UAN+S – торът на модерния земеделец

Полезни препоръки от фирмата „Агрополихим“, чиито агроном-консултанти са на разположение на земеделците

Производството на селскостопанска реколта не е лесно, производителите са изправени пред трудни предизвикателства. Висока или ниска температура, прекалено много или недостатъчно вода, песъчливи или глинести почви, недостатъчни хранителни вещества и други фактори, които дават устойчиво ниски добиви.
Производителите се нуждаят от висококачествени минерални торове, съдържащи жизненоважни хранителни елементи. От тези хранителни вещества азотът е най-важен за получаването на високи добиви. Азотът е ключов компонент за растенията, но когато е доставен под формата на урея, повече от 30% от азотния тор често се губи при изпарение. По този начин 30% от вашия продукт бива изгубен почти веднага.
Природните фактори, стимулиращи загубите на амиден азот, са скорост на вятъра, валежи и температура. Температурата на почвата, нейното pH, катионният обменен капацитет, буферният капацитет, водното съдържание са фактори, стимулиращи амонячните емисии.
Съществуват различни стратегии за намаляване на емисиите на амоняк. Един от методите включва използването на инхибитори, които намаляват натрупването на амоний, а с това – и изпарението на амоняк.
За да намалим тези загуби, ние, от фирмата „Агрополихим“, водещ производител на азотни и фосфорни торове, препоръчваме употребата на UAN, смесен с амониев тиосулфат.
Амониевият сулфат е инхибитор, който забавя хидролизата на уреята и нитрификацията. Освен това е добър източник и на сяра. Гарантираме високо качество, като поддържаме строг баланс на суровините, за да се получи точното съотношение на азот и сяра – 28% азот и 5% сяра.
UAN плюс амониев тиосулфат е уникален продукт, съдържащ три форми на азот. Нитратна НО3, амониева NH4 и амидна NH2 в добавка сяра SO4, което го прави подходящ за приложение при всички селскостопански култури.
С нашите продукти може да отглеждате културите си по устойчив начин, а нашите агроном-консултанти са винаги на Ваше разположение за безплатна консултация!

2 COMMENTS

  1. Пълни глупости. Единственият начин да се вкара сяра в УАН е чрез Амониев тиосулфат. И защо други производители в УАН+С добавят допълнително инхибитор на уреазта ( най-вече NBPT ) и инхибитор на нитрификацията ( DMPP )? В САЩ отдавна не използват Амониев тиосулфат за инхибитор защото не е такъв. Има толкова много публикации ама никой не чете.

  2. “ Амониевият сулфат е инхибитор, който забавя хидролизата на уреята и нитрификацията. Освен това е добър източник и на сяра. Гарантираме високо качество, като поддържаме строг баланс на суровините, за да се получи точното съотношение на азот и сяра – 28% азот и 5% сяра. “ , за каква хидролиза при положение тора вече е разтвоен ( течен ). И сярата е в серен триокис SO3 има разлика.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини