Зърното за изкупуване – тука има-тука нeма

0 Както е тръгнало, може да изгладнеем в битката за приотизиране на прехраната

0 Защо преминаването на зърно от фермерите в ръцете на държавата е толкова трудно и не придобива публичност и пазарна форма

Фермерите вече са реализирали 90% от зърното си от старата реколта и само 9-10% от количествата са останали при тях, каза председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Костадин Костадинов. Новината е отпреди пет дни.

В това време…Продължава мъглата, стелеща се над изкупуването и въпросите се натрупват. Зам.-министърът на земеделието Иван Христанов обяви някакви максимални цени на хлебната пшеница и слънчогледа, които изглеждаха като чисто субективни разсъждения над минималните и максимални котировки на борсата.

Зърнопроизводителите не чакат, а продават на търговците.

НАЗ чака, за да се ориентира и чак сега се реши да настоява по-твърдо за изработване и обявяване на пазарен механизъм за изкупуване по обявения от правителството план, който сам по себе още нищо още не означава, което е видно.

На фона на този сбъркан контекст, с иначе добри намерения, има релна опасност зърното, което от десетилетие и нещо е борсова стока, да изпадне в изкуствено създадена непазарна среда, от което няма да спечели никой.

Става месец откакто се заговори за интервенцията на зърно у нас. През това време се наслушахме на какво ли не. Министър Иван Иванов убеждаваше Комисията по земеделие в парламента, че България ще интервенира по европейските приети пазарни правила, така както го правели и други европейски държави членки в момента.

Неговият заместник Иван Христанов, ни информира преди седмица, че МЗм е в непрекъснато следене на пазара и е изчистило механизмите за изкупуване от производителите. Той каза относно планираното изкупуване, че очаква то да започне до десет дни, които отминаха. Допълни и, че процесът не може да бъде извършен от една държавна фирма, затова МЗм пуска в битката своите дирекции и агенции да участват активно заедно със службите по земеделие, БАБХ, Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол. В комисията ще влезе и ДАНС, за да наблюдава процеса и да бъдат гарант за неговата прозрачност. В очакване на трансфер на средства от бюджета, ведомството ще изпълни съответните правни процедури и ще изкупи 700 хил. т хлебна пшеница и 325 – 350 хил. т маслодаен слънчоглед, каза той.

Очаква се и отделна процедура за съхраняването, както разбрахме, за която в страната имаме достатъчно складове, според заместник-министърът. Критериите за базите били определени, каза той, а пред завършване е процедурата за наемане на складовете.

За съжаление всичко е още в очакване и работата върви мудно. А накрая може да се окаже, че няма нищо за изкупуване. Защото фермерите продават, за да си осигурят средствата за отглеждането на реколтата и идващата наесен сеитба. Мелниците се заредиха, защото естествено трябва да си подсигурят брашната. А търговците купуват и продават, защото това им е работата. Само държавата още умува и не е готова.

Но да я подсетим, че докато опитите и продължават, без помен от яснота, публичност и пазарна и експертна готовност, в България .

имаме Закон за прилагане на общата организация на пазарите

на земеделски продукти на Европейския съюз, който някои би трябвало да разгърнат и прочетат.

Той урежда реда за прилагане на пазарните мерки, включени в Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС, мерките за държавно подпомагане, които са част от ОСП, функциите на органите и организациите, които са компетентни да прилагат мерките…

Ще им помогне много – както за механизмите, които още се умуват, така и за публичността. Този закон зърнопроизводителите ни отдавна са го изучили с кориците и биха могли да го обяснят на всеки един зам.-министър.

В него пише и как се прави интервенция, макар че членовете и алинеите касаят случаите, когато агент е Разплащателната агенция, иначе принципите са същите.

В него е посочено, че когато прави интервенционно изкупуване Разплащателната агенция /сега агентът е друг/ трябва да изкупува на фиксирана цена или чрез провеждане на тръжни процедури, определени в даден европейски регламент (ЕС) № 1308/2013. Има и делегиран регламент от 18 май 2016 г. за допълването на първия – той е за определяне на правила за прилагане по отношение както на публичната интервенция, така и каква е помощта за частно складиране.

Що се отнася до публичността, която също ни липсва, в закона е казано, че в 7-дневен срок от въвеждането в експлоатация или от придобиването на правото на собственост или ползването на обект за съхранение на зърно, неговият собственик или ползвател подава даанни по местонахождението на обекта и капацитета му. Законът урежда, че в 15-дневен срок данните трябва да стигнат в Министерството на земеделието.

А то, забележете, трябва да създаде и поддържа на интернет страницата си публичен електронен регистър за обектите за съхранение на зърно в страната, в който се вписват данни за техните собственици или ползватели, местонахождението и капацитета на обектите. Къде я виждаме тази информация?

Собствениците или ползвателите на обекти за съхранение на зърно също са дъжни да подават до края на всеки месец в съответната областна дирекция декларации по образец за местонахождението на обектите и наличното количество зърно в тях., и те го правят. Но къде е информацията и за това?

Земеделските производители също подават ежегодно в съответната областна дирекция декларация по образец, утвърден от министъра на земеделието, за количеството произведено зърно през текущата година.

Още един законов текст е този, че Министерството на земеделието е задъжено да публикува на интернет страницата си: седмичен обзор за състоянието на зърнените пазари и движението на зърното в страната. Както и месечен оперативен баланс на зърнени и маслодайни култури в страната; месечен международен обзор на пазарите на зърнени и маслодайни култури.

Господин министър, моля направете необходимото законът да се изпълнява. Може би, когато започнем да си говорим на базата на спазването на законите и наредбите, и да общуваме публично и прозрачно, както и чрез експерти, които познават законодателството, и механизмите, нещата с изработването на механизъм ще станат по-ясни. А и обществото, и фермерите ще знаят какво става.

Виктория Димитрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини