В Германия: Новата реколта от зърно ще бъде в най-добрия случай средна

Новата зърнена реколтав страната е застрашена от много фактори. Една от тях е огромната експлозия на разходите.

Нарушени вериги за доставки, масивни увеличения на цените на енергията и торовете : „Руската инвазия в Украйна поставя нови предизвикателства за селското стопанство през този вегетационен период“, обяснява Гуидо Сидлер, експерт по зърнените култури в германската асоциация Райфайзен (DRV).

Поради финансовите санкции, наложени на Русия, износът на торове за Европа вече не може да се обработва. Това тежи сериозно на пазара, тъй като Русия доставя 20 процента от световните калиеви торове, както и значителни количества азотни торове. „В някои случаи торът струва четири пъти повече днес, отколкото преди година. Цените на азотните торове надхвърлиха границата от 1000 евро”, допълва Сидлер.

Очаква се средна реколта от зърно и рапица

 DRV предвжда средна реколта през 2022 г. Прогнозите за зърно са 43,2 милиона тона (+2,5 процента). Както и през последните три години, обемът на реколтата ще бъде само малко над прогнозното търсене. „По-ранните върхови резултати от до 50 милиона тона е малко вероятно да бъдат постигнати, дори в години с оптимални метеорологични условия“, подчертава експертът на пазара на зърно от DRV.

Забележими са ограниченията за торене и растителна защита. Освен това делът на зърнените култури в сеитбообращението намалява и селското стопанство разчита на по-дълги сеитбообороти. Задължителното заделяне на земя от четири процента, предвидено от Общата селскостопанска политика (ОСП) от 2023 г., може да намали степента на самозадоволяване със зърно в Германия до под 100 процента.

В Германия ще да бъдат засегнати почти 500 000 хектара обработваема земя, върху която аритметично биха могли да бъдат прибрани 3,5 милиона тона зърно. DRV счита тази наредба за погрешна. „Общата цел трябва да бъде да произвеждаме повече и по-устойчиво в бъдеще“, добавя Сийдлър.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини