Как се спира ПРСР за ден и ще има ли каракачански лъвове в Стратегическия план за земеделие…

Екологичната оценка, която е задължителна и императивна за всякакви стратегически планове, се оказва траен проблем за българското земеделие.  Именно нуждата от получаване на екологична оценка доведе до пълно преработване на Стратегическия ни план от служебното ръководство на земеделското ведомство през изминалата година. Въпреки усърдната работа на експертите, планът ни все още не е готов и изпратен към Брюксел, но пък и екологичната оценка също липсва.

Точно тя беше препъни камък и в Националния план на България за възстановяване и устойчивост. И въпреки че се очакваше Планът да бъде изпратен към ЕК още през октомври 2021 г., към 25 февруари 2022 г. страната ни все още няма такъв, но и това не е всичко. България е единствената държава в ЕС без План.


По-притеснителното обаче е, че екологичната оценка има силата да спира не само бъдещи планове, но дори и действащата Програма за развитие на селските райони. За цял един ден – 04.10.2021 г. България се оказва със спряна Програма. Но какво се е случило през този ден, че МОСВ първо спира, а на следващия ден пуска ПРСР не е ясно.


В отговор на депутатски въпрос министърът на околната среда и водите Борислав Сандов посочва, “със заповед от 4.10.21 г. на министъра на околната среда и водите (тогава – Асен Личев) на Ръководителя на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г., е била наложена принудителна административна мярка. А със заповед от 5.10.21 г. „поради отпадане на предпоставките за налагането й, принудителната мярка е отменена”.

Какво означава това?

Оказва се, че за един ден ПРСР 2014-2020 г. е била спряна, тъй като е наложена принудителна административна мярка от тогавашния служебен екоминистър Асен Личев.

В заповед от 4 октомври 2021 г. на министъра на околната среда и водите Асен Личев се казва, че спира прилагането на ПРСР до одобрение на доклад за екологична оценка, който не е бил представен.

Ден по-късно обаче, на 5 октомври 2021 г., излиза нова заповед на Асен Личев, с която той отменя предходната си повеля и така ПРСР продължава да се прилага. Малко като изнудване, би си казал някой изкушен… Не и ние.

Но ни се струва много сериозно за земеделците една такава огромна програма да може да се поставя в риск. Оценката за екологично въздействие вече преобърна в последния момент НПВУ. А предстои оценката на Стратегическия план. И екологичните организации вече сериозно възразяват.

Вчера МС одобри проекта на Стратегическия план за земеделието. Но тепърва има време за изненади, които няма да са прецедент. Според МОСВ  проектът на Стратегическия план е допустим, при съобразяване на предвижданията му с режимите на защитените територии и защитените зони. Направена е и преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие. Според нея пък проектът на Стратегическия план има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от Натура 2000. Затова МОСВ е препоръчало към доклада по екологичната оценка, като отделно приложение да се включи и доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони. Всичко това е леко притеснително. А много от тези неща остават встрани от общественото внимание.

“Все още не сме видели целия проект Стратегически план и очакваме, когато от Министерството на земеделието го публикуват, да се запознаем с него. Ще разгледаме нещата, които ни касаят и ще излезем с декларация. Не знаем какви са корекциите от страна на МОСВ, не знаем и какво са добавили от самото аграрно министерство. Имайте предвид обаче, че целия сектор не е доволен от това, което до момента ни беше представено”, каза Костадинов след заседание на Управителния съвет на асоциацията. Но експерти напомнят, че несъгласуването на Стратегическия план с която и да е от страните, заинтересувани от него е предпоставка за връщането му от ЕК.

Дано отново няма екоизненади и не се налага да включваме и каракачанския лъв в Стратегическия план за земеделие. По принцип е добре парите за земеделие да отидат при хората, произвеждащи храни, особено в тези тежки и несигурни времена.

Ася Василева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини