Заместник-министър Валентин Чамбов: Министерството на земеделието подкрепя усилията за запазване дивечовото разнообразие в страната

Седмият преглед на паднали рога от благороден елен във „Воден-Ири Хисар“ събра над 400 посетители

„Министерството на земеделието подкрепя усилията за запазване дивечовото разнообразие в страната“. Това заяви заместник-министърът на земеделието инж. Валентин Чамбов пред гостите на Седмия преглед-изложение на паднали рога от благороден елен, организирано от Държавно ловно стопанство „Воден-Ири Хисар“. Събитието премина при изключителен интерес и събра над 400 гости. Експозицията беше представена в двора на ловното стопанство.

„Ще направим всичко, което е по силите ни, това събитие да остане трайно в календара на всички ловни мероприятия, провеждани в България, и да бъде популяризирано още повече“, посочи инж. Чамбов. Той поздрави домакините от името на министъра на земеделието и подчерта подкрепата на екипа на министерството към специализираните ловни изложения. По вече утвърдена традиция в изложението бяха представени паднали рога от благороден елен от ловни стопанства от състава на Северноцетрално държавно предприятие (СЦДП), както и от други горски и ловни стопанства в страната.

Гости на събитието бяха и председателят на парламентарната комисия по земеделие, храни и гори Пламен Абровски и изпълняващият длъжността изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Филип Ковашки.

От името на домакините инж. Цветелин Миланов, директор на Северноцентрално държавно предприятие, в чиито териториален обхват е ДЛС „Воден – Ири Хисар“, подчерта, че прегледът на трофейните качества чрез паднали рога е пионерно мероприятие за България, което се утвърждава като притегателен център за ловната общност в последните години. Той посочи, че подобен тип преглед носи ценна информация за ловните стопани, като по падналите дивечови рога може да бъде направена достоверна оценка и разработен модел за развитието и заложбите на еленовите трофеи, също и да се определят различните фази в живота на този вид дивеч и качеството на еленовата популация.

Инж. Миланов увери, че грижите, които се полагат за благородния елен, дават резултат и популациите подобряват своето качество. Доказателство за това са добитите през изминалата година в обхвата на Северноцентрално държавно предприятие четири капитални трофея, отличени със златни медали. От своя страна, директорът на държавното ловно стопанство „Воден-Ири Хисар“ инж. Кирил Колев посочи, че през 2021 г. най-високо оценен е трофей, добит в стопанство.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини