Пчелин на колела

Пътят към медоносните растения и ефективното пчеларство

Колкото и да е богата местността с медоносни растения, в повечето случаи тя не осигурява на пчелите нектар и прашец в продължение на целия пролетен, летен и есенен период. В един пункт може да има горички от върби, много градини, но може да няма източници за главната паша, ако в околните райони се отглеждат зърнени и други немедоносни култури. Както и обратното – в начаото на пролетта има оскъдица от медоносна флора, но по време на цъфтежа на липата, прекрасни големи площи от липа осигуряват добър приток на нектар и прашец. Понякога има големи площи от силно медоносни растения – слънчоглед, кориандър, рапица и други, които се намират далеч от населеното място където се намират пчелите на пчеларите. Пчелите не могат да долетят до тях и да използват добрата паша.
Превозването на пчелите от един източник на паша към друг е същността на подвижното пчеларство. Съвременните пчелари – било чрез камиони, ремаркета, подвижни платформи и други способи, прекарват своите пчелни семейства от паша на паша и техните подвижни пчелини са на колела.
Всичко това преосмисля понятието кошер и пчелин – днес модерните пчелари работят с една платформа с кошери като с едно пчелно семейство. По еднотипен начин обслужват, преглеждат, разширяват и добиват меда.
Пчелинът на колела внася ново и модерно виждане към по-ефективното пчеларство, а това стимулира и насърчава младите и иновативни пчелари.
Подвижното пчеларство се използва не само за главната паша, а и за второстепенните, за по-интензивно отглеждане на млади пчели за главната паша, а много често пчелите се откарват на медоносна растителност в края на лятото с целта да се направи най-добро подготвяне на семействата за зимата.

Малките подвижни пчелини са много по-ефективни в разнообразни ситуации

Който поне веднъж е закарал свои пчели за медосбор и е почувствал предимството на този начин на отглеждане на пчели пред стационарния, той завинаги ще остане привърженик на подвижното пчеларство и при възможност няма да пропусне открилата се някъде наблизо паша. За съжаление далеч не всички пчелари превозват пчелите си на по-богати паши. Едни поради сложността на подготвянето на семействата за пътуване, други поради трудността на транспортирането или поради опасения да не погубят пчелите си. Някои от тези доводи са основателни, но не дотолкова, че да се откажеш доброволно от 30-50 кг мед от семейство, получавани при подвижното пчеларство.
Някои условия, предхождащи практикуването на подвижно пчеларство:
 Намиране на подходящ участък за разполагане на пчелина – съобразяване медоносната култура и нейната дата на започване на цъфтежа;
 Ако са намерени два или повече равностойни участъка за разполагане на пчелин, трябва да се избири този с по-плодородна почва, наличие на вода и по-добър път. Липата например, ако е на песъклива почва почти не отделя нектар, но ако е на глинеста и особено на черноземна, дава нектар всяка година;
 Ако една площ с медоносно растение се намира на полето на открито или на възвишение, а друга – по-близо до гора илив съседство има рекичка, естествено се избира втората площ, заради по-малкото ветрове и наличието на вода;
 Пчелите не трябва да се поставят около големи водоеми, особено ако медоносната растителност се намира зад водния басейн, поради загубата на летящи пчели;
 Не трябва да се допуска натрупване на пчелни семейства, дори при силна паша, защото в радиуса на продуктивния летеж ще се получи пренаселеност с летящи пчели. Често нектарът може би не ще достига, а това води до неефективност на летящите пчели;
Успешността на подвижното пчеларство зависи твърде много от климатичните фактори, което е безспорен факт. Понякога няма успех в добивите и разходите превишават приходите. Въпреки това в България има големи възможности за практикуване на подвижно пчеларство и могат да се определят поне две перспективни направления в неговото развитие:
 използване на пчелините на колела в опрашителната дейност в определени райони с интензивно овощарство или технически култури;
 използване на опита на пчелари, които практикуват подвижно пчеларство за добиване на монофлорни медове с високо качество, търсени на пазара – такива са акацията, липата, лавандулата и др.
Подвижното пчеларство трябва да стане национална кауза в пчеларството, заради ефективносттта му и уплътняването в използването на големи ресурси от медоносни растения в полупланински и планински райони. То може да бъде значителен ресурс за практикуващи пчелари със среден размер (от 50 до 120 семейства) на пчелините, които имат техническите средства и желание за подобна практика.
(ПиК)

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини