Европейските семейни ферми в животновъден скандал с ЕК

Фермери и Копа Коджека са възмутени от решение на ЕК да вкара семейните ферми в индустриална класификация, чрез промяна в директивата за промишлените емисии


Скандално за животновъдите в ЕС започна месец април.

На 5-и април, в съобщение за пресата бе съобщено, че се преразглежда Директивата за промишлените емисии. В този ден

Европейската комисия публикува информация за преразглеждане на своята Директива за индустриалните емисии /IED/, която датира от 2010 г.

Вследствие на това досега само най-големите животновъдни инсталации в ЕС влизаха в нейния обхват, а сега с промяната се предлага те да станат десетки пъти повече, защото там ще включат и фермите за добитък, свине и птици /семейни ферми/, които отглеждат над 150 животновъдни единици.

Семейните фермери определят като парадоксално да бъдат категоризирани като „агропромишлени инсталации“. Те негодуват, че тази ревизия ще принуди хиляди семейни животновъдни ферми да спазват непосилно скъп протокол за емисии, който е предназначен предимно за големите компании.

Само няколко дни след комуникациите на институциите относно необходимостта на ЕС от стратегическа автономия в областта на храните, този счетоводен, идеологически и далеч от реалността подход, е голям удар по животновъдите в цяла Европа, казват собственици на ферми.


Според тях разширяването на обхвата и снижаването на праговете за сектора на свиневъдството и птицевъдството / ЕК планира да включи отглеждането на свине, домашни птици и едър рогат добитък с над 150 „животни единици“/ е просто едно счетоводно своеволие, зад което се крие много проста реалност, а именно, че много семейни ферми ще бъдат механически вкарани под балтията на директивата като „агропромишлени инсталации“.

ЕК обяснявала, че това би представлявало само „13% от най-големите животновъдни ферми в ЕС като цяло“, но според животновъдите това е подвеждащ начин ЕК да се изрази и да ги заблуди.

Фермерите питат как в Комисията си представят предложения праг от „150 единици добитък“ в Германия и Финландия например, където повече от 90% от производството на бройлери ще попадне в директивата. Както и как си представят същия дял от производството на свине, говеждо месо и млечни продукти във Франция, където повечето ферми също вече ще се считат за „агропромишлена инсталация“.

Този произволен праг и чисто числен подход е шокиращ и показва дълбока липса на връзка със земеделските реалности на място, казват те.

Животновъдите определят ставащото като политически абсурд, който представлява небалансиран и частичен подход към устойчивостта в сектора.

И питат: Осъзнава ли Комисията катастрофалното послание, което изпраща до десетки хиляди фермери, които ежедневно се борят за жизнеспособността на своите ферми и подобряването на практиките в тях?


Според Кристиан Ламбърт, президент на Copa, въпреки различните кризи, които се разширяват, животновъдите полагат значителни усилия, за да развият своите ферми и да съчетаят най-добре производителността и уважението към околната среда.

Фактът, че сега ЕК „ги прави“ агропромишлени инсталации, показва, че там има пълно объркване относно реалностите в сектора. Намаляването на прага толкова драстично ще удари сериозно целия европейския модел на семейно земеделие и го обрича, казва той.

Директивата за индустриалните емисии, още от влизането й в сила през 2010 г., показа, че прилагането й е много скъпо и административно обременяващо. А разпрострирането й сега върху повечето животновъдни ферми ще има непоносими последици за сектора, селските райони и семействата на фермерите, казва Рамон Арменгол, президент на Cogeca.

Той задава въпроса как ще се справят семейните животновъди и с лавината от изисквания, които Комисията отделно им налага в рамките на Зеления пакт на ЕС, и то все още без оценка за глобалното въздействие.

А допълнително задава въпроса „как ще стане това, когато никой от нашите международни търговски партньори не прилага такива драстични мерки и търговците на дребно в ЕС вероятно ще откажат да поемат тези разходи и на гърба си?“.

Президентът на Cogeca дава риторичен отговор, че реакцията на Комисията на всички техни въпроси, задавани по този повод е прост, или по-точно „никакъв“.

Copa и Cogeca също излезе със становище, че е силно загрижена за намерението на ЕК да регулира по този начин обхвата и праговете на споменатите сектори чрез делегирани актове, което прави ситуацията непрозрачна и непредвидима.

Това предложение повдига въпроси и относно цялостната съгласуваност на подхода на Европейската комисия по отношение на животновъдството в ЕС и решаващата му роля за развитието на устойчив и независим енергиен сектор на ЕС спрямо плана за действие REPowerEU.

Виктория Димитрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини