Дерби® Супер Едно/Ланселот™ при царевица на страхотна цена

През 2021 Дерби® Супер Едно с второ търговско име Ланселот™, получи регистрация за употреба в царевица и много от Вас се убедиха в безупречния му контрол при тази култура и то на страхотна цена в сравнение с конкурентните продукти.
Дерби® Супер Едно с второ търговско наименование Ланселот™ е 100% селективен към царевицата употребен според упътванията в етикета и предоставя високо ниво на контрол на едногодишни и многогодишни широколистни плевели, в това число и на устойчивите на хормоноподобни хербициди плевели.
Дерби® Супер Едно съдържа две активни вещества – аминопиралид-калий и флорасулам. При царевица дозата на приложение е 3,3 г/дка, като нашата препоръка е да се комбинира с прилепителя на Corteva – Виволт™ 90 в концентрация 0,2% към работния разтвор (2 л на 1000 л вода). Растежът на плевели спира часове след третиране. Първите визуални симптоми (обезцветени и нагънати листа) се наблюдават след 3-4 дни. Пълният контрол отнема от 1-2 седмици след третиране в зависимост от видовете плевели и климатичните условия. Дерби®/Ланселот™ действа най-добре във влажни условия, когато плевелите растат активно. Температурите също са важен фактор, влияещ върху ефективността на продукта. Ако дневните температури паднат под 5°С и/или има слана след третиране, то в тези случаи активното вещество няма да се транслоцира в плевелите, което ще доведе до по-бавно действие.
Дерби®/Ланселот™ показва силна ефективност срещу широк спектър от едногодишни и многогодишни широколистни плевели при царевица, в това число упорити, каквито са – паламида, татул, пипериче, черно куче грозде, бутрак. Дерби®/Ланселот™ е официално регистриран за приложение от 2-ри 6-ти лист на царевицата и може да се прилага от 5°С и 25°С, като селективността за културата е 100%.
След прилагане на Дерби® Супер Едно /Ланселот™, няма ограничение за следващите култури в сеитбообората, ако се спазват указанията описани в етикета за приложение.
Дерби®/Ланселот™ действа основно като листен хербицид, като прониква в растението през повърхността на листата и се разпространява по флоема в тъканите на плевела.
Продуктът може да бъде смесван с широко разпространени продукти за контрол на житни плевели (като нашата препоръка е приложение с Виктус® ОД) и инсектициди, без това да влияе на ефекта.
Кои са ключовите предимства на Дерби®/Ланселот™:
Ефективен срещу всички икономически важни едногодишни и многогодишни широколистни плевели, включително и устойчивите на хормоноподобни хербициди плевели.
Бързо се разпространява в растението, което дава бърз контрол на многогодишните плевели.
Двойно системен с допълнителното почвено действие, което позволява по – нататъшна защита допълнително от вторично поникващи широколистни плевели до 2-3 седмици.
Двойният му начин на действие намалява риска от придобиване на резистентност.
Може да бъде употребяван при ниски температури.
Дерби®/Ланселот™ е перфектно решение за големи площи благодарение на ниските дози на приложение.
До час след третиране е устойчив от отмиване.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини