България e сред най-големите износители на сирена в света

Сирената и кашкавалите формират 80 % от българския износ на млечни продукти от митническата тарифна подпозиция 040690 – Сирена и извара. За 2020 България заема 23-та позиция в световния износ с неизползван допълнителен потенциал в този износ от 50 % по оценката на МТЦ – Женева. България е нетен износител, като вносът на сирена е почти половината от износа, който за 2021 е за близо 84 милиона евро и близо 20 хиляди тона. За ЕС 27 средногодишно той е 59 % от стойността и 62 % от количеството. Българските пазари за 2021 в евро са: Гърция с близо 25 %, Германия с 19 % , САЩ с близо 13 %, Обединеното кралство с повече от 7 %, Румъния с 7 %, Канада с близо 4 %, Ливан с повече от 2 %, Австралия с близо 4 %, Йордания с близо 1 % и Испания с близо 2 %. Всичките тези 10 страни формират 83 % от стойността на износа, като първите три повече от 56 %.

Страните от Балканите за 2020 при сирената се характеризират с някои особености. Гърция е нетен износител с износ 6 пъти по-голям от този на България, Турция е нетен износител с малко повече от половината от българския износ; Румъния е нетен вносител с голямо отрицателно салдо и износ по-малко от половината от българския износ; Сърбия е нетен вносител с 6 пъти по-малък износ от българския и Северна Македония също нетен вносител с голямо отрицателно салдо при износ близо 50 пъти по-малък от българския износ в евро.

За сирената и изварата от 040690 има възможност за допълнителна разбивка и описание на ниво КН на ЕС продукти. Разглеждаме 5-те формиращи общо повече от 99 % от стойността и близо 88 % от количеството. Тези продукти са:

  1. Сирена с тегловно съдържание на мазнини > 40 % (код 04069099) с дял от 32 % от сирената при близо 28 млн. евро за близо 6,200 тона за 2021 и съотношение EUR/кг. между 2,8 до 4,47 за 2021[1];

Характерно за географската структура на българския износ е че 4 пазара формират 59 % от стойността на износа: Германия с повече от 24 %, Обединено Кралство с близо 17 %, Швеция с близо 10 %, Канада с близо 8%. Следват САЩ с 4,5 %, Румъния повече от 4 %, Австралия с близо 4 %, Ливан с 3,5 %, Нидерландия с близо 3 %, ОАЕ с близо 3 %, Испания с 2 %, Саудитска Арабия с 2 % и Катар с близо 2 %. Всичките тези 13 страни общо имат близо 87 % дял от стойността на българския износ;

  1. Сирене от овче или биволско мляко (код 04069050) – с дял от 32 % от сирената при близо 24 млн. евро за близо 5,600 тона за 2021 и съотношение EUR/кг. между 4 до 4,3 за 2021;

Географската структура за 2021 е: износът за САЩ формира повече от 30 %, Германия с близо 30 %. Следват Румъния с близо 9 %, Австралия с повече от 8 %, и Гърция с 5 %. Всичките тези 5 страни общо имат повече от 82 % дял от стойността на българския износ;

  1. Кашкавал (код 04069029) с дял повече от 19 % от сирената при близо 10 млн. евро за близо 3,000 тона за 2021 и съотношение EUR/кг. между 4,5 до 4,8 за 2020;

Географската структура за 2021 е: износ за САЩ с близо 19 %, Германия с близо 13 %, Румъния с повече от 11 %, Гърция с повече от 3 %. Следват Йордания- близо 8 %, Обединено Кралство – 7 %, Ливан – близо 7 %, Канада – повече от 6 % и Бряг на Слоновата кост с близо 3 % Всичките тези 9 страни общо имат близо 83 % дял от стойността на българския износ;

  1. Kefalograviera и kasseri (код 04069085) с дял от 11 % от сирената при повече от 9 млн. евро за близо 1,900 тона за 2021 и съотношение EUR/кг. между 4,7 до 4,9 за 2021;

Уникалността тук е че това е изцяло нов продукт, появил се в износната листа за пръв път през 2020, изнасян само и единствено в Гърция;

  1. Сирена с тегловно съдържание на мазнини < 40 % (код 04069093) с дял от повече от 8 % от сирената при близо 7 млн. евро за близо 1,600 тона за 2021 и съотношение EUR/кг.4,4 за 2021.

Географската структура за 2021 е Гърция с 89 %, която започва с дял от близо 7 % за 2019 и Германия с близо 9 %, като през 2017 немския пазар е имал дял повече от 81 %. Тези две страни формират повече от 98 % от българския пазар!

Износ на сирена от България (2017-2021)

Източник: UN/COMTRADE, – www.trademap.org

Борислав Георгиев, експерт по външна търговия

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини