Ще загубим ли евросредства по ПРСР за 2020-2022 г. и колко

Министерство на земеделието вече има оптимистичен и песимистичен сценарии за загубите, но екшън план – още не

31 млн.евро може да загуби България при оптимистичния вариант, и 48 млн евро при песимистичен сценарии от европейските средства за Програмата за развитие на селските райони.

Колко ще бъдат те, не се знае.

Но зам.министърът на земеделието Момчим Неков заяви пред депутатите от земеделската комисия в парламента, че на последния Съвет на министрите в Брюксел на 24 май т.г. еврокомисарят по земеделие Войчеховски е информирал държавите членки, че се обсъжда възможност 5% от средствата по ПРСР да могат да се използват и по-късно – през преходния период на ОСП. Но първо, разбира се, ще трябва да се приеме регламент за целта, който засега само се предвижда.

Тогава въпросните средства, които за страната ни ще възлизат на 32,6 млн.евро, ще могат да бъдат изразходвани по-късно, но само по 4 направления с цел продоволствена сигурност, за ефективно използване на ресурсите, за производствени методи и за ефективно използване на хранителните вещества във фермите.

До 15 октомври 2023 г. държавите членки ще трябва да се справят да насочат тези средства и да ги разплатят, за да не бъдат изгубени.

Ако България реши да приложи тази бъдеща мярка, тогава няма да е в опасност от загуба на евросредства за 2022 г., надява се зам.-министър Момчил Неков.

Той информира депутатите, че аграрното министерство вече предвижда екшън план и временна рамка за справяне с тези европари за продоволствена сигурност, но само във вече споменатите 4 направления.

Ще се постави акцент при подпомагането на фермерите и стопаствата за торове, препарати за растителна защита и ел.енергия, чийто цени не се знае докога ще растат.

Предвижда се от тези допълнително разрешени за харчене средства с по-късна дата по 15 000 евро да се предоставят на земеделски производители и по 100 000 евро на малки и средни предприятия, съобщи Неков.

Но все пак първо регламентът трябва да се приеме и да стане факт.

А дотогава сериозният риск от загуба на евросредства за страната ни остава, особено по важните подмерки 4.1 и 4.2 от ПРСР, както отбеляза и депутатът Ализан Яхова, която пита МЗм какви мерки ще вземе Държавен фонд „Земеделие“ при създалата се ситуация с фаталното забавяне на разглеждането на проекти и подписването на договори, заради което кандидатите не могат да инвестират в стопанствата си.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини