Фонд „Земеделие“ избра 7 адвокатски дружества, които да го представляват

Завърши процедурата за избор на адвокатски дружества, които да осъществяват процесуално представителство по дела, водени от и срещу ДФ Земеделие”.

Комисията, назначена със заповед № 03-РД/1341 от 17.03.2022 г. на изпълнителния директор на държавния фонд, на основание правилата за избор, отчитане и контрол върху дейността на адвокатски сдружения или дружества при процесуално представителство по дела, водени от и срещу фонда, извърши окончателен избор.

Адвокатските дружества, които са избрани да представляват фонда по дела, водени от и срещу него са:

Адвокатско съдружие „Антонова и Иванова”

Адвокатско дружество „Станков, Тодоров и Спасов”

Адвокатско дружество „Митровски и съдружници”

Адвокатско дружество „Тошев и партньори”

Адвокатско дружество „Данаилов, Дренски, Неделчев и Ко”

Адвокатско дружество „Събев и съдружници”

Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори”

Решението на комисията за избор на адвокатски дружества е одобрено от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини