Какви плащания да очакват земеделците през 2022 г.

Директни плащания, заявени в кампания 2021 г.

Според индикативния график тази седмица или най-късно до 28 февруари (понеделник) трябва да започнат първите плащания по мярка 10 „Агроекология и климат“. Те ще са по направленията за опазване на застрашени местни породи и за пасторализъм.

До края на февруари е обещано на тютюнопроизводителите да получат de minimis в размер на 3 млн. лв.

През март (между 1 и 20 март) ще бъде изплатена обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци.

Преразпределителното плащане е планирано да се извърши между 20 и 31 март.

От 1 до 10 април ще се изплатят субсидиите за производство на протеинови култури.

Зелените директни плащания ще бъдат направени от 10 до 20 април.

От 1 до 20 април са планирани преводи по други направления по мярка 10 от ПРСР.

От 10 април до края на месеца и след това се изпращат субсидиите по мярка 11 „Биологично производство“. Условието за извършване на плащанията е до 28 февруари да е напълно актуализирана базата данни на производители, преработватели и търговци на биологична продукция, поддържана от Министерството на земеделието. Плащането за биологично производство ще продължи до 20 май.

От 20 до 30 април ще се плати подпомагането на производителите на памук.

От 10 до 20 май се превеждат компенсаторните субсидии по мярка 13 за необлагодетелствани райони

От 20 до 31 май се плаща по мярка 12 Натура 2000 и Рамкова директива за водите.

Между 1 и 10 юни получават подпомагане младите фермери.

В същото десетдневие се извършва окончателното плащане по СЕПП.

По схемата за дребните стопани ДФЗ ще извърши преводи между 10 и 20 юни.

Държавна помощ

От 10 до 20 март ще се преведе преходната национална помощ за тютюна по обявените вече ставки, които не се различават от миналогодишните.

От 17 февруари до 11 март тече приемът на заявления за de minimis за животновъди. Стопаните на крави/юници, биволи, овце и кози-майки кандидатстват за разпределянето на 24 млн. лв. бюджет.

Скоро би трябвало първо да се обявят указанията от ДФ „Земеделие“, а после да започне и заявяването на държавна помощ de minimis от оранжерийни производители, които отоплят с природен газ съоръженията. Бюджетът за тях е 3,5 млн. лв.

До 14 март стопаните на трайни насаждения кандидатстват за държавната помощ за зимни пръскания.

До 20 май те представят фактури за закупените растителнозащитни продукти, а плащането се планира до 30 юни.

Очакваната извънредна помощ за щети от Ковид-19, която ще се приложи за трета година, няма прогнозна дата за заявяване. Министърът е обещал средствата да се преведат най-късно до края на юни. Преди това трябва да получим нотификация от Брюксел. Помощта ще е с общ бюджет от 111 млн. лв. Припомняме, че когато за първи път се предостави възможност от ЕК за тази помощ (през 2020 г.), тя бе финансирана като мярка 21 по ПРСР и бюджетът ѝ бе малко над 100 млн. лв.

Ударените от градушката в област Пловдив през август 2021 г. земеделски стопани, при които имаше частично пропаднали площи, продължават да чакат обещаното преди полови година подпомагане. На пресконференция този февруари министър Иванов обяви бюджет от 7 млн. лв. за тази подкрепа, но в него са включени и бъдещи обезщетения за бедствия, случили се през 2022 г. Кога най-после стопаните ще получат обещаните средства, никой не казва.

Без конкретни дати са и плащанията за хуманно отношение към свине и птици. Знае се, че към стопаните от двата сектора ще бъдат изпратени по 35 млн. лв.

Вече е обявено, че предстои да се изплатят 10 млн. лв. по държавна схема за инвестиции в растениевъдството за проекти от 2021 г. и за такива, които ще стартират през 2022 г.

За инвестиционните схеми в сектор Животновъдство сумата е 2,5 млн. лв. – за проекти от 2021 и 2022 г.

Прием по мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя“ ще има от 14 март до 1 април с бюджет 4,5 млн. лв. Кандидатите могат за разчитат, че програмата ще поеме 90% от планираните разходи.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини