербициди и фунгициди, като специалистите от Corteva Agriscience™ препоръчват Квелекс® в доза от 3,5 г/дка в комбинацията с Палас® за пълен контрол на житни и широколистни плевели.
Квелекс® е нов етап в борбата с плевелите, защото ще контролира устойчивите на сулфонилуреи и хормоноподобни хербициди плевели, защото съдържа новото активното вещество Arylex™ Active, което е първото ново противошироколистно активно вещество от 20 години и няма кръстосана резистентност. Продуктът предлага изключителен ефект срещу всички икономически важни плевели в житни култури, както и че е еталон за действие срещу мак, мъртва коприва и ралица.
Квелекс® притежава изключително бързото действие, което започва 1 час след третиране, като видим ефект може да се наблюдават в рамките на 48 часа и пълно загиване на плевелите до 2 седмици.
Квелекс® може да се прилага както през есента, така и през пролетта, с препоръка за третиране в доза както наесен, така и напролет – 5 г/дка. При прераснали плевели и висока плътност на ефемери и паламида да се добави прилепител Виволт™.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини