9% ДДС за олио и 0% за брашно предлага председателят на земеделската комисия

Намаляване на 9% на ДДС за слънчогледово олио, плодове и зеленчуци  предлагат председателят на Комисията по земеделието, храните и горите на Народното събрание Пламен Абровски и негови колеги народни представители  от „Има такъв народ“.
Предложението бе внесено преди второто гласуване на  Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и предвижда  плодовете, зеленчуците и олиото да бъдат включени в обхвата на разпоредбата за намалена данъчна ставка в размер на 9% в Закона за данък върху добавената стойност.
В мотивите се посочва, че в условия на непредвидим в развитието и по размерите си инфлационен натиск, намалената ставка на ДДС ще задържи осезаемо ценовия ръст на възможно най-ниски нива и ще съхрани, макар и частично, покупателната способност на населението, осигурявайки по-висока достъпност до оскъпяващите се продукти.  Според вносителите с приемането на диференцирана ставка на ДДС за плодове, зеленчуци и олио ще се намали финансовата тежест за производители на плодове и зеленчуци,  ще се подобри тяхната конкурентоспособност, което от своя страна ще намали сивия сектор и ще допринесе за стабилизирането на пазара.
Ставката от 9% ДДС се предлага за едногодишен период –  от 1 юли 2022 г. до 1 юли 2023 г.
Предложението включва и нулево ДДС за брашно за същия период, като се посочва, че това е  продукт, който се получава от смилането на хлебна пшеница и е годен за производство на хляб и хлебни продукти.  Според вносителите, така ще се смекчи въздействието на високите цени на хляба върху домакинствата и по-специално върху най-уязвимите от тях.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини