Липсата на вода намалява млеконадоя

Водата е задължителен елемент от хранителната дажба на млечната крава, тъй като е незаменим компонент при обмяната на веществата в организма на животното. Тя постъпва в организма основно с дажбата по време на хранене и при водопой. Съдържанието на вода във фуражите е от 3 до 90 процента в зависимост от типа фураж (зелен, груб, сочен или концентриран).

Водата играе съществена роля в процеса на производство на мляко от животното. Известно е, че за образуването на 1 л мляко са необходими около 4-6 л вода.

При воден дефицит млечната продуктивност на практика се понижава още същия ден и може да достигне до 15-20 процента от обикновения млеконадой.

Обикновено когато се изчислява дажбата, не се отделя достатъчно внимание на наличието на вода в нея, тъй като фермите са оборудвани с индивидуални (най-вече при вързано-оборното отглеждане) или с групови поилки (предимно при свободното отглеждане на кравите).

Фактори, които влияят на количеството потребявана от кравата вода: процентното съотношение на сухо вещество в дневната дажба (колкото е по-високо, толкова повече вода е необходима на кравата); млечната продуктивност – високопродуктивните крави се нуждаят от повече вода затова животните трябва да се приучават към обилен водопой; температурата на околната среда.

През горещите летни дни високопродуктивните крави се нуждаят от близо 150 л за денонощие. При температура 27 градуса за 1 денонощие са необходими около 70 л вода, а за кравите с 30 л млеконадой за денонощие – около 150 л. Препоръчва се температурата на водата да съответства на температурата на тялото на кравата следователно недопустимо е поене с ледена вода дори в най-горещите летни дни.

Недостигът на вода в дажбата може да се определи по: твърдите екскременти; намаленото уриниране; понижената млечна продуктивност; възбуденото състояние на животното.

Инвентарът за поене трябва да отговаря на следните изисквания: Височината на стените на поилките трябва да е около 30 см и краищата им не трябва да пречат на пиенето. Широчината трябва да позволява на кравите да пият от двете страни (това ще намали конкурентната борба и стресовия фактор). За всяко животно трябва да се предвидят около 10 см водна повърхност. През зимата да не се допуска замръзване на водата (да се осигури постоянна циркулация или подгряване). При установяване на поилките навън трябва да се направи заземяване. Поилките да се поддържат винаги чисти.

Водата за пиене трябва да е качествена, с неутрален вкус и да не съдържа странични примеси. При задоволяване на потребностите на кравите от вода фермерите ще получат максимална усвояемост на фуражите и млечна продуктивност.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини