Соргото – ефективно решение в условия на засушаване

Соргото има две характерни особености – сухоустойчива и топлолюбива култура. По взискателност към температурата културата дори се причислява като лятна. В същото време соргото има редица предимства, които го правят много подходящо за отглеждане: доходност и стабилност на културата; ранно начало на вегетацията; висока устойчивост към стресови фактори; устойчивост към суша и полягане; болести и неприятели; пригодност за отглеждане като фуражна култура; с добри хранителни качества.
Предшественици
Предшествениците за соргото могат да се разделят на три групи. По запаси на влага добър предшественик е пшеницата, по видов състав на плевелите – овесът и цвеклото, по обем на растителните остатъци – пролетният ечемик, кръмното цвекло и пшеницата. Независимо от възприетата схема на сеитбооборота, препоръчително е след сорго да се сеят само окопни пролетни култури.
Без особени претенции към почвата
Соргото не е твърде взискателно към почвата. Преди сеитбата се препоръчват редица агрономически мероприятия за унищожаване на плевелите, подравняване на почвата и запазване на влагата. За соргото са подходящи както тежки, така и леки почви. Добри резултати могат да се получат на рохкави, влажни почви с добра аерация. Преди сеитба почвата се оре и дискова.
Може и без торене, но ако то се направи, добивът е по-висок
Соргото можесамо да си осигури хранителни елементи от почвата, но внасянето на торове е необходим елемент за получаване на висок добив.
Сорготосе нуждае 2-3 пъти по-малко от макроелементите (азот, фосфор, калий), отколкото царевицата. Но азотът значително увеличава обема на надземната маса. Калият способства натрупването на захари в зърното. Фосфорът е необходим около 10 кг/дка при поливни условия.
Торовете се внасят локално, на малко по-голяма дълбочина от сеитбата. Такъв начин на внасяне повишава добива на соргото в сравнение с внасянето на торовете, разпръснато преди оранта.
Преди сеитба се препоръчва обработка на посевния материал с обеззаразители за отстраняване на гъбни и бактериални болести. Соргото, чиито семена са сравнително евтини, е много добър вариант за увеличаване броя на културите в сеитбооборота на полето.
Сее се при трайно затопляне на почвата
Соргото се сее, когато среднодневната температурадостигне +14 – +16°С. Дълбочината на сеитба е 2-4 см. Ако сеитбата се направи прекалено рано, пониците са слаби, а посевите силно заплевеляват. Тъй като сорготосе характеризира със силно разклоняване, това трябва да се има предвид при определяне на сеитбената норма. В зависимост от хибрида гъстотата на сеитба е 16 –17 хил. растения на 1 декар, което е еквивалентно на 1–1,4 кг семена сорго на декар. Соргото се сее във влажна почва, като семената не се заравят прекалено дълбоко. Ако този слой почва 2 – 4 см е пресушен, тогава се препоръчва заравяне на по-голяма дълбочина от 6 –8 см и след това задължително валиране. Оптималната ширина на междуредията на соргото е 60 и 45 см. Пониците на култура се появяват на 10-ия – 14-ия ден или на 5-ия – 6-ия ден при температура около 25°С.
В отделни години значителни щети на посевите със сорго нанасят памуковата нощенка, царевичният стъблопробивач (Pyrausta nubilalis Hb) и ливадният молец (Loxostege sticticalis). Прагът на икономическа вредност при тези неприятели е 5-6 гъсеници на м2. При превишаване на този праг посевите се третират с контактни инсектициди. Що се отнася за болести, соргото много рядко се напада от тях.
При узряване соргото практически не се оронва, затова зърното се прибира във фаза пълна зрелост.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини