Тънкости при избора на азотен тор

Най-добрите азотни торове се произвеждат в три форми:

  • Амидна

При внасяне в почватаамидната форма на азота преминава в амониева, след това в нитратна. Тя се усвоява добре от кореновата система при почвено торене и от листата при листно подхранване.

  • Амониева

Амониевата форма на азота постепенно се усвоява от растенията в условия на ниски температури, превръщайки се постепенно в нитратна форма. Амониевите торове способстват за подобряване растежа на корените, по-добро братене при житните култури и по-голямо разклоняване на цветоноса при рапицата. Подобряват усвояването и на другите полезни за растенията вещества.

  • Нитратна

Нитратната форма лесно се усвоява от корените в условията на високи температури, а също при внасяне в кисели почви. Недостатък при нея е, челесно се измива в по-дълбоките почвени слоеве.

С най-голяма популярност от агрономите се ползват следните азотни торове при зимните житни култури и рапицата:

Амониева селитра – отличава се с висока разтворимост и способност да прониква в почвената среда. Най-често при зимните житни и рапицата се използва за подхранване в ранна пролет, а при пролетните култури по време на сеитбата със сеялката.

Калциево-амониева селитра – допълнително съдържа в състава си калций, благодарение на което е подходяща за кисели и слабокисели почви.

Карбамид(урея) – отличава се с висока концентрация на азот, бързо се усвоява от кореновата система при почвено внасяне, а също така добре се усвоява от листната повърхност при листно подхранване.

Карбамидно-амониева смес (КАС), която у нас се произвежда от Агрополихим Девня като UAN. Благодарение на високото съдържаниена азот и уникалния си състав – съдържа амидна, амониева и нитратна форма, този течен тор широко се използва в земеделието и е особено подходящ за условия на неполивно земеделие с ограничена почвена влага.

През последните години на пазара вече има азотни торове, които съдържат инхибитори на нитрификацията. Те забавят освобождаването на азота и по този начин осигуряват азот на културата продължително време през вегетацията, някой над 90 дни.

Внасянето на азотни торове е най-ефективният фактор, който влияе на количеството и качеството на добива на земеделските култури. При избора на вида азотен тор, важно е да се имат предвид природните условия, културата, състоянието на почвата и посева.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини