Семена и цялостни технологии за рентабилни земеделски култури

Компанията представи семена за полски култури, рапица, царевица, слънчоглед и сорго, както и обновеното си портфолио от пълна гама продукти за растителна защита

Ася Василева

Като водещ световен доставчик на цялостни решения в земеделието – семена, препарати за растителна защита, обеззаразители, биостимулатори, компанията е в Топ-5 класацията на сектора в глобален мащаб. UPL се ангажира с постоянни инвестиции в научни изследвания, технологии, производителност и устойчивост на околната среда за рентабилно производство на земеделски култури. За първа година UPL България взе участие на изложението БАТА АГРО в Стара Загора. На щанда на компанията разговаряме с Георги Борисов, търговски мениджър на UPL за България, който разказа за читателите на „Гласът на земеделеца“ повече за новостите и използваните технологии в опитните парцелки.

– Това е първа година, в която UPL участва в изложението БАТА АГРО с цел да представи интегрираното портфолио на компанията от семена за полски култури, рапица, царевица, слънчоглед и сорго, както и обновеното ни портфолио от пълна гама продукти за растителна защита. Представили сме цялостна технология в пшеница – от обеззаразяването на семената до настоящия момент, в който е направено второ фунгицидно третиране.

От пролетта на тази година предлагаме на българските производители семена за полски култури.

Както и пълната гама слъногледови хибриди – конвенционална, клиърфилд и експрес. Имаме и високоолеинов хибрид, който е също по системата клиърфилд. Предлагаме и конвенционален хибрид слънчоглед. Единствено UPL притежава ултрависокоолеинов хибрид слънчоглед, който успешно може да бъде включен в купажите и да бъде използван като коректор на олеиновата киселина, там където партидите от високоолейнов слънчоглед са с по-ниско съдържание на олеинова киселина. Това успешно може да бъде коригирано, добавяйки този хибрид, за да достигнем желаните нива на олеинова киселина в цялостната партида, която се търгува. Всички технологии при слънчогледовите хибриди присъстват в портфолиото ни. Предстои българските земеделци да се убедят в тяхната устойчивост, толерантност към хербициди и високи добиви, които ние вече установихме на опитните парцели. Тази година имаме вече и масови производствени полета, засяти с нашите хибриди и очакваме положителни резултати и отзиви от земеделските производители.

При царевицата тази година навлязохме на българския пазар с три основни хибрида в най-популярните и най-често засяваните групи по ФАО. Най-ранният ни хибрид е в група по ФАО 250 и успешно може да бъде използван както за първа, така и за втора култура. Имаме и хибрид, който е в група 370 по ФАО и такъв в група 400-420 по ФАО. Това са трите царевични хибрида, които предложихме на земеделските производители през тази година.

Интересни новини имаме по оношение на портфолиото ни в соргото. Всички добре познават конвенционалното сорго с червен тип на зърното с възможност за контрол на житните плевелите. При отглеждане на сорго житните плевели са един от сериозните, трудни за контрол проблеми, които в повечето случаи остават не достатъчно добре решени. UPL ще представи догодина на пазара уникален в световен мащаб хибрид сорго, устойчиво на имазамокс. Клиърфилд сорго, което може да бъде третирано през вегетацията с имазамокссъдържащи хербициди за контрол както на житните, така и на широколистни плевели. При соргата имаме и трети хибрид, който се казва Джъмбо Стар. Това е мултикът сорго, което позволява няколко коситби. Може да бъде използвано както за силаж на животните, така също и в инсталациите за биогаз като биомаса.

В сегмента рапици, който тепърва ще става актуален, през следващия месец ще си говорим все по-често както за рапици, така и за обеззаразители, имаме два хибрида – Силвър и Фенсър. Тази година те са засяти основно на опитни парцели. Очаквам през следващата година да имаме и масови полета, засяти с тези хибриди.

Както вече споменах, актуална тема през следващия месец ще бъде както изборът на подходящ хибрид при рапицата, така и изборът на подходящ обеззаразител за третиране на семена на пшеница.

UPL има дългогодишни традиции в производството и предлагането на ефективни и работещи обеззаразители на семена на пшеница и ечемик. В нашето портфолио присъстват няколко добре познати на българския пазар продукта – Ранкона 15, Ранкона Роял, Ранкона ИМикс и Кoнима. Това са четирите продукта, които предлагаме на българския пазар. Микроемисионната им формулация е характерна само за UPL. Тя осигурява ефективен контрол – контактен и системен, на всички икономически важни патогени по семената. Също така формулацията дава възможност за безопасна работа на операторите и ефективно покритие с равномерно разпределение на активното вещество по повърхността на семената, гарантирайки чисти от болести посеви в началото на развитието на културите и през последващите етапи от вегетацията.

На полето, на което се намираме на БАТА АГРО, е приложена цялостна технология на UPL при пшеница. Стартирали сме с обеззаразяване на семената с Ранкона. В комбинация е приложен и нашият инсектициден обеззаразител Сигнал 300 ФС, който е вече трета година на българския пазар. Продукт за третиране на семена, за контрол на почвени неприятели, телени червеи, на почвообитаващата муха Delia coarctata. Установихме, че на това поле има изключително висока плътност на почвени неприятели, телени червеи, поради това, че дълги години е било поляна и не е обработвано. Виждате, че посевите са изключително добре гарнирани. Няма повреди от неприятели. Също така няма нито главни, нито поява на семе- и почвенопреносими болести по пшеницата.

На следващия етап продължихме отглеждането на опитното поле с приложението през пролетта на един от нашите хербициди, който също е за трета година на българския пазар – Ксанаду. Продукт, който се налага изключително бързо, поради добрата си ефективност и изключително високата си селективност към културата. Един от водещите продукти за контрол на широколистни плевели в житни култури. Има изключително добре изразен бърз ефект и продължително последействие, както и ефективен контрол на всички проблемни ефемерни плевели в пшеница, включително великденчето. И не само при ефемерите, а и при масово разпространените широколистни плевели в тази култура, включително мак, паламида, лепката, лайката и поветицата.

Пръскането беше направено в комбинация с Тонивит. Един от добре познатите на пазара биостимулатори на UPL, който дава възможност на културата да развие мощна коренова система в началните етапи от нейното развитие и който значително подпомага братенето, давайки възможност дори и при по-ниски посевни норми и при по-тежки условия през есента, да имаме добре гарнирани посеви с потенциал за добив, който да оправдае направените разходи и да гарантира рентабилно производство на земеделските производители.

Първото третиране беше направено с добавяне на фунгицид. Използван беше нашият нов продукт Еминент, който е от тази година на българския пазар. Активното вещество е тетраконазол. Това е нов триазол в пшеница и житни култури, както за България, така и за Европа. Досега активното вещество беше регистрирано и използвано единствено в лозя. Което само по себе си говори, че липсва каквато и да е резистентност на болестите по отношение на това активно вещество. Този проблем все по-често се установява в Европа. Резистентността, особено към септория, е изключително сериозна и трудна за контрол при повечето масово използвани триазолови фунгицидни активни вещества. Но вече има изведени доста задълбочени проучвания, които установиха, че добавянето на сярасъдържащи продукти към триазолите в значителна степен намалява опасността от възникване на резистентност към септория и повишава ефективността на тези активни вещества.

В конкретния случай Еминент е комбиниран с Микротиол. Това е другият наш нов фунгициден продукт, съдържаш сяра в течна формулация и е регистриран както в пшеница, така и в повечето полски, зеленчукови и овощни култури. Идеята е да елиминираме каквато и да е опасност от възникване на устойчивост при патогените. Също така и да засилим ефективността на използването на триазоловото третиране на Еминент и да разширим неговия спектър на действие.

При първото третиране превантивно беше добавен Цитрин Макс за контрол на неприятелите, които се появяват в такъв ранен етап от развитието на културата. Това е един от нашите инсектицидни продукти. С това приключи първото третиране в пшеница.

При второто фунгицидно третиране, което беше направено съвсем скоро преди изложението, по време на флагов лист, използвахме друг наш фунгицид Зоксис с активно вещество Азоксистробин отново в комбинация с Еминент. С цел да използваме системното действие на Еминент да защитим флаговия лист, да ограничим заразяването по време на цъфтеж и да използваме контактното локално системно действие на Зоксис, както и зеления ефект, който дава Зоксис и да удължим малко вегетацията, за да повишим ефикасността на усвояването на азотното хранене.

Беше добавен отново един от нашите биостимулатори Апетайзер със съдържание на манган и цинк. Причината да добавим Апетайзър бяха изключително сухите условия на полето по време на третирането, високите температури, които създаваха много тежък абиотичен стрес на културата. Посевът беше видимо беше затормозен. Апетайзър е и с много висока концентрация на GA 142. Това е патентована молекула на UPL. Продуктът работи в посока да намали абиотичния стрес, да даде по-дълъг зелен ефект, да удължи вегеацията. Съдържанието на активни вещества повишава и подобрява качеството на продукцията с по-висока хектолитрова маса и води до по-висок добив и по-висока рентабилност на направените инвестиции.

Отново беше добавен инсектицид Цитрин Макс. Идеята беше да контролираме превантивно появата на пиявица и навлизащите в посева възрастни на житна дървеница, за да може да ограничим развитието на тези неприятели още на такъв ранен етап.

При всички третирания, както при рапица, така и при пшеница, задължително присъстваше и Силвет. Това е добре познатият вече органосиликонов омокрител на UPL. Той дава възможност да се работи при значително по-ниски количества вода на декар без това по никакъв начин да влошава качеството на опръскване и да понижава ефикасността на използваните продукти. Напротив, повишава ефикасността на работата на използваната земеделска техника и нейната производителност, намалява разходите за транспорт на вода и намалява в значителна степен риска използваните продукти, особено хербицидите, да бъдат отмити при дъжд. До половин час след третирането със Силевт продуктът вече е проникнал в растенията и опасността той да бъде отмит не съществува.

Друга приятна изненада за земеделците е БОНУС ПРОГРАМАТА на UPL

Решихме да използваме БАТА АГРО като един форум, на който специално да представим нашата Бонус Оферта към земеделските производители, допълни още Георги Борисов. С нея ще стартираме нашата обеззаразителна есенна кампания. При закупуване на продукт от серията РАНКОНА, независимо кой от тях, ние предлагаме на земеделците бонус – Цитрин Макс за 20% от площите, третирани с един от нашите обеззаразители.

Виждате, че полето е изключително чисто. Няма никакви плевели. Няма болести по листата. Културата е в много добро състояние. Въпреки, че в момента температурата е 30 градуса, хабитуса и общото състояние на пшеницата са отлични. Очакваме много добри добиви.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини